PojdFotit.cz

Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

PojdFotit.cz je nová komunitní platforma, která snadno a rychle
propojuje fotografy, fotomodely, firmy, asistenty, vizážisty a další
lidi, kteří potřebují nebo pracují s fotkami a videem.

== Oslov lidi s nabídkou “Hledá se fotomodel” ==

Snadno a rychle dáš všem vědět jakého fotomodela hledáš a jaké jsou podmínky focení. Vybereš si z těch fotomodelů, kteří projeví zájem o focení a splňují tvé představy.

== Sdílej informace o sobě a získej nové zakázky ==

Díky online portfóliu na PojdFotit.cz tě najde každý. Sdílej informace o sobě, své fotografie i kontaktní informace. Tvé portfólio bude skvěle vypadat jak na PC, tak i na mobilu.

== Získej přístup k inzerátům “Hledá se fotograf” ==

Stává se ti, že máš čas a chuť na focení, ale nikdo tě nekontaktuje? Na PojdFotit.cz najdeš všechny lidi a firmy, co zrovna hledají fotografa.

== Buď vidět na sociálních sítích a Google ==

Pojdfotit.cz o tobě dá vědět nejen na sociálních sítích a Google. Věnuj se tomu, co tě nejvíc baví a administrativu kolem reklamy nech na nás.

== Získej uznání a rozvíjej vztahy ==

Stává se ti, že se před plánovaným focením něco pokazí? Fotograf, fotomodel nebo někdo další tě podrazí? Nebo jsi naopak ze spolupráce nadšený? Na PojdFotit.cz hodnotíš spolupráce a díky tomu každý ví, kdo to s focením myslí vážně a kdo ne.

== Dej všem vědět, že máš čas na focení ==

Právě teď ležíš doma na gauči a představuješ si, jak skvělé by bylo nafotit nové fotky? Nebo ti chybí na dnešní focení někdo do týmu? Dej všem vědět, že zrovna TEĎ potřebuješ fotografa nebo fotomodela.

== Najdi si fotografa, modelku, ateliér či jiné talenty ==

Kdykoliv kdy potřebuješ pro svůj projekt fotografa či modelku, zapni PojdFotit.cz appku a domluv si snadno focení třeba přes integrovaný Messenger.

== Staň se PREMIUM členem ==

- Zvýrazněné příspěvky -
Vždycky, když hledáš někoho na spolupráci, stačí vytvořit příspěvek a vybrat si z talentovaných uchazečů. Neomezený počet a Prémiové zobrazení všech Tvých příspěvků.¨

- Až 100 fotek v portfoliu na svém profilu -
Prezentuj se potenciálním klientům bohatým portfoliem. Neomezuj se a prezentuj se stovkou nejlepších fotek.

- Přednostní zobrazení Tvého profilu -
V katalogu budeš vždycky na špici. Stačí svůj profil pravidelně používat mít Premium a budeš vidět víc než ostatní. Být na očích se vyplatí!

- Podpora na soc. sítích, Google a Seznam -
S Premium účtem víc vidět i pro lidi, kteří hledají člověka jako jsi Ty na sociálních sítích a vyhledávačích. Přivedeme je až k tobě na profil.

- Až 15x větší návštěvnost profilu -
Tvůj PREMIUM profil je více vidět. To znamená, že se na Tvůj profil podívá více lidí. Tvá image může růst, Tvé práce jsou známější a celkově zvyšuješ o sobě a Tvých službách povědomí.

- Více nových klientů a spoluprací -
Díky tomu, že je tvůj PREMIUM profil více vidět a na Tvůj profil se příjde podívat více lidí, zvyšuješ šanci i na to, že získáš více klientů a spoluprací.

- Používej PojdFotit bez reklam -
Komunikuj s ostatními, soustřeď se na správu svého profilu a objevuj práce ostatních bez jediné reklamy.
PojdFotit.cz is a new community platform that is easy and fast
connects photographers, photo models, companies, assistants, make-up artists and more
people who need or work with photos and video.

== Reach people with the offer “Looking for a photo model” ==

You can easily and quickly let everyone know what photo model you are looking for and what the shooting conditions are. You will choose from those photo models who show interest in photography and meet your ideas.

== Share information about yourself and get new orders ==

Thanks to the online portfolio on PojdFotit.cz, everyone will find you. Share information about yourself, your photos and contact information. Your portfolio will look great on both PC and mobile.

== Get access to “Looking for a photographer” ads ==

Do you happen to have the time and desire to take photos, but no one will contact you? At PojdFotit.cz you will find all the people and companies who are looking for a photographer.

== Either see on social networks and Google ==

Pojdfotit.cz will let you know not only on social networks and Google. Pay attention to what you enjoy the most and leave the administration around advertising to us.

== Gain recognition and develop relationships ==

Does it happen to you that something goes wrong before the planned photo shoot? Will a photographer, photo model or anyone else trip you up? Or are you excited about working together? At PojdFotit.cz you evaluate cooperation and thanks to that everyone knows who is serious about photography and who is not.

== Let everyone know you have time to take pictures ==

You're lying on the couch at home right now, imagining how great it would be to take new photos? Or do you miss someone on the team for today's photo shoot? Let everyone know you need a photographer or a model right now.

== Find a photographer, model, studio or other talent ==

Whenever you need a photographer or model for your project, turn on the PojdFotit.cz app and easily arrange a photo shoot, for example via the integrated Messenger.

== Become a PREMIUM member ==

- Highlighted contributions -
Whenever you are looking for someone to work with, all you have to do is make a contribution and choose from talented candidates. Unlimited number and Premium display of all your contributions.¨

- Up to 100 photos in the portfolio on your profile -
Present yourself to potential clients with a rich portfolio. Don't limit yourself and present yourself with a hundred of the best photos.

- Preferential display of your profile -
You will always be at the top of the catalog. Just use your profile regularly to have Premium and you will see more than others. It pays to be in the eyes!

- Social support. networks, Google and List -
With a Premium account you can see more even for people who are looking for a person like you on social networks and search engines. We'll bring them to your profile.

- Up to 15x more profile traffic -
Your PREMIUM profile is more visible. This means that more people will look at your profile. Your image can grow, your work is better known and overall you increase awareness of yourself and your services.

- More new clients and collaborations -
Thanks to the fact that your PREMIUM profile is more visible and more people come to see your profile, you also increase the chance of gaining more clients and cooperation.

- Use PojdFotit without ads -
Communicate with others, focus on managing your profile, and discover the work of others without a single ad.
Read more
Collapse
Loading…

Additional Information

Updated
November 11, 2020
Size
9.9M
Installs
100+
Current Version
1.0.8
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Mature 17+
Interactive Elements
Users Interact, In-App Purchases
Permissions
Offered By
Jan Vašek
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.