Winspector

50K+
ดาวน์โหลด
การจัดประเภทเนื้อหา
ทุกคน
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ

เกี่ยวกับแอปนี้

Winspector “การสร้างรายได้ที่ง่ายสำหรับคุณ”
แอพลิเคชั่น Winspector เป็นแอพพลิเคชั่นหารายได้ ที่ใช้งานง่าย เพียงผู้ใช้ เลือกรับงาน อ่านรายละเอียดงาน และ ทำการถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆ ที่ผู้รับงานสะดวกทำงาน เมื่อมีการส่งงานเรียบร้อย และ ได้รับการยืนยันจากทางระบบแล้ว
ก็รอรับเงินโอนเข้าบัญชีได้เลย
นอกจากแอพพลิเคชั่น Winspector จะเป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ใช้งานแล้ว แอพพลิเคชั่น Winspector ยังช่วยผู้ประกอบการให้ได้รับทราบข้อมูลสินค้า หรืองานต่างๆที่ต้องการในแต่ละพื้นที่ ให้ได้รับข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้กับผู้ประกอบการอีกด้วย
อัปเดตเมื่อ
11 พ.ย. 2564

ความปลอดภัยของข้อมูล

นักพัฒนาแอปจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่แอปรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณไว้ที่นี่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

มีอะไรใหม่

Function ใหม่
- แก้ไขระบบ GPS ให้สามารถรับตำแหน่งรับงาน ส่งงานได้
- แจ้งข้อมูลปัญหาการโอนเงิน ให้ทราบเพื่อแก้ไข ผ่านเมนูรายงาน
- ข้อความประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ใช้ในหน้าแรก
- สามารถยกเลิกบัญชีผ่านเมนูแก้ไขข้อมูล (บนซ้าย)
- ใช้รหัสผ่านสำหรับ Login และสลับบัญชีผู้ใช้ในหน้า Login ได้
- อ่านข้อความ นโยบายได้ดีขึ้น
- เพิ่มการแสดงงานที่ได้เงินแล้ว กับกำลังรอจ่ายเงิน