Ricardo - Buy and sell used & new things online

Dla wszystkich
15 264
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Buy and sell with the ricardo.ch shopping app now on the biggest marketplace and in the best online shop in Switzerland. Whether for new or used items, flea market bargains or second-hand offers from CHF 1, with us you are always protected as a buyer or seller. Buy and sell used or new products easily and securely online. Sign up now and become part of the largest Swiss online shopping community. Get the Ricardo shopping app now!

WHY USE RICARDO?
• Whether for new or used items, with over 1.5 million offers from private sellers or merchants you will always find what you are looking for
We have more than 3 million members! That's why you’ll definitely find a buyer, seller or collector for your antique furniture or other antiques, coins or stamps
• Find great bargains! Many auctions start from just CHF 1
• Thanks to our buyer and seller protection you are protected at all times
With auctions you get higher prices for your items
• Our auction format ensures excitement because you can determine the price yourself

YOUR ADVANTAGES
1. Save money!
Ricardo is not like other classified and shopping apps. Filter by auctions from CHF 1 and find great bargains, cheap offers and amazing deals in our online auction house.

2. Buy and sell wherever and whenever you like!
On our marketplace you can buy and sell around the clock. The Ricardo shopping app lets you access more than 1.5 million offers at any time while on the move. As a seller you have a constant overview of your auctions.

3. Act sustainably and locally!
Buying and selling items locally is not only good for your wallet, but also for the environment. Act ecologically, avoid waste and unnecessary new purchases. Buy second-hand garden furniture or a coffee machine nearby. Sell your used bike, furniture, books or computer locally in your neighbourhood.

4. Find antique or rare items!
Are you a hunter and collector who likes flea markets? You’ve come to the right place at Ricardo: antiques, collectibles, vintage and rare items, coins, stamps and models, you’ll find them all on Switzerland’s largest marketplace.

5. Don’t miss a single offer!
With the Ricardo shopping app you can save searches, articles or sellers. Then we’ll send you push notifications as soon as we find new products such as second-hand clothes, furniture, cameras or the used car of your choice. That way, you won’t miss any of our exciting offers and bargains.

6. Buy and sell securely!
A legally binding purchase contract is established through purchases and sales on our marketplace, and thanks to ricardo.ch buyer and seller protection, you are protected at all times when selling and buying online.

ABOUT US
Ricardo is a long-established Swiss company that has been on the market for over 20 years. We are the only major online auction house in Switzerland. We offer more than 1.5 million products and have more than 3 million registered buyers and sellers.

DO YOU HAVE ANY FEEDBACK?
We can only get better if you help us. Do you have any requests, feedback or suggestions for improvement? If so, send an email to apps@ricardo.ch or use the feedback button in our new app!
You can also find us here:
Customer service in Switzerland: tel.: 0900 950 950 (Mon - Fri: 8 a.m. to 6 p.m.; CHF 1/min; waiting loop free of charge)
A free help form is available at www.ricardo.ch!
Kupuj i sprzedawaj za pomocą aplikacji ricardo.ch na największej giełdzie i w najlepszym sklepie internetowym w Szwajcarii . Niezależnie od tego, czy chodzi o nowe, czy używane przedmioty, okazje na pchli targ lub oferty z drugiej ręki od CHF 1, u nas zawsze jesteś chroniony jako kupujący lub sprzedający . Kupuj i sprzedawaj używane lub nowe produkty łatwo i bezpiecznie online. Zarejestruj się teraz i zostań częścią największej szwajcarskiej społeczności zakupów online. Pobierz aplikację na zakupy Ricardo teraz!

DLACZEGO UŻYWAĆ RICARDO?
• Niezależnie od tego, czy chodzi o nowe, czy używane przedmioty, dzięki ponad 1,5 miliona ofert od prywatnych sprzedawców lub kupców zawsze znajdziesz to, czego szukasz
Mamy ponad 3 miliony członków! Dlatego na pewno znajdziesz nabywcę, sprzedawcę lub kolekcjonera swoich zabytkowych mebli lub innych antyków, monet lub znaczków.
• Znajdź świetne okazje! Wiele aukcji zaczyna się już od 1 CHF
• Dzięki naszej ochronie kupujących i sprzedających jesteś chroniony przez cały czas
Dzięki aukcjom otrzymujesz wyższe ceny na swoje produkty
• Nasz format aukcji zapewnia emocje , ponieważ możesz sam ustalić cenę

TWOJE ZALETY
1. Oszczędzaj pieniądze!
Ricardo nie jest podobny do innych aplikacji klasyfikowanych i zakupowych. Filtruj według aukcji z CHF 1 i znajdź świetne okazje, tanie oferty i niesamowite oferty w naszym internetowym domu aukcyjnym.

2. Kupuj i sprzedawaj gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz!
Na naszym rynku możesz kupować i sprzedawać przez całą dobę. Aplikacja zakupowa Ricardo umożliwia dostęp do ponad 1,5 miliona ofert w dowolnym momencie podczas podróży. Jako sprzedawca masz stały przegląd swoich aukcji.

3. Działaj w sposób zrównoważony i lokalny!
Lokalne kupowanie i sprzedawanie przedmiotów jest nie tylko dobre dla portfela, ale także dla środowiska. Działaj ekologicznie, unikaj marnotrawstwa i niepotrzebnych nowych zakupów. Kup używane meble ogrodowe lub ekspres do kawy w pobliżu. Sprzedaj używany rower, meble, książki lub komputer lokalnie w Twojej okolicy.

4. Znajdź zabytkowe lub rzadkie przedmioty!
Czy jesteś łowcą i kolekcjonerem, który lubi pchle targi? W Ricardo trafiłeś we właściwe miejsce: antyki, przedmioty kolekcjonerskie, zabytkowe i rzadkie przedmioty, monety, znaczki i modele, wszystkie znajdziesz na największym rynku w Szwajcarii.

5. Nie przegap żadnej oferty!
Dzięki aplikacji zakupowej Ricardo możesz zapisywać wyszukiwania, artykuły lub sprzedawców. Następnie wyślemy Ci powiadomienia push, gdy tylko znajdziemy nowe produkty, takie jak odzież używana, meble, aparaty fotograficzne lub wybrany samochód używany. W ten sposób nie przegapisz żadnej z naszych ekscytujących ofert i okazji.

6. Kupuj i sprzedawaj bezpiecznie!
Prawnie wiążąca umowa kupna jest zawierana poprzez zakupy i sprzedaż na naszym rynku, a dzięki ochronie kupujących i sprzedających ricardo.ch jesteś chroniony przez cały czas podczas sprzedaży i zakupów online.

O NAS
Ricardo to długoletnia szwajcarska firma, która istnieje na rynku od ponad 20 lat. Jesteśmy jedynym dużym domem aukcyjnym online w Szwajcarii. Oferujemy ponad 1,5 miliona produktów i ponad 3 miliony zarejestrowanych kupujących i sprzedających.

CZY MASZ JAKIEKOLWIEK INFORMACJE ZWROTNE?
Możemy się lepiej, tylko jeśli nam pomożesz. Czy masz jakieś prośby, opinie lub sugestie dotyczące ulepszeń? Jeśli tak, wyślij wiadomość e-mail na adres apps@ricardo.ch lub użyj przycisku opinii w naszej nowej aplikacji!
Znajdziesz nas również tutaj:
Obsługa klienta w Szwajcarii: tel .: 0900 950 950 (od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 18:00; 1 CHF / min; pętla oczekiwania bezpłatnie)
Bezpłatny formularz pomocy jest dostępny na stronie www.ricardo.ch!
Więcej informacji
Zwiń
4,1
Łącznie: 15 264
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Version 7.7.1

- Bug fixes and performance improvements

Have some feedback for us? Drop us an email at apps@ricardo.ch
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
18 listopada 2019
Rozmiar
21M
Instalacje
500 000+
Aktualna wersja
7.7.1
Wymaga Androida
5.0 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Interakcja użytkowników
Sprzedawca
ricardo.ch AG
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.