ProtonVPN – advanced online security for everyone

8 037
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

ProtonVPN AG

ProtonVPN is a community-supported VPN app brought to you by the same team that created ProtonMail, the world’s largest encrypted email service. Our mission is to make advanced online privacy and security available to everyone. 


Install our VPN app now for free and use it to keep your IP address private, protect your Internet connection on public Wi-Fi, and access geo-restricted content.
Free plan offers unlimited browsing via servers in 3 countries. Upgrade to access 30+ countries and advanced features.

We have several subscription plans, each coming with different features. But all of our plans include:

✔ NO LOGS. EVER
We will never log user activity or share user data with third parties. Even if authorities request information on our users’ online activity, we have nothing to share.

✔ PERFECT FORWARD SECRECY
ProtonVPN uses ciphers with Perfect Forward Secrecy, meaning your encrypted traffic cannot be captured and decrypted later, even if an encryption key gets compromised in the future.

✔ BASED IN SWITZERLAND
As a Swiss company based in Geneva, we are subject to Swiss law, which has some of the strongest privacy protections in the world.

Free features
Unlike other VPN services, with ProtonVPN there’s no free plan trial period, and you can browse as much as you want. ProtonVPN is the ONLY free VPN that has no privacy-invading ads, no malware, no bandwidth limits, and does not secretly sell user data. Our free service is supported by paid plans, where users get more privacy features and access to faster, exclusive servers.

Advanced features
In addition to faster connections on our exclusive servers, our Plus and Visionary members get access to our Secure Core servers. We own and provision these servers ourselves and we have placed them in countries with strong privacy protections. When you use our Secure Core network, your Internet traffic is routed through multiple servers, including these special, hardened servers. This makes it even more difficult for intruders to link your online activity to your IP address, even during advanced network-based attacks. What is different about ProtonVPN?
Whether challenging governments, educating the public, or training journalists, we are well-known privacy advocates and contributors to the open source community. Join our mission
Your support is important as it allows us to continue our mission to make online freedom and the right to Internet privacy available to people around the globe. Here are the features you get with each plan: 

FREE (LIFETIME)
Access to servers in 3 countries
Connect 1 device

BASIC - $4/month
Access to servers in more than 30 countries
Connect 2 devices

PLUS - $8/month - best choice!
Access to servers in more than 30 countries
Connect 5 devices
Secure file sharing (P2P), Secure Core, Secure Streaming, and one-click Tor support

VISIONARY - $24/month
Access to servers in more than 25 countries 
Connect 10 devices
Secure file sharing (P2P), Secure Core, Secure Streaming, and one-click Tor support
ProtonMail Visionary account included
ProtonVPN AG

ProtonVPN je komunitní podpora VPN aplikace, kterou vám přinesl tým, který vytvořil ProtonMail, největší šifrovanou e-mailovou službu na světě. Naším posláním je zpřístupnit všem online soukromí a zabezpečení.

Nainstalujte si nyní bezplatnou aplikaci VPN a využijte ji k tomu, aby vaše IP adresa byla soukromá, chránila vaše internetové připojení na veřejném Wi-Fi a přístup k obsahu s omezeným přístupem.
Volný plán nabízí neomezené procházení přes servery ve 3 zemích. Upgrade na 30+ zemí a pokročilé funkce.

Máme několik předplatitelských plánů, z nichž každý přichází s různými funkcemi. Všechny naše plány však zahrnují:

✔ NO LOGS. VŮBEC
Nikdy nebudeme zaznamenávat aktivity uživatelů nebo sdílet data s třetími stranami. I když úřady vyžadují informace o online aktivitě našich uživatelů, nemáme co sdílet.

✔ PERFECT FORWARD SECRECY
ProtonVPN používá šifry s funkcí Perfect Forward Secrecy, což znamená, že vaše šifrované přenosy nelze zachytit a dešifrovat později, i když se šifrovací klíč v budoucnu dostane do ohrožení.

✔ ZALOŽENO VE ŠVÝCARSKU
Jako švýcarská společnost se sídlem v Ženevě podléháme švýcarskému právu, které má některé z nejsilnějších opatření na ochranu soukromí na světě.

Volné funkce
Na rozdíl od jiných služeb VPN, s ProtonVPN, neexistuje žádná bezplatná zkušební doba a můžete procházet tolik, kolik chcete. ProtonVPN je JEN volná VPN, která nemá žádné reklamy napadající soukromí, žádný malware, žádné omezení šířky pásma a tajně neprodává uživatelská data. Naše bezplatná služba je podporována placenými plány, kde uživatelé získají více funkcí pro ochranu soukromí a přístup k rychlejším a exkluzivnějším serverům.

Pokročilé funkce
Kromě rychlejšího připojení na našich exkluzivních serverech mají naši členové Plus a Visionary přístup k našim serverům Secure Core. Vlastníme a poskytujeme tyto servery sami a umístili jsme je do zemí se silnou ochranou soukromí. Když používáte naši síť Secure Core, váš internetový provoz je směrován přes více serverů, včetně těchto speciálních, kalených serverů. Tím je pro vetřelce ještě obtížnější propojit vaši online aktivitu s vaší IP adresou, a to i při pokročilých síťových útocích.

Co je jiné na ProtonVPN?
Ať už zpochybňují vlády, vzdělávají veřejnost nebo školí novináře, jsme dobře známými obhájci soukromí a přispěvateli do komunity open source.

Připojte se k našemu poslání
Vaše podpora je důležitá, protože nám umožňuje pokračovat v našem poslání, aby lidé po celém světě měli svobodu online a právo na soukromí na internetu.

Zde jsou funkce, které získáte s každým plánem:

ZDARMA (LIFETIME)
Přístup na servery ve 3 zemích
Připojte 1 zařízení

BASIC - $ 4 / měsíc
Přístup k serverům ve více než 30 zemích
Připojte 2 zařízení

PLUS - $ 8 / měsíc - nejlepší volba!
Přístup k serverům ve více než 30 zemích
Připojte 5 zařízení
Bezpečné sdílení souborů (P2P), Secure Core, Secure Streaming a podpora jedním klepnutím Tor

VISIONARY - $ 24 / měsíc
Přístup k serverům ve více než 25 zemích
Připojte 10 zařízení
Bezpečné sdílení souborů (P2P), Secure Core, Secure Streaming a jedním kliknutím Tor supportProtonMail Visionary account included
Další informace
Sbalit
4,2
Celkem 8 037
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

- Improved connection stability and longevity.
- Corrected rare bug that prevented users from using the Internet despite having a valid Internet signal and an established VPN connection.
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
17. června 2019
Velikost
29M
Instalace
1 000 000+
Aktuální verze
1.4.5
Vyžaduje Android
4.4 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
ProtonVPN AG
Vývojář
Chemin du Pré-Fleuri 3 1228 Plan-Les-Ouates Switzerland
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.