Ricardo: Secondhand Online Shopping in Switzerland

Dla wszystkich
19 387
Zawiera reklamy
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Buy, sell, bid at auctions and auction off your products at the largest second hand shop and auction house in Switzerland. New or used products, flea market bargains or second hand offers starting at CHF 1: you can have them all! Buying and selling are always safe: in case of need, we support you and protect you with our buyer and seller protection programs. Download and enjoy the most secure Swiss online flea market app now!

ADVANTAGES OF RICARDO
Always find what you are looking for: over 1.5 million listings, auctions and offers from private sellers or merchants. New, used, vintage goods or collectibles: all available.
3.7 mio. members await you: Find a buyer, seller or collector for your antique furniture or designer goods, coins or stamps.
• Buy second hand and protect the environment!
• Many auctions start from as little as CHF 1
Security, the Swiss way: thanks to our buyer and seller protection programs you are protected at all times on the most secure Swiss flea market and marketplace.
Make money and reach high prices by auctioning off your products.

FIND WHAT MAKES YOU HAPPY!
In our online and second hand shop you will find everything. Are you looking for a used car, a motorbike, moped or a tractor? Are you a fan of technology or electronics and would like to buy a used mobile phone? Are you decorating your apartment on a budget, so you would like to buy used furniture? Or do you want to sell your old furniture first? In any of those cases, Ricardo is the right place for you!
Register and buy or sell goods, such as designer fashion, watches, second hand clothes, garden furniture or more, locally in your neighbourhood or throughout Switzerland.

6 REASONS TO JOIN RICARDO
1. Save money!
Ricardo does not compare to other Swiss classified shops and shopping apps: find great bargains that are auctioned off starting at CHF 1, low price offers and amazing deals.
2. Buy and sell wherever and whenever you like!
On our online flea market and marketplace you can buy and sell 24/7. The Ricardo app lets you access more than 1.5 million offers anytime and anywhere.
3. Shop and sell sustainably and locally!
Buying and selling items locally and/or second hand is not only good for your wallet, but also for the environment. Buying and selling used goods is ecologically wise, reduces waste and unnecessary new purchases.
4. Find antique or rare items!
Are you a hunter of antiques or a collector who loves flea markets? Then Ricardo is the place for you: antiques, collectibles, vintage and rare items, coins, stamps and models, you will find them all on Switzerland’s largest marketplace.
5. Don’t miss a single offer!
With the Ricardo shopping app you can save anything you’re looking for: specific articles, filtered searches or sellers you like. We’ll send you push notifications as soon as any of your saved searches provide new hits or your favorite sellers post new articles for sale.
6. Security is key!
Buying on Ricardo means establishing a legally binding purchasing contract. In case of need, Ricardo’s buyer and seller protection programs protect you and your money at all times when selling and buying online.

ABOUT US
Ricardo is a long-established Swiss company that has been on the market for over 20 years. We are the only major online auction house in Switzerland. Currently, more than 1.5 million products are offered for sale and more than 3.7 mio. registered buyers and sellers await your bids and listings.

DO YOU HAVE ANY FEEDBACK?
Help us in getting better: do you have any requests, feedback or suggestions for improvement? Please, send an email to apps@ricardo.ch or use the feedback button in our new app!
You can also find us here:
Customer service in Switzerland: 0900 950 950 (Mon - Fri: 8 a.m. to 6 p.m.; CHF 1/min; waiting loop free of charge)
A free help form is available at https://help.ricardo.ch/hc/de/requests/new
Kupuj, sprzedawaj, licytuj na aukcjach i wystawiaj na aukcję swoje produkty w największym sklepie z używanymi artykułami i domu aukcyjnym w Szwajcarii . Nowe lub używane produkty, okazje na pchli targ lub oferty z drugiej ręki od CHF 1: możesz mieć je wszystkie! Kupowanie i sprzedaż są zawsze bezpieczne: w razie potrzeby wspieramy Cię i chronimy za pomocą naszych programów ochrony kupujących i sprzedających. Pobierz i ciesz się teraz najbezpieczniejszą szwajcarską aplikacją online na pchli targ!

ZALETY RICARDO
Zawsze znajduj to, czego szukasz: ponad 1,5 miliona ofert, aukcji i ofert od prywatnych sprzedawców lub kupców. Nowe, używane, zabytkowe towary lub przedmioty kolekcjonerskie: wszystkie dostępne.
3,7 mln. członkowie czekają na Ciebie: znajdź nabywcę, sprzedawcę lub kolekcjonera starych mebli lub markowych towarów, monet lub znaczków.
• Kupuj używane i chroń środowisko !
• Wiele aukcji zaczyna się już od 1 CHF
Bezpieczeństwo po szwajcarsku : dzięki naszym programom ochrony kupujących i sprzedających jesteś chroniony przez cały czas na najbezpieczniejszym szwajcarskim pchlim targu .
Zarabiaj pieniądze i osiągaj wysokie ceny , sprzedając swoje produkty na aukcji.

ZNAJDŹ CO SZCZĘŚCIE!
W naszym sklepie internetowym i używanym znajdziesz wszystko. Szukasz używanego samochodu, motocykla, motoroweru lub traktora? Czy jesteś fanem technologii lub elektroniki i chciałbyś kupić używany telefon komórkowy? Dekorujesz swoje mieszkanie z ograniczonym budżetem, więc chciałbyś kupić używane meble? A może chcesz najpierw sprzedać swoje stare meble? W każdym z tych przypadków Ricardo jest właściwym miejscem dla Ciebie!
Zarejestruj się i kupuj lub sprzedawaj towary, takie jak designerska moda, zegarki, ubrania używane, meble ogrodowe lub więcej, lokalnie w Twojej okolicy lub w całej Szwajcarii.

6 POWODÓW, ABY DOŁĄCZYĆ DO RICARDO
1. Oszczędzaj pieniądze!
Ricardo nie porównuje się do innych szwajcarskich sklasyfikowanych sklepów i aplikacji zakupowych: znajdź świetne okazje, które są sprzedawane na aukcji już od 1 CHF, niskie ceny i niesamowite oferty.
2. Kupuj i sprzedawaj gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz!
Na naszym internetowym pchlim targu i rynku możesz kupować i sprzedawać 24/7. Aplikacja Ricardo umożliwia dostęp do ponad 1,5 miliona ofert w dowolnym miejscu i czasie.
3. Kupuj i sprzedawaj w sposób zrównoważony i lokalny!
Kupowanie i sprzedawanie przedmiotów lokalnie i / lub z drugiej ręki jest dobre nie tylko dla twojego portfela, ale także dla środowiska. Kupowanie i sprzedawanie używanych towarów jest rozsądne ekologicznie, ogranicza marnotrawstwo i niepotrzebne nowe zakupy.
4. Znajdź zabytkowe lub rzadkie przedmioty!
Czy jesteś łowcą antyków lub kolekcjonerem, który uwielbia pchle targi? Ricardo to miejsce dla Ciebie: antyki, kolekcje, zabytkowe i rzadkie przedmioty, monety, znaczki i modele - znajdziesz je wszystkie na największym rynku w Szwajcarii.
5. Nie przegap żadnej oferty!
Dzięki aplikacji Ricardo na zakupy możesz zapisać wszystko, czego szukasz: określone artykuły, filtrowane wyszukiwania lub sprzedawców, których lubisz. Wyślemy Ci powiadomienia wypychane, gdy tylko Twoje zapisane wyszukiwania dostarczą nowych trafień lub Twoi ulubieni sprzedawcy opublikują nowe artykuły na sprzedaż.
6. Bezpieczeństwo jest kluczowe!
Kupowanie na Ricardo oznacza zawarcie prawnie wiążącej umowy zakupu. W razie potrzeby programy ochrony kupujących i sprzedających Ricardo chronią ciebie i twoje pieniądze przez cały czas przy sprzedaży i zakupie online.

O NAS
Ricardo to długoletnia szwajcarska firma, która istnieje na rynku od ponad 20 lat. Jesteśmy jedynym dużym domem aukcyjnym online w Szwajcarii. Obecnie na sprzedaż oferowanych jest ponad 1,5 miliona produktów i ponad 3,7 mln. zarejestrowani kupujący i sprzedający czekają na Twoje oferty i oferty.

CZY MASZ JAKIEKOLWIEK INFORMACJE ZWROTNE?
Pomóż nam w ulepszaniu: czy masz jakieś prośby, opinie lub sugestie dotyczące ulepszeń? Wyślij wiadomość e-mail na adres apps@ricardo.ch lub użyj przycisku opinii w naszej nowej aplikacji!
Znajdziesz nas również tutaj:
Obsługa klienta w Szwajcarii: 0900 950 950 (od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 18:00; 1 CHF / min; pętla oczekiwania bezpłatnie)
Bezpłatny formularz pomocy jest dostępny na stronie https://help.ricardo.ch/hc/de/requests/new
Więcej informacji
Zwiń
4,5
Łącznie: 19 387
5
4
3
2
1
Ładuję…

Nowości

You can make offers on ended listings, where the item was not sold. Check out your Favourites, and make an offer on that one item you really wanted!
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
13 kwietnia 2021
Rozmiar
Zależy od urządzenia
Instalacje
1 000 000+
Aktualna wersja
Zależy od urządzenia
Wymaga Androida
Zależy od urządzenia
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Interakcja użytkowników
Sprzedawca
Ricardo AG
©2021 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.