Prey Anti Theft: Find My Phone & Mobile Security

61.758
De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

Prey is an anti-theft, data security, and device management app with over 10 years of experience in locating lost phones, laptops, and tablets. Available for Android, Chromebooks, iOS, Windows, Linux, Ubuntu, or MAC. All devices are managed under a single account and manageable from the app itself or through the online panel at the website.

Presented in personal Anti-theft and data protection version, and its comprehensive device management alternative for enterprises.

Over 7 million users chose Prey on all platforms.


Features
DEVICE LOCATION

► Control Zones: Create areas on a map that alert device movement in and out of them.
► GPS Geolocation: Pin-point accuracy reflected on a map, with GPS coordinates.
► Location History: Verify device movements in time, and detect suspicious movements.

Features
DEVICE SECURITY

► Control Zone Actions (Pro*): Activates actions when a device enters or exits an area.
► Anti-mute Alarm: Ring an alarm that can’t be muted.
► Remote Lock: Block the device’s screen with a custom passcode remotely.
► Security Message Alert: Display a message on the screen to alert the user and arrange a return.

Features
THE PREY MISSING DEVICE REPORT

The Report is Prey’s key feature. When a device is marked as missing, Prey gathers crucial evidence to aid the police’s work with:

►GPS Coordinates & Map: Ideal when pointing the police in the right direction.
►Mac Address: With this, and the device’s IP, no one can deny it is indeed your device.
►Pictures: Try to identify the device’s location with surrounding pictures.
►Wi-Fi Neighborhood: See all active connections near your device for better tracking.
►Device and User Information: Check an activity log, receive any modifications.


Features
DATA SECURITY

► Remote Wipe (Pro*): Delete local files and SD on lost devices to guard your privacy.
► File Retrieval (Pro*): Select and retrieve specific files and avoid losing work on lost phones.
► Encryption (Soon): Remotely encrypt data until the device is retrieved.

Features
DEVICE MANAGEMENT

The Enterprise plan gives access to an upgraded platform with mobile device management capabilities.

► Scheduled Automations (Pro*): Program recurrent, repeating or one-time actions.
► Enterprise Inventory (Pro*): Keep track of hardware, changes, connection and battery.
► Fleet Status Dashboard (Pro*) : View your fleet’s status globally with graphic insight.
► Labels & Grouping (Pro*): Group your devices with custom labels and a robust search engine.

Your privacy and mobile security are our top concern, that’s why we work with OPEN SOURCE code. Your personal information and data is only retrieved or used when requested.

Don’t take our word, take a look at some of our recovery stories:
★ https://preyproject.com/blog/en/recovery-stories/

ABOUT PREY
Our company was born in Chile, with an app that originated in theft itself when the founder’s laptop was stolen. After long, hard work, and many improvements, we grew to become a global solution that focuses on two missions: to help our users worry less about theft, and give them the tools to stand a chance when losing devices, and their data.

NEED HELP?
Contact us through our Social Accounts:

✔ Twitter: http://www.twitter.com/preyproject
✔ Facebook: http://www.facebook.com/preyproject
✔ Community: https://community.preyproject.com/

Terms and Conditions: https://www.preyproject.com/terms/

*Pro features are included in our paid plans: https://preyproject.com/pricing/

Please Note: This app uses the Device Administrator permission. This allows the Remote Wipe and Lock feature's function.
Prey is een anti-diefstal-, gegevensbeveiligings- en apparaatbeheer-app met meer dan 10 jaar ervaring in het lokaliseren van verloren telefoons, laptops en tablets. Beschikbaar voor Android, Chromebooks, iOS, Windows, Linux, Ubuntu of MAC. Alle apparaten worden beheerd onder één account en kunnen worden beheerd vanuit de app zelf of via het online paneel op de website.

Gepresenteerd in een persoonlijke versie van Antidiefstal en gegevensbescherming en het uitgebreide alternatief voor apparaatbeheer voor bedrijven.

Meer dan 7 miljoen gebruikers kozen Prey op alle platforms.


Kenmerken
LOCATIE APPARAAT

► Besturingszones: maak gebieden op een kaart die apparaatbewegingen in en uit deze waarschuwen.
► GPS-geolocatie: nauwkeurigheid op de kaart weerspiegeld op een kaart, met GPS-coördinaten.
► Locatiegeschiedenis: controleer apparaatbewegingen op tijd en detecteer verdachte bewegingen.

Kenmerken
APPARAATVEILIGHEID

► Control Zone Actions (Pro *): Activeert acties wanneer een apparaat een gebied binnenkomt of verlaat.
► Anti-mute alarm: bel een alarm dat niet kan worden gedempt.
► Remote Lock: blokkeer het scherm van het apparaat met een aangepaste toegangscode op afstand.
► Beveiligingsberichtwaarschuwing: geef een bericht op het scherm weer om de gebruiker te waarschuwen en een terugkeer te regelen.

Kenmerken
HET RAPPORT VAN HET VREUGGEVANGENDE APPARAAT

Het rapport is de belangrijkste functie van Prey. Wanneer een apparaat als vermist wordt gemarkeerd, verzamelt Prey cruciaal bewijsmateriaal om de politie te helpen met:

►GPS-coördinaten en kaart: ideaal om de politie in de juiste richting te wijzen.
►Mac-adres: hiermee, en het IP-adres van het apparaat, kan niemand ontkennen dat het inderdaad uw apparaat is.
►Afbeeldingen: probeer de locatie van het apparaat te identificeren met omliggende foto's.
►Wi-Fi Neighborhood: bekijk alle actieve verbindingen in de buurt van uw apparaat voor betere tracking.
►Apparaat- en gebruikersinformatie: controleer een activiteitenlogboek en ontvang wijzigingen.


Kenmerken
DATAVEILIGHEID

► Remote Wipe (Pro *): verwijder lokale bestanden en SD op verloren apparaten om uw privacy te beschermen.
► Bestands ophalen (Pro *): selecteer en haal specifieke bestanden op en vermijd werkverlies op verloren telefoons.
► Codering (binnenkort): codeer gegevens op afstand totdat het apparaat is opgehaald.

Kenmerken
APPARAATBEHEER

Het Enterprise-plan geeft toegang tot een geüpgraded platform met beheerfuncties voor mobiele apparaten.

► Geplande automatisering (Pro *): programma-terugkerende, herhalende of eenmalige acties.
► Enterprise Inventory (Pro *): houd hardware, wijzigingen, verbinding en batterij bij.
► Fleet Status Dashboard (Pro *): bekijk de status van uw vloot wereldwijd met grafisch inzicht.
► Labels & Grouping (Pro *): groepeer uw apparaten met aangepaste labels en een krachtige zoekmachine.

Uw privacy en mobiele beveiliging zijn onze grootste zorg, daarom werken we met OPEN SOURCE code. Uw persoonlijke gegevens en gegevens worden alleen opgehaald of gebruikt wanneer daarom wordt gevraagd.

Geloof ons niet, bekijk enkele van onze herstelverhalen:
★ https://preyproject.com/blog/en/recovery-stories/

OVER PREY
Ons bedrijf is geboren in Chili, met een app die is ontstaan ​​uit diefstal zelf toen de laptop van de oprichter werd gestolen. Na lang, hard werken en vele verbeteringen zijn we uitgegroeid tot een wereldwijde oplossing die zich richt op twee missies: om onze gebruikers te helpen zich minder zorgen te maken over diefstal en hen de tools te geven om een ​​kans te maken op het verliezen van apparaten en hun gegevens.

HULP NODIG?
Neem contact met ons op via onze sociale accounts:

✔ Twitter: http://www.twitter.com/preyproject
✔ Facebook: http://www.facebook.com/preyproject
✔ Community: https://community.preyproject.com/

Algemene voorwaarden: https://www.preyproject.com/terms/

* Pro-functies zijn opgenomen in onze betaalde abonnementen: https://preyproject.com/pricing/

Let op: deze app gebruikt de machtiging Apparaatbeheerder. Hierdoor kan de functie Remote Wipe and Lock worden gebruikt.
Meer informatie
Samenvouwen

Recensies

Reviewbeleid
3,6
61.758 in totaal
5
4
3
2
1
Wordt geladen...

Wat is er nieuw

• Our lock feature has been improved so that the lock will be executed quickly after restarting the system.
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
24 januari 2020
Grootte
7,1M
Installaties
1.000.000+
Huidige versie
2.1.9
Android vereist
4.1 en hoger
Beoordeling van content
Interactieve elementen
Informatie wordt gedeeld, Locatie wordt gedeeld
Aangeboden door
Prey, Inc.
Distributieovereenkomst
548 Market St #30152 San Francisco, CA 94104-5401
©2020 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsArtiestenOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.