Podcast Addict (Android 2.3)

Zawiera reklamy
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Only install this version of Podcast Addict if you're using running Android 2.x


Podcast Addict allows you to manage Podcasts, Radio on Demand, Audio books, Live stream radios, YouTube channels/playlists and RSS News feeds from a single app.


Getting started: http://bit.ly/startGuide
Bugs & Suggestions: http://bit.ly/pAddict
Contacts: Settings/Feedback
Minimal permission requirement


The app is Actively developed and supported. Please contact me in case you have any issue/question.
The app is ad supported
If you want to support Podcast Addict and/or disable the ads, you can buy the Podcast Addict - Donate app.


SUBSCRIPTION / DISCOVERY:
• Search by podcast name or keywords (300,000 podcasts / 10M+ episodes)
• Browse new/trending/top podcasts by category
• Browse podcast networks (NPR, BBC, Ted Talks, ...)
• Browse custom recommendations based on your current subscriptions
• Paste the podcast RSS/ATOM feed url. Also works with iTunes, SoundCloud, YouTube channels/playlists urls

PLAYBACK / AUDIO EFFECTS
• Built-in audio effects such as playback speed, volume boost and skip silence (Android 4.1+). Works while streaming or playing downloaded files
• Variable playback speed for video podcasts (Android 6.0+)
• Audio & Video playlist / continuous playback
• Advanced playback features like Shuffle mode, Loop mode and Sleep timer
• Also works as a standalone player (MP3, local files, streaming)
• Chromecast & SONOS support

AUTOMATION
• Support automatic update, download, playlist & deletion (Set a specific time so your favorite podcasts can be downloaded before you wake up)
• Settings can be customized by podcast
• Control the app through Intents with apps like AutomateIT, Tasker, ...

BACKUP
• Backup / restore subscriptions (OPML file compatible with iTunes, Google Reader, ...)
• Full app backup / restore

MISC.
• Support SD card storage
• Support Android wear notifications & controls, Android Auto, Pebble, ...
• Live stream radio search engine (20,000 radio stations)
• Automatic Flattr
• Support RSS comments & iTunes reviews
• Support Authenticated feeds
• Customizable widgets (1x1, 4x1, 4x4 widgets)
• Virtual podcasts (handle a folder content as a podcast)
• Visual customization (themes & Grid/List display modes)
• Full screen reading mode for RSS news feed
• Advanced filtering by type or keywords to show/hide some episodes
• Advanced sharing features (full description, Twitter messages, ...)
• Nova Launcher TeslaUnread plugin

AVAILABLE NETWORKS
Chinese: HK Reporter
English: 5by5, 77 WABC Radio, ABC, Absolute Radio, Adore Network, AfterBuzz TV, Al Jazeera, Audiomatic, BAM! Radio, BBC, Black Hollywood Live, Bloomberg, Boing boing, Carolla Digital, CBC, CBS Radio News, CBS Sport Radio, Channel 9 (MSDN), CNET, CNN, DVMPE, Earwolf, ESPN, Feral Audio, Fox News Radio, FrogPants, Fun Kids, GeekNation, Gimlet Media, Goodstuff FM, HeadGum, How Stuff Works, Infinite Guest, Innovative Language, KCRW, KFI AM 640, LibriVox, Loyal Books, Mobile Nations, Monocle 24, MSNBC, Mule Radio Syndicate, NASA, Nerdist, Nickelodeon, NPR, Panoply, PBS, Podiobooks, Podnutz, Public Radio International (PRI), Quick and Dirty Tips, Radiotopia, Relay FM, Revision3, RTÉ Radio, Scientific American, Serial, Showtime, Slate, Smodcast, Spec.FM, Stand Up NY Labs, The Guardian, The Incomparable, The Naked Scientists, This American Life (TAL), Ted Talks, The Blaze, The New Yorker, This Week in Photo, Twit, Voice America, Wall Street Journal (WSJ), WBEZ 91.5, WFMU, WNYC, Wolfpop, WOR 710, WWNO
French: Jazz Radio, Radio Campus Paris, Radio Canada, Radio France, Virgin Radio
German: Deutsche Welle, DRadio Wissen, ORF, SRF, ZDF, WDR
Italian: Radio24, Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3
tylko ta wersja Podcast Addict jeśli używasz systemem Android 2.x
Największa
Podcast Addict pozwala na zarządzanie podcastami, radio na żądanie, książki audio, radia na żywo, kanały YouTube / Playlisty i wiadomości RSS z jednej aplikacji.
Największa
Pierwsze kroki: http://bit.ly/startGuide
Błędy i sugestie: http://bit.ly/pAddict
Kontakt: Ustawienia / Odpowiedź
Minimalny wymóg zgody
Największa
Aplikacja jest aktywnie rozwijany i wspierany . Proszę o kontakt w razie masz jakieś problem / pytanie.
Aplikacja jest reklama obsługiwane
Jeśli chcesz wesprzeć Podcast Addict i / lub wyłączyć reklamy, można kupić Podcast Addict - Darowizna aplikacja.
Największa
  Rejestracją / DISCOVERY:
• Szukaj według nazwy podcastu lub słów kluczowych (300000 podcasty / 10M + epizody)
• Przeglądaj nowych trendów / TOP / podcasty wg kategorii
• Sieci przeglądać podcasty (NPR, BBC, TED Talks, ...)
• zalecenia Przeglądaj niestandardowe na podstawie bieżącej subskrypcji
• Wklej podcast RSS / Atom paszy URL. współpracuje również z iTunes, SoundCloud, kanały YouTube / Playlisty adresów URL

  Odtwarzanie / AUDIO EFEKTY
• Wbudowane efekty audio, takich jak szybkość odtwarzania, zwiększ głośność i pominąć ciszę (Android 4.1 lub nowszym). Prace podczas przesyłania strumieniowego lub odtwarzania pobranych plików
• Zmienna prędkość odtwarzania podcastów wideo (Android 6.0+)
• Audio & Video odtwarzania / odtwarzanie ciągłe
• Zaawansowane funkcje odtwarzania, takie jak tryb shuffle, tryb pętli i timera uśpienia
• działa także jako samodzielny odtwarzacz (MP3, pliki lokalne, streaming)
• Wsparcie Chromecastem & SONOS

Automatyka
• Obsługa automatycznej aktualizacji, pobierania i odtwarzania delecja (Ustaw określony czas, tak ulubione podcasty można pobrać przed obudzić)
• Ustawienia można dostosować podcast
• Kontrola aplikacji poprzez zamiarów w takich aplikacjach jak AutomateIT, Tasker, ...

  kopii zapasowej
• Kopia zapasowa / przywracanie Subskrypcje (plik OPML kompatybilny z iTunes, Google Reader, ...)
• Pełna aplikacja backup / przywracanie

  MISC.
• Karta pamięci SD Pomoc
• Wsparcie Android powiadomienia odzież kontrole, Android Auto, żwir, ...
• żywo strumień wyszukiwarka radiowej (20,000 stacji radiowych)
• Automatyczne Flattr
• Wsparcie RSS komentarzy i opinii iTunes
• Wsparcie przysięgłe pasze
• Możliwość dostosowania widgety (1x1, 4x1, 4x4 widgety)
• Wirtualne podcasty (uchwyt zawartości folderu jako podcast)
• dostosowanie wizualne (motywy i siatka tryby wyświetlania / List)
• Tryb pełnoekranowy lekturą dla RSS News Feed
• Zaawansowane filtrowanie według typu lub słów kluczowych, aby pokazać / ukryć niektóre odcinki
• Zaawansowane funkcje udostępniania (pełny opis wiadomości Twitter, ...)
• Wtyczka Nova Launcher TeslaUnread

  Sieci DOSTĘPNE
chiński: HK Reporter
angielski: 5by5, 77 WABC Radio ABC, Absolute Radio, Adore Network AfterBuzz TV, Al Jazeera, Audiomatic, BAM! Radio BBC, Czarny Hollywood Live, Bloomberg, Boing Boing, Carolla cyfrowe, CBC, CBS Radio News, CBS Sport radio, kanał 9 (MSDN), CNET, CNN, DVMPE, Earwolf, ESPN, Feral audio, Fox News Radio, FrogPants , zabawki dla dzieci, GeekNation, Gimlet mediach, goodstuff FM, HeadGum, How Stuff Works, nieskończony gość, Innowacyjna języka, KCRW, KFI aM 640, Librivox, wierny książek, narodów w Mobile monokl 24, MSNBC, muł Radio Syndicate, NASA, Nerdist , Nickelodeon, NPR, Panoply, PBS, Podiobooks, Podnutz, Public Radio International (PRI), szybki i brudny Porady, Radiotopia, Przekaźnik FM, Revision3, RTE Radio, Scientific American, Serial, Showtime, Slate, Smodcast, Spec.FM, stand Up NY Labs, The Guardian, The Incomparable naga Naukowcy Ten American Life (TAL), Ted Talks, Blaze, The New Yorker, This Week in Photo, Twit, Ameryce Voice, Wall Street Journal (WSJ), WBEZ 91.5, WFMU, WNYC, Wolfpop, WOR 710, WWNO
francuski: Jazz Radio, Radio Kampus Paryż, Radio Kanada, Radio France, Virgin Radio
niemiecki: Deutsche Welle, DRadio Wissen, ORF, SRF, ZDF, WDR
włoski: Radio24, Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3
Więcej informacji
Zwiń
4,5
Łącznie: 705
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

New application to provide access to Podcast Addict on Android 2.x
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
14 czerwca 2016
Rozmiar
4,8M
Instalacje
50 000+
Aktualna wersja
2.31.5
Wymaga Androida
2.3.3 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich od 10 lat
Sprzedawca
Xavier Guillemane
Deweloper
27W Anapamu Street, Suite 221 SANTA BARBARA, CA, 93101
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.