VivaVideo - Video Editor & Photo Video Maker

Conté anuncis
·
Ofereix compres des de l'aplicació
Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Estats Units)

Get your FREE video/photo editor App for the ultimate editing experience and become a short movie EXPERT!
☆V7.0.0 New Features☆
✔New editing, upgraded experience: Easy and all-powerful editing experience.
✔Import clips at one time: Import multiple clips at one time, simplify the process.
✔Plenty of sound effects and scenes: Sound effect library upgraded.
✔Join World Cup activity and win VIP package: World Cup Facial trackers and stickers prepared.

VivaVideo is the best video/photo editor app that lets users create stylish and personalized videos with ease. With over 400 million users, VivaVideo is becoming the most popular video editor among photographers and video makers. Play with millions of themes, stickers, fonts, sound effects and music to spice up your videos & photos! VivaVideo is here to make your short movie dream come true!

Why VivaVideo?
VivaVideo comes with a brand new interface design and various editing features, such as stickers, themes, and a whole collection of music and sound effects available to make your videos fun and eye-catching.

Professional in Video and Photo Editing
The VivaVideo comes with a range of editing tools to make your videos and photos pop.
1. Slideshow maker. This tool allows you to create a slideshow, where you may turn your plain photos into your personal movie with the additional text art, and animated texts features.
2. Video editing tools. This app provides various features for your videos, such as the video trim, cut, crop, merge, copy/duplicate, collage, and looping video clips on your storyboard. This tool allows you to do what you want with your videos. Whether it be merging them together, cutting clips, or putting videos on loop, their video editing tools are made for convenience.
3. Video editing effects. This offers 1,000+ components to alter your videos, such as the background blur, video speed adjustment, fade in and out, animated texts and fonts, GIF, Giphy video stickers, a music editor, and more. You may also use the fast/slow motion editor to choose the best video speed for you.

Multiple Senior Free Editing Tools
This photo- and video-editing tool also has other features to look forward to:
1. Lens: This app comes in five different modes, which are basic, music video, Selfie, facial effects, and live: where you can add filters and effects to all your scenes and images.
2. Unique Video Collage (PIP) camera: This tool merges clips into a story with music.
3. Screen Recorder: Record your screen while you are outdoor and play with a facial tracker to capture live movements

Fantastic Video Edit Materials
This photo and video editor is designed to create fun videos faster and more conveniently. You can now easily create photo effects, text art, animated texts.
1. Music: You can also download your music for free from the music library for all your videos and photos.
2. Themes: VivaVideo comes with different themes to choose from. With options like wedding, birthday, travel, festival, etc., you can choose from a range of themes that are ready-made and easy to edit.
3. Export and share: You can export stories to your galley any time, and you can share it to your Facebook, Instagram, YouTube, Whatsapp, etc. directly from your phone.

Social media
Discover more about VivaVideo through our social media platform below:
Instagram: @vivavideoapp
Facebook: https://www.facebook.com/vivavideoapp
Twitter: https://twitter.com/vivavideoapp
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UClZaBwh71otUX1M0xcxnLvQ
Featured on #VivaVideo SNS for a chance to hang out with all of us!
Conèixer el seu / editor de fotografies en vídeo gratis Aplicació per a l'experiència d'edició final i convertir-se en un expert pel·lícula curta!
☆ ☆ V7.0.0 noves característiques
✔New edició, millorada experiència: experiència d'edició fàcil i omnipotent.
✔Import clips alhora: Importa diversos clips al mateix temps, simplificar el procés.
✔Plenty d'efectes de so i escenes: biblioteca d'efectes de so millorada.
Copa del Món ✔Join paquet d'activitats i guanyar VIP: Copa del Món rastrejadors facials i adhesius preparats.

VivaVideo és la millor aplicació d'edició de vídeo / foto que permet crear vídeos elegant i personalitzat amb facilitat. Amb més de 400 milions d'usuaris, VivaVideo s'està convertint en el més popular editor de vídeo entre els fotògrafs i videastas. Juga amb milions de temes, adhesius, fonts, efectes de so i música per amenitzar els seus vídeos i fotos! VivaVideo aquí per fer el seu somni fet realitat pel·lícula curta!

Per què VivaVideo?
VivaVideo ve amb un nou disseny d'interfície i diverses funcions d'edició, com ara adhesius, temes, i tota una col·lecció de música i efectes de so disponibles per fer la seva diversió vídeos i cridaner.
 
Professional en Video i edició de fotos ☆
El VivaVideo ve amb una gamma d'eines d'edició per fer que els seus vídeos i fotos.
1. creador de diapositives. Aquesta eina us permet crear una presentació de diapositives, on pot convertir les seves fotos de civil en la seva pel·lícula personal amb l'art de text addicional i característiques de textos animats.
2. eines d'edició de vídeo. Aquesta aplicació proporciona diverses característiques per als seus vídeos, com la retallada de vídeo, tallar, retallar, fusionar, còpia / duplicat, collage, i el bucle clips de vídeo en el guió gràfic. Aquesta eina us permet fer el que vulgui amb els seus vídeos. Ja es tracti de fusionar-los junts, clips de tall, o posar vídeos en bucle, les seves eines d'edició de vídeo es fan per conveniència.
3. efectes d'edició de vídeo. Això ofereix més de 1.000 components per alterar els seus vídeos, com el desenfocament de fons, ajust de la velocitat de vídeo, apareixen i desapareixen, els textos i les fonts animades, GIF, Giphy adhesius de vídeo, un editor de música, i mes . També pot utilitzar l'editor de moviment ràpid / lent per triar la millor velocitat de vídeo per a vostè.

Múltiples Majors Edició Lliure Eines ☆
Aquesta eina de fotos i d'edició de vídeo també té altres característiques que esperem amb interès:
1. Lent: Aquesta aplicació està disponible en cinc maneres diferents, que són bàsics, vídeos musicals, selfie, efectes facials, i que visqui on es pot afegir filtres i efectes a totes les seves escenes i imatges.
2. Collage únic vídeo (PIP) de la càmera: Aquesta eina combina els clips en una història amb la música.
3. Screen Recorder: gravar la pantalla mentre està a l'aire lliure i jugar amb un rastrejador facial per capturar els moviments vius

fantàstic vídeo Edita materials ☆
Aquest editor de fotografies i vídeo està dissenyat per crear divertits vídeos més ràpid i amb més comoditat. Ara pot crear fàcilment efectes fotogràfics, text, textos animats.
1. Música: També pot descarregar la seva música de forma gratuïta des de la biblioteca de música per a tots els seus vídeos i fotos.
2. Temes: VivaVideo ve amb diferents temes per triar. Amb opcions com casaments, aniversaris, viatges, festivals, etc., es pot triar entre una àmplia gamma de temes que estan preparats a mida i fàcil d'editar.
3. Exporta i compartir: És possible exportar històries al seu galera qualsevol moment, i vostè pot compartir al seu Facebook, Instagram, YouTube, Whatsapp, etc. directament des del telèfon.

Els mitjans socials ☆
Descobreix més sobre VivaVideo mitjançant la nostra plataforma de mitjans socials a continuació:
Instagram: @vivavideoapp
Facebook: https://www.facebook.com/vivavideoapp
Twitter: https://twitter.com/vivavideoapp
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UClZaBwh71otUX1M0xcxnLvQ
Utilitzat en #VivaVideo SNS per tenir l'oportunitat de passar l'estona amb tots nosaltres!
Més informació

Comentaris

Ressenya Policy
4,6
9.685.530 en total
5
4
3
2
1
S'està carregant...

Novetats

V7.0.2 Updates:
1. A whole new editing experience with the ever-so-powerful editing features.
2. Simplified user funnel, improving clips editing and material addition's efficiency post-production to save your time.
3.Plenty of "sound effects" for you to download at anytime, adding fun to your videos.
4. Other abundant amount of feautures and experiences optimized.

--------------------
Email: support@vivavideo.tv
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/vivavideoapp/
Més informació

Informació addicional

Actualitzada
13 de juny de 2018
Mida
42M
Instal·lacions
100.000.000+
Versió actual
7.0.2
Requereix Android
4.0.3 i versions posteriors
Classificació del contingut
Per a adolescents
Elements interactius
Els usuaris interaccionen, Comparteix la ubicació, Compres digitals
Productes de compra a l'aplicació
0,99 USD - 32,99 USD per cada element
Oferta per
♥ QuVideo Inc.
Desenvolupador
16th Floor, Hangzhou Iron&Steel Metallurgical Technology Mansion, NO.294 Tianmushan Road, Xihu District, Hangzhou City, China
©2018 GoogleTermes i condicions del llocPrivadesaDesenvolupadorsArtistesQuant a Google|Ubicació: Estats UnitsIdioma: català
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les condicions del servei i l'avís de privadesa.