CerQana. Locate and simplify

Per a tots els públics
18
Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Regne Unit)

CerQana is a helping and locating system which improves user's integration and autonomy while allowing his relatives and care providers to watch over their wellbeing and assist them in case of need through a non-invasive tool.

This app is part of the CerQana System, and requires an account that can be created in

http://cerqana.com/


Key features:

* Check user's location in real time
* Set safe or danger zones, usual routes and homes, and get notification about them
* Customize the user's smartphone, its GUI, contact list and what apps are enabled or disabled remotely from the web
* Guides the user from his current location back home
* Auto-answer caregiver's phone call if needed, setting the hands-free mode and the max volume
* Can only be stopped or uninstalled from the web

More info about its install an uninstall process, and other general questions, can be found in the following link. If you have any other inquiry, don't hesitate contacting us.

http://cerqana.com/faq.php

ABOUT DEVICE ADMIN PERMISSION

This app uses the Device Administrator permission.

Device admin permission is requested in order to prevent CerQana’s user app to stop working or being uninstalled easily or by mistake from the smartphone. To uninstall CerQana app a monitor must enter in his CerQana’s account and press the “Deactivate” button. Immediately CerQana app will stop, all permissions will be removed, CerQana will be removed as launcher and all the information stored in the smartphone by CerQana deleted.

You might also remove the device admin permission from the smartphone. You have to enter in Settings -> Security -> Device administrators -> CerQana
CerQana és un sistema d'ajuda a la localització i que millora la integració de l'usuari i autonomia alhora que permet als seus familiars i proveïdors de cura de mirar pel seu benestar i que els donin suport en cas de necessitat a través d'una eina no invasiva.

Aquesta aplicació és part del Sistema CerQana, i requereix un compte que es poden crear en

http://cerqana.com/


Característiques clau:

* Comprovació de la ubicació de l'usuari en temps real
* Establir zones de seguretat o perill, rutes i habitatges habituals, i rep una notificació sobre ells
* Personalitzar el telèfon intel·ligent de l'usuari, la interfície gràfica d'usuari, llista de contactes i quines aplicacions estan activats o desactivats de manera remota des del web
* Guia a l'usuari des de la seva ubicació actual de tornada a casa
* Crida Auto-resposta del cuidador, si cal, ajustar la manera de mans lliures i el volum màxim
* Només es pot aturar o desinstal del web

Més informació sobre la instal·lació d'un procés de desinstal·lació, i altres preguntes generals, es poden trobar en el següent enllaç. Si té qualsevol altra consulta, no dubti en contacte amb nosaltres.

http://cerqana.com/faq.php

SOBRE DISPOSITIU ADMIN PERMÍS

Aquesta aplicació utilitza el permís d'administrador de dispositius.

Se sol·licita el permís d'administració de dispositius per tal d'evitar l'aplicació d'usuari del CerQana de deixar de treballar o desinstal·lar fàcilment o per error des del telèfon intel·ligent. Per desinstal·lar aplicacions CerQana un monitor ha d'entrar en el compte de la seva CerQana i premi el botó "Desactivar". Immediatament CerQana aplicació va a parar, s'eliminaran tots els permisos, CerQana serà remogut com llançador i tota la informació emmagatzemada al telèfon intel·ligent per CerQana eliminat.

També pot retirar el permís d'administració de dispositius des del telèfon intel·ligent. Ha de introduir en Configuració -> Seguretat -> Administradors de dispositius -> CerQana
Més informació
Replega

Comentaris

Ressenya Policy
4,3
18 en total
5
4
3
2
1
S'està carregant...

Novetats

* New voice recognition for starting phone calls and launch apps
Més informació
Replega

Informació addicional

Actualitzada
17 d’abril de 2019
Mida
11M
Instal·lacions
500+
Versió actual
3.6
Requereix Android
4.2 i versions posteriors
Classificació del contingut
Per a tots els públics
Elements interactius
Comparteix la ubicació
Oferta per
Qbitera Software
Desenvolupador
C/ Ana Isabel Herrero 6, 50008 Zaragoza, España.
©2019 GoogleTermes i condicions del llocPrivadesaDesenvolupadorsArtistesQuant a Google|Ubicació: Estats UnitsIdioma: català
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les condicions del servei i l'avís de privadesa.