Calculate by QxMD

17 yaş ve üzeri yetişkin
10.284
Reklam İçeriyor
Açıklama, Google Çeviri kullanılarak Türkçe (Türkiye) diline çevrilsin mi?Açıklamayı İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) diline geri çevir.

From the maker of the apps 'Read', 'The ECG Guide' and 'Pedi STAT' comes 'Calculate', a next-generation medical calculator and decision support tool, freely available to the medical community.

Also available on the web at http://qxmd.com/calculate

Essential tools in General Practice, Internal Medicine, Cardiology, Surgery, Obstetrics, Nephrology, Hematology, Orthopedics, Pediatrics, Gastroenterology, Neurology, Neurosurgery, Respirology, and more.

"We recommend medical users try the free Calculate by QxMD first..."
-from iMedicalApps review "The best free Medical Calculator apps for the iPhone"

'Calculate' is focused on highlighting tools which are actually useful in clinical practice and serve to impact diagnosis, treatment or determining prognosis.

Helping you make decisions, not just calculate numbers...

Features

• Developed by a collaboration of clinician experts from diverse backgrounds
• Converts recent research publications into practical handheld tools - knowledge translation at its best
• Automatically adapts to your self-described clinical practice
• Unique ‘Question Flow’ technology gets you answers, fast
• Detailed references with Pubmed integration
• Comprehensive and insightful results
• Elegant design and intuitive interface
• SI and Conventional units

More than 300 unique calculators and decision support tools

While too extensive to list them all, here is a small sampling of included content:

Reduce and predict perioperative complications

• WHO Surgical Safety Checklist
• Predictive models for cardiac surgery and coronary angiography

Guide treatment

• Determine cardiovascular risk and guide lipid treatment using the Framingham and Reynolds Risk Scores
• Use the CHA2DS2-VASc score to guide treatment in atrial fibrillation
• Better understand the risk of bleeding from anticoagulation in atrial fibrillation
• ACS using the TIMI risk score
• Burns with rule of 9s and Parkland formula
• Hypernatremia (calculate water deficit)

Determine Prognosis

• Heart failure
• Lymphoma
• Myelodysplastic Syndrome
• Myeloma
• Glomerulonephritis
• Hemodialysis
• COPD
• TIA
• Pancreatitis

Calculate

• Ideal body weight, BMI and BSA
• Due date and gestational age
• Extensive formula used in echocardiogropathy and invasive hemodynamic monitoring
• Kt/V in dialysis patients
• eGFR with CKD-EPI, Cockcroft-Gault and MDRD
• A-a gradient

Classify
• Angina (CCS)
• Congestive heart failure (NYHA)

Manage
• Head, neck, ankle and knee injuries
• DVT and PE
• Pulmonary nodules

Stage
• Lung cancer
• Renal cell carcinoma

Understand
• TTKG (transtubular potassium gradient) in hypokalemia and hyperkalemia
• Dermatomes

Diagnose
• Heparin Induced Thrombocytopenia
• Infective Endocarditis
• ARDS
• Autoimmune Hepatitis

And much more...


Want to keep up with medical research? Get 'Read by QxMD' for Android:
http://qx.md/read

Founded my medical professionals, QxMD is dedicated to creating high quality, point-of-care tools for practicing health care professionals. Recognized as a leading developer of free medical software for mobile devices, QxMD develops content in cooperation with expert physicians from their respective fields.
uygulamalarınızın oku 'yapımcısı,' EKG Kılavuzu 've' Pedi STAT 'Hesapla', tıp camiası için serbestçe kullanılabilir bir nesil tıbbi hesap makinesi ve karar destek aracı, geliyor.

http://qxmd.com/calculate adresindeki web de mevcuttur

Genel Uygulama, Dahiliye, Kardiyoloji, Cerrahi, Kadın Hastalıkları, Nefroloji, Hematoloji, Ortopedi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Gastroenteroloji, Nöroloji, Nöroşirurji, Respirology ve daha fazlası gerekli araçları.

"Biz tıbbi kullanıcılar ilk QxMD tarafından ücretsiz Hesapla denemenizi öneririz ..."
uçtan uca entegre iMedicalApps yorum "iPhone için en iyi ücretsiz Tıp Hesap uygulamalar"

'Hesapla' aslında klinik uygulamada yararlıdır ve tanı, tedavi veya belirleyici prognozu etkileyecek hizmet araçları vurgulayarak odaklanmıştır.

Karar vermenize yardımcı sadece sayıları hesaplamak değil ...

Özellikler

• farklı kökenden gelen klinisyen uzman bir işbirliği ile geliştirilen
en iyi bilgi çeviri - • pratik el aletleri içine son araştırmalar yayınları dönüştürür
• Otomatik olarak kendini tarif klinik uygulamaya adapte
• Benzersiz 'Soru Flow' teknolojisi cevapları alır, hızlı
• Pubmed entegrasyonu ile Ayrıntılı referanslar
• Kapsamlı ve anlayışlı sonuçları
• Şık tasarım ve sezgisel bir arayüz
• SI ve Konvansiyonel birimleri

300'den fazla benzersiz hesap ve karar destek araçları

Çok geniş iken buraya dahil içerik küçük bir örnekleme, hepsini listelemek için:

Azaltmak ve perioperatif komplikasyonlar tahmin

• DSÖ Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi
• Kalp cerrahisi ve koroner anjiyografi için Tahmini modeller

Kılavuz tedavisi

• kardiyovasküler riski belirlemek ve Framingham ve Reynolds Risk Puanları kullanarak lipid tedaviye yol
• Atriyal fibrilasyon tedavi rehberlik CHA2DS2-Vasc puanı kullanın
• Daha iyi atriyal fibrilasyon antikoagülan kanama riskini anlama
TIMI risk skoru kullanılarak • ACS
9s ve Parkland formülü üstünlüğü ile • Yanıklar
• Hipernatremi (su açığı hesaplamak)

Prognozu belirlemek

• Kalp yetmezliği
• Lenfoma
• Miyelodisplastik Sendromu
• Miyelom
• Glomerülonefrit
• Hemodiyaliz
• KOAH
• TIA
• Pankreatit

Hesaplamak

• İdeal vücut ağırlığı, VKİ ve BSA
• Bitiş tarihi ve gebelik yaşı
echocardiogropathy ve invaziv hemodinamik kullanılan • Kapsamlı formülü
Diyaliz hastalarında • Kt / V
• KBH-EPI, Cockcroft-Gault ve MDRD ile eGFR
• A-gradyan

Sınıflandırmak
• Anjin (CCS)
• Konjestif kalp yetmezliği (NYHA)

Yönet
• Baş, boyun, ayak bileği ve diz yaralanmaları
• DVT ve PE
• Akciğer nodülleri

sahne
• Akciğer kanseri
• Renal hücre karsinomu

Anlama
hipokalemi ve hiperkalemi olarak • TTKG (Rahim potasyum gradyan)
• Dermatomlar

Teşhis koymak
• Heparin bağlı trombositopeni
• Enfektif Endokardit
• ARDS
• Otoimmün Hepatit

Ve daha fazlası...

 
tıbbi araştırmalar yetişmek ister misiniz? Android için 'QxMD tarafından Oku' alın:
http://qx.md/read

Benim tıp uzmanları kurulan QxMD sağlık profesyonelleri için yüksek kaliteli, nokta-bakım araçları oluşturmaya adamıştır. Mobil cihazlar için ücretsiz tıbbi yazılım önde gelen geliştiricisi olarak tanınan, QxMD kendi alanlarında uzman hekimler ile işbirliği içinde içeriğini geliştirmektedir.
Devamı
4,6
Toplam 10.284
5
4
3
2
1
Yükleniyor...

Yenilikler

- bug fixes
Devamı

Ek Bilgi

Güncellendi
27 Haziran 2018
Boyut
Cihaza göre değişir
Yükleme sayısı
500.000+
Mevcut Sürüm
Cihaza göre değişir
Gereken Android sürümü
Cihaza göre değişir
İçerik Derecelendirmesi
17 yaş ve üzeri yetişkin
Sunan:
QxMD Medical Software Inc.
Geliştirici
62 19th Avenue East Vancouver, BC V5V 1H7
©2018 GoogleSite Hizmet ŞartlarıGizlilikGeliştiricilerSanatçılarGoogle Hakkında|Konum: Amerika Birleşik DevletleriDil: Türkçe
Bu öğeyi satın alarak Google Payments ile işlem yapıyorsunuz ve Google Payments Hizmet Şartları ile Gizlilik Uyarısı'nı kabul etmiş oluyorsunuz.