Prey Anti Theft: Find My Phone & Mobile Security

Kas tõlkida kirjeldus Google'i tõlke abil eesti keelde?Tõlgi kirjeldus tagasi inglise (Ameerika Ühendriigid) keelde

Prey is an anti-theft, data security, and device management app with over 10 years of experience in locating lost phones, laptops, and tablets. Available for Android, Chromebooks, iOS, Windows, Linux, Ubuntu, or MAC. All devices are managed under a single account and manageable from the app itself or through the online panel at the website.

Presented in personal Anti-theft and data protection version, and its comprehensive device management alternative for enterprises.

Over 7 million users chose Prey on all platforms.

**Important**:

The Camouflage feature has been recently removed due to restrictions in the Android operating system that don't allow functionalities of such characteristics. As for the Power Button Lock feature, it only available on Android versions lower than 9. Android 9 and above include added restrictions that block this functionality.

--


Features
DEVICE LOCATION

► Control Zones: Create areas on a map that alert device movement in and out of them.
► GPS Geolocation: Pin-point accuracy reflected on a map, with GPS coordinates.
► Location History: Verify device movements in time, and detect suspicious movements.

Features
DEVICE SECURITY

► Control Zone Actions (Pro*): Activates actions when a device enters or exits an area.
► Anti-mute Alarm: Ring an alarm that can’t be muted.
► Remote Lock: Block the device’s screen with a custom passcode remotely.
► Security Message Alert: Display a message on the screen to alert the user and arrange a return.

Features
THE PREY MISSING DEVICE REPORT

The Report is Prey’s key feature. When a device is marked as missing, Prey gathers crucial evidence to aid the police’s work with:

►GPS Coordinates & Map: Ideal when pointing the police in the right direction.
►Mac Address: With this, and the device’s IP, no one can deny it is indeed your device.
►Pictures: Try to identify the device’s location with surrounding pictures.
►Wi-Fi Neighborhood: See all active connections near your device for better tracking.
►Device and User Information: Check an activity log, receive any modifications.


Features
DATA SECURITY

► Remote Wipe (Pro*): Delete local files and SD on lost devices to guard your privacy.
► File Retrieval (Pro*): Select and retrieve specific files and avoid losing work on lost phones.
► Encryption (Soon): Remotely encrypt data until the device is retrieved.

Features
DEVICE MANAGEMENT

The Enterprise plan gives access to an upgraded platform with mobile device management capabilities.

► Scheduled Automations (Pro*): Program recurrent, repeating or one-time actions.
► Enterprise Inventory (Pro*): Keep track of hardware, changes, connection and battery.
► Fleet Status Dashboard (Pro*) : View your fleet’s status globally with graphic insight.
► Labels & Grouping (Pro*): Group your devices with custom labels and a robust search engine.

Your privacy and mobile security are our top concern, that’s why we work with OPEN SOURCE code. Your personal information and data is only retrieved or used when requested.

Don’t take our word, take a look at some of our recovery stories:
★ https://preyproject.com/blog/en/recovery-stories/

ABOUT PREY
Our company was born in Chile, with an app that originated in theft itself when the founder’s laptop was stolen. After long, hard work, and many improvements, we grew to become a global solution that focuses on two missions: to help our users worry less about theft, and give them the tools to stand a chance when losing devices, and their data.

NEED HELP?
Contact us through our Social Accounts:

✔ Twitter: http://www.twitter.com/preyproject
✔ Facebook: http://www.facebook.com/preyproject
✔ Community: https://community.preyproject.com/

Terms and Conditions: https://www.preyproject.com/terms/

*Pro features are included in our paid plans: https://preyproject.com/pricing/

Please Note: This app uses the Device Administrator permission. This allows the Remote Wipe and Lock feature's function.
Prey on vargusevastane, andmeturbe- ja seadmehaldusrakendus, millel on üle 10-aastane kogemus kadunud telefonide, sülearvutite ja tahvelarvutite leidmisel. Saadaval Androidi, Chromebookide, iOS-i, Windowsi, Linuxi, Ubuntu või MAC-i jaoks. Kõiki seadmeid hallatakse ühe konto all ja neid saab hallata rakendusest endast või veebisaidil oleva veebipaneeli kaudu.

Esitatud isiklikus vargusvastase ja andmekaitse versioonis ning selle laiaulatuslikuks seadmehalduse alternatiiviks ettevõtetele.

Üle 7 miljoni kasutaja valis Prey kõigil platvormidel.

** Tähtis **:

Camouflage funktsioon eemaldati hiljuti Androidi opsüsteemi piirangute tõttu, mis ei võimalda selliste omaduste funktsioone. Toitenuppude lukustuse funktsiooni osas on see saadaval ainult madalama kui 9. versiooniga Androidi versioonides. Android 9 ja uuemad versioonid sisaldavad lisapiiranguid, mis seda funktsiooni blokeerivad.

-


Funktsioonid
SEADME ASUKOHT

► Juhtvööndid: looge kaardile piirkondi, mis hoiatavad seadme liikumist neist sisse ja välja.
► GPS-i asukoha määramine: täpsuspunkti täpsus kajastub kaardil koos GPS-koordinaatidega.
► Asukohaajalugu: kontrollige seadme liikumist õigeaegselt ja tuvastage kahtlased liikumised.

Funktsioonid
SEADME TURVALISUS

► Juhtvööndi toimingud (Pro *): aktiveerib toimingud, kui seade siseneb piirkonda või väljub sellest.
► Vaigistusevastane äratus: helisignaal, mida ei saa vaigistada.
► Kauglukk: blokeerige seadme ekraan kohandatud pääsukoodiga kaugjuhtimisega.
► Turvasõnumi märguanne: kuvatakse ekraanil teade kasutaja hoiatamiseks ja tagasituleku korraldamiseks.

Funktsioonid
PRESSIGA VIGASTUVATE SEADMETE ARUANNE

Aruanne on Prey peamine funktsioon. Kui mõni seade on märgitud puuduvaks, kogub Prey politsei töös olulisi tõendeid:

►GPS-i koordinaadid ja kaart: sobib ideaalselt politsei suunamiseks õiges suunas.
►Mac-aadress: selle ja seadme IP-ga ei saa keegi eitada, et see on tõepoolest teie seade.
►Pildid: proovige tuvastada seadme asukoht ümbritsevate piltidega.
►Wi-Fi naabruskond: parema jälgimise tagamiseks vaadake kõiki seadme läheduses olevaid aktiivseid ühendusi.
►Seadet seadme ja kasutaja kohta: kontrollige tegevuslogi, saate muudatusi.


Funktsioonid
ANDMETE TURVALISUS

► Remote Wipe (Pro *): kustutage kadunud seadmetes kohalikud failid ja SD, et kaitsta oma privaatsust.
► Failiotsing (Pro *): valige ja laadige kindlad failid ja vältige kadunud telefonidega töö kaotamist.
► Krüptimine (varsti): krüpteerige andmed kaugjuhtimisega kuni seadme leidmiseni.

Funktsioonid
SEADMEHALDUS

Ettevõtlusplaan annab juurdepääsu mobiilseadmete haldamise võimalustega täiustatud platvormile.

► Ajastatud automatiseerimine (Pro *): programmi korduvad, korduvad või ühekordsed toimingud.
► Ettevõtte register (Pro *): jälgige riistvara, muudatusi, ühendust ja akut.
► Laevastiku oleku armatuurlaud (Pro *): saate oma autopargi olekut vaadata graafiliselt.
► Sildid ja rühmitamine (Pro *): grupeerige oma seadmed kohandatud siltide ja tugeva otsingumootoriga.

Teie privaatsus ja mobiiliturvalisus on meie peamised probleemid, sellepärast töötame koos koodiga AVATUD ALLIKAS. Teie isiklikke andmeid ja andmeid hangitakse või kasutatakse ainult nõudmise korral.

Ärge võtke meie sõna, vaadake mõnda meie taastumislugu:
★ https://preyproject.com/blog/en/recovery-stories/

FIRMAST
Meie ettevõte on sündinud Tšiilis, koos rakendusega, mis sai alguse vargusest, kui asutaja sülearvuti varastati. Pärast pikka, rasket tööd ja palju parandusi kasvasime globaalseks lahenduseks, mis keskendub kahele missioonile: aidata kasutajatel varguste pärast vähem muretseda ja anda neile tööriistad võimaluse kaotada seadmed ja nende andmed.

ABI VAJAMA?
Võtke meiega meie sotsiaalkontode kaudu ühendust:

✔ Twitter: http://www.twitter.com/preyproject
✔ Facebook: http://www.facebook.com/preyproject
✔ Kommuun: https://community.preyproject.com/

Tingimused: https://www.preyproject.com/terms/

* Pro funktsioonid on lisatud meie tasulistesse plaanidesse: https://preyproject.com/pricing/

Pange tähele: see rakendus kasutab seadme administraatori luba. See võimaldab funktsiooni Remote Wipe and Lock.
Lisateave
Ahenda
3,6
Kokku 62 070
5
4
3
2
1
Laadimine…

Mis on uut?

• The Power-off unlock issue has been fixed for all affected models.
• Due to Google restrictions, we removed the Power-off unlock on all Android versions.
Lisateave
Ahenda

Lisateave

Värskendatud
6. november 2020
Suurus
9,0M
Installimised
1 000 000+
Praegune versioon
2.2.9
Nõuab Androidi
5.0 ja uuemad
Sisu reiting
Interaktiivsed elemendid
Jagab teavet, Jagab asukohta
Pakub:
Prey, Inc.
Arendaja
548 Market St #30152 San Francisco, CA 94104-5401
©2020 GoogleSaidi teenusetingimusedPrivaatsusArendajadTeave Google'i kohta|Asukoht: Ameerika ÜhendriigidKeel: eesti
Selle üksuse ostmisel teete tehingu teenusega Google Payments ning nõustute Google Paymentsi teenusetingimuste ja privaatsusteatisega.