Výukové kartičky [PMQ]
Offers in-app purchases
(407)

Reviews

What's New
Hlavní změnou v poslední verzi je to, že program uchovává výsledky všech testů a tak můžete procvičovat jen chybné odpovědi u všech posledních lekcí. Stačí projít do konce hry POZNEJ a tam přejít na detailní výsledky.

Similar

More from developer