Ewidencja przebiegu pojaz. VAT

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Aplikacja EPP-VAT służy do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w celu rozliczenia podatku VAT.

Od 1 kwietnia 2014 r. pełne odliczenie podatku od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przysługuje podatnikom, którzy pojazdy te wykorzystują wyłącznie do działalności gospodarczej. Aby wykazać, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności konieczne jest prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu.
Aplikacja EPP-VAT została stworzona specjalnie do prowadzenia ewidencji w celu rozliczenia podatku VAT na podstawie znowelizowanej ustawy o VAT.

Aplikacja pozwala prowadzić ewidencję, która zawiera zgodnie z ustawą:
- numer rejestracyjny pojazdu samochodowego
- dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji
- stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego
okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji
- wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:
a) kolejny numer wpisu
b) datę i cel wyjazdu
c) opis trasy (skąd – dokąd)
d) liczbę przejechanych kilometrów
e) imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem
- potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem
- liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji


Aplikacja pozwala generować gotowy raport w formacie HTML lub RTF. Raport można przekazać na komputer w celach ewidencyjnych lub do drukowania za pomocą e-mail, dropboxa, skype, wi-fi direct, bluetooh i wielu innych.

W EPP-VAT możesz tworzyć własne słowniki danych: kierujących pojazdem, lokalizacji, celów wyjazdów. Słowniki ułatwiają i przyspieszają wprowadzanie kolejnych przejazdów do ewidencji. Przy wprowadzaniu korzystasz z wcześniej wprowadzonych danych. Dane można edytować.

Jak zacząć:
krok 1 - wprowadź ewidencję w zakładce "Ewidencje"
krok 2 - wprowadź okres rozliczeniowy (miesięczny lub kwartalny) w zakładce "Okr. rozliczeniowe"
krok 3 i kolejne - wprowadź przejazd do ewidencji w zakładce "Wprowadź przejazd". Kolejne przejazdy wprowadzaj w tej zakładce
krok 4 - podejrzyj ewidencję w zakładce "Pokaż ewidencję"

Jeżeli aplikacja nie spełnia Państwa oczekiwań, możliwy jest zwrot pieniędzy. W tym celu proszę o kontakt przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej. Zwrot możliwy jest w terminie do 60 dni od daty zakupu aplikacji.
The application of the EPP-VAT is used to keep records of vehicle mileage to account for VAT.

From 1 April 2014. Complete deduction of expenses related to vehicles granted to a taxpayer who use these vehicles only to the business. In order to demonstrate that the vehicle is used exclusively for business it is necessary to maintain the detailed records vehicle mileage.
The application of the EPP-VAT was developed specifically to keep records to account for VAT on the basis of the amended VAT Act.

The application allows you to keep records that contain accordance with the Act:
- Registration number of the vehicle
- The date of commencement and completion of keeping records
- State odometer of a motor vehicle at the inception of record keeping at the end of each
accounting period and the date of completion of keeping records
- The entry person driving a motor vehicle for each use of the vehicle, comprising:
         a) the subsequent number of entry
         b) the date and purpose of visit
         c) a description of the route (from where - where)
         d) the number of miles driven
         e) the name of the person driving the vehicle
- Confirmed by the taxpayer at the end of each accounting period of authenticity entry person driving the vehicle, if it is not taxable
- Number of kilometers at the end of each accounting period and the date of completion of keeping records


The application allows you to generate a finished report in HTML or RTF. The report can be transferred to your computer for accounting purposes or to print via e-mail, Dropbox, Skype, wi-fi direct, Bluetooh and many others.

The EPP-VAT can create your own data dictionaries: managing the vehicle, location, objectives trips. Dictionaries facilitate and accelerate the subsequent trips to the records. When making use of the previously entered data. Data can be edited.

How to get started:
Step 1 - Enter a record in the "registers"
Step 2 - Enter the billing period (monthly or quarterly) in the "Circle. billing"
step 3 and another - enter the drive to the records in the "Enter drive". Subsequent crossings enter in this tab
Step 4 - legibility of records in the "Show records"

If the application does not meet your expectations, it is possible refund. For this purpose, please contact me through the contact form available on the website. Refund is possible within 60 days from the date of purchase applications.
Read more
3.3
9 total
5
4
3
2
1
Loading...

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
April 24, 2014
Size
1.1M
Installs
100+
Current Version
1.2
Requires Android
2.3.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
APPSinventor.pl
Developer
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.