Prey Anti Theft: Find My Phone & Mobile Security

62.221
De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

Prey is an anti-theft, data security, and device management app with over 10 years of experience in locating lost phones, laptops, and tablets. Available for Android, Chromebooks, iOS, Windows, Linux, Ubuntu, or MAC. All devices are managed under a single account and manageable from the app itself or through the online panel at the website.

**Important**:

- The Camouflage feature has been recently removed due to restrictions in the Android operating system that don't allow functionalities of such characteristics.

- The Power Button Lock feature, it only available on Android versions lower than 9. Android 9 and above include added restrictions that block this functionality.

- This app uses the Device Administrator permission. This allows the Remote Wipe and Lock feature's function

- This App request access to location data in the background to enable the geo-tracking, geofencing, and location history features even when the app is not in use
--

Features
DEVICE LOCATION

► Control Zones: Create areas on a map that alert device movement in and out of them.
► GPS Geolocation: Pin-point accuracy reflected on a map, with GPS coordinates.
► Location History: Verify device movements in time, and detect suspicious movements.

Features
DEVICE SECURITY

► Control Zone Actions (Pro*): Activates actions when a device enters or exits an area.
► Anti-mute Alarm: Ring an alarm that can’t be muted.
► Remote Lock: Block the device’s screen with a custom passcode remotely.
► Security Message Alert: Display a message on the screen to alert the user and arrange a return.

Features
THE PREY MISSING DEVICE REPORT

The Report is Prey’s key feature. When a device is marked as missing, Prey gathers crucial evidence to aid the police’s work with:

►GPS Coordinates & Map: Ideal when pointing the police in the right direction.
►Mac Address: With this, and the device’s IP, no one can deny it is indeed your device.
►Pictures: Try to identify the device’s location with surrounding pictures.
►Wi-Fi Neighborhood: See all active connections near your device for better tracking.
►Device and User Information: Check an activity log, receive any modifications.


Features
DATA SECURITY

► Remote Wipe (Pro*): Delete local files and SD on lost devices to guard your privacy.
► File Retrieval (Pro*): Select and retrieve specific files and avoid losing work on lost phones.
► Encryption (Soon): Remotely encrypt data until the device is retrieved.

Features
DEVICE MANAGEMENT

The Enterprise plan gives access to an upgraded platform with mobile device management capabilities.

► Scheduled Automations (Pro*): Program recurrent, repeating or one-time actions.
► Enterprise Inventory (Pro*): Keep track of hardware, changes, connection and battery.
► Fleet Status Dashboard (Pro*) : View your fleet’s status globally with graphic insight.
► Labels & Grouping (Pro*): Group your devices with custom labels and a robust search engine.

Your privacy and mobile security are our top concern, that’s why we work with OPEN SOURCE code. Your personal information and data is only retrieved or used when requested.

Don’t take our word, take a look at some of our recovery stories:
★ https://preyproject.com/blog/en/recovery-stories/

ABOUT PREY
Our company was born in Chile, with an app that originated in theft itself when the founder’s laptop was stolen. After long, hard work, and many improvements, we grew to become a global solution that focuses on two missions: to help our users worry less about theft, and give them the tools to stand a chance when losing devices, and their data.

NEED HELP?
Contact us through our Social Accounts:

✔ Twitter: http://www.twitter.com/preyproject
✔ Facebook: http://www.facebook.com/preyproject
✔ Community: https://community.preyproject.com/

Terms and Conditions: https://www.preyproject.com/terms/

*Pro features are included in our paid plans: https://preyproject.com/pricing/
Prey is een antidiefstal-, gegevensbeveiligings- en apparaatbeheer-app met meer dan 10 jaar ervaring in het opsporen van verloren telefoons, laptops en tablets. Beschikbaar voor Android, Chromebooks, iOS, Windows, Linux, Ubuntu of MAC. Alle apparaten worden beheerd onder één account en zijn te beheren vanuit de app zelf of via het online panel op de website.

**Belangrijk**:

- De Camouflage-functie is onlangs verwijderd vanwege beperkingen in het Android-besturingssysteem die functionaliteiten met dergelijke kenmerken niet toestaan.

- De Power Button Lock-functie is alleen beschikbaar op Android-versies lager dan 9. Android 9 en hoger bevatten toegevoegde beperkingen die deze functionaliteit blokkeren.

- Deze app maakt gebruik van de toestemming van de apparaatbeheerder. Hierdoor is de functie van de functie Wissen en vergrendelen op afstand mogelijk

- Deze app vraagt ​​toegang tot locatiegegevens op de achtergrond om de functies voor geotracering, geofencing en locatiegeschiedenis in te schakelen, zelfs wanneer de app niet in gebruik is


Kenmerken
LOCATIE VAN HET APPARAAT

► Controle zones: maak gebieden op een kaart die het apparaat waarschuwen dat ze binnen en buiten bewegen.
► GPS-geolocatie: nauwkeurige nauwkeurigheid weergegeven op een kaart, met GPS-coördinaten.
► Locatiegeschiedenis: controleer apparaatbewegingen op tijd en detecteer verdachte bewegingen.

Kenmerken
APPARAATBEVEILIGING

► Control Zone Actions (Pro *): Activeert acties wanneer een apparaat een gebied binnenkomt of verlaat.
► Anti-mute-alarm: laat een alarm afgaan dat niet kan worden gedempt.
► Remote Lock: blokkeer het scherm van het apparaat op afstand met een aangepaste toegangscode.
► Security Message Alert: Geef een bericht weer op het scherm om de gebruiker te waarschuwen en een terugkeer te regelen.

Kenmerken
HET PROOI ONTBREKENDE APPARAAT RAPPORT

Het rapport is het belangrijkste kenmerk van Prey. Wanneer een apparaat als vermist wordt gemarkeerd, verzamelt Prey cruciaal bewijsmateriaal om de politie te helpen bij het werk met:

►GPS-coördinaten en kaart: ideaal om de politie in de goede richting te wijzen.
►Mac-adres: hiermee en het IP-adres van het apparaat kan niemand ontkennen dat het inderdaad uw apparaat is.
►Pictures: probeer de locatie van het apparaat te identificeren met omringende afbeeldingen.
►Wi-Fi-buurt: bekijk alle actieve verbindingen in de buurt van uw apparaat voor betere tracking.
►Apparaat- en gebruikersinformatie: controleer een activiteitenlogboek en ontvang eventuele wijzigingen.


Kenmerken
DATAVEILIGHEID

► Wissen op afstand (Pro *): verwijder lokale bestanden en SD op verloren apparaten om uw privacy te beschermen.
► Bestandsherstel (Pro *): selecteer en herstel specifieke bestanden en voorkom dat u werk verliest op verloren telefoons.
► Versleuteling (binnenkort): gegevens op afstand versleutelen totdat het apparaat wordt opgehaald.

Kenmerken
APPARAATBEHEER

Het Enterprise-plan geeft toegang tot een geüpgraded platform met beheermogelijkheden voor mobiele apparaten.

► Geplande automatiseringen (Pro *): programmeer terugkerende, herhalende of eenmalige acties.
► Enterprise Inventory (Pro *): houd hardware, wijzigingen, verbindingen en batterij bij.
► Fleet Status Dashboard (Pro *): bekijk de status van uw wagenpark wereldwijd met grafisch inzicht.
► Labels en groepering (Pro *): groepeer uw apparaten met aangepaste labels en een robuuste zoekmachine.

Uw privacy en mobiele beveiliging zijn onze grootste zorg, daarom werken we met de OPEN SOURCE-code. Uw persoonlijke informatie en gegevens worden alleen opgehaald of gebruikt wanneer daarom wordt gevraagd.

U hoeft ons niet op ons woord te geloven, bekijk enkele van onze herstelverhalen:
★ https://preyproject.com/blog/en/recovery-stories/

OVER PROOI
Ons bedrijf is geboren in Chili, met een app die is ontstaan ​​door diefstal zelf toen de laptop van de oprichter werd gestolen. Na lang, hard werken en vele verbeteringen zijn we uitgegroeid tot een wereldwijde oplossing die zich richt op twee missies: onze gebruikers helpen zich minder zorgen te maken over diefstal en hen de tools geven om een ​​kans te maken wanneer ze apparaten en hun gegevens kwijtraken.

HULP NODIG?
Neem contact met ons op via onze sociale accounts:

✔ Twitter: http://www.twitter.com/preyproject
✔ Facebook: http://www.facebook.com/preyproject
✔ Gemeenschap: https://community.preyproject.com/

Algemene voorwaarden: https://www.preyproject.com/terms/

* Pro-functies zijn inbegrepen in onze betaalde abonnementen: https://preyproject.com/pricing/
Meer informatie
Samenvouwen
3,5
62.221 in totaal
5
4
3
2
1
Laden…

Wat is er nieuw

• Accessibility permissions will be required to use the Lock feature even if overlap app screens permission is removed. Prey will still block all other apps before they may be opened.
• If you need any help regarding this version contact us at help@preyproject.com or visit our community forum.
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
17 maart 2021
Grootte
9,1M
Installaties
1.000.000+
Huidige versie
2.3.5
Android vereist
5.0 en hoger
Beoordeling van content
Interactieve elementen
Informatie wordt gedeeld, Locatie wordt gedeeld
Aangeboden door
Prey, Inc.
Distributieovereenkomst
548 Market St #30152 San Francisco, CA 94104-5401
©2021 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.