Light Flow Pro - LED Control

Ingen åldersgräns
17 970
Vill du översätta beskrivningen till Svenska (Sverige) med Google Översätt?Översätt beskrivningen tillbaka till Engelska (USA)

Light flow allows you to take control of the notifications on your device.

It's main features are:
- Controlling the notification LED for phones that have them (cycling colors through outstanding notifications)
- Sound control, including repeating sounds
- Vibration control, including custom vibration patterns and repeating vibrations
- Android wear vibration support
- Sleep times
- Lock screen based notifications (on phones that support live wallpapers on lock screens)
- Contact specific notifications for certain notification types

If you've come from a Blackberry device and miss the features of BeBuzz / BerryBuzz then give LightFlow a try!

This app will allow you to control the notification color for the over 600 applications and system events such as:
* Missed calls
* Voice mail
* Calendar reminders
* gmail
* email
* SMS messages
* MMS messages
* Low battery
* No signal
* Google talk
* Facebook
* Twitter
...and many many more

See our website for a full list of applications supported:
http://www.reactle.com/p/features.html

It allows the colors to flash in succession, so if you have a new SMS and a missed call it can alternate between the two colors. You can also set which notification type has the highest priority and let it flash in just that one color.

It'll even push notifications out to your pebble smart watch, Sony smart Watch and the DashClock lock screen extension.


For a full changelog see here: For a full changelog see here:
http://www.reactle.com/p/change-log.html

For a full list of permissions required and why see here:
http://www.reactle.com/2014/06/app-permissions.html

Known issues/Limitations
-------------------------
Samsung phones when accessibility is enabled may cause the phone to start talking, warnings about air view and a few other issues. These are confirmed samsung bugs (see here: http://developer.samsung.com/forum/board/thread/view.do?boardName=GeneralB&messageId=204387) but the app can be run without the accessibility service and still work (but with a reduced notification list)


Not all phones support all colors.
For example: Most HTC phones only support 3 colors and require "Rooting" and running the app in "direct mode"

Some phones can only light up the notification while the screen is off.

Some phones cannot have their notification light always on

Some phones cannot have their notification blink and it will always be on

Note that it will take over control of your notifications and you will therefore only get notifications for categories that the app allows.


★ We recommend you try the "lite" version first before purchasing to avoid any disappointment if it doesn't work for you. Some phones require root privileges to access the LEDs. ★

★ For the differences between this version and the lite version see here: http://www.reactle.com/p/features.html ★

★ If after updating you have problems we recommend you reboot your phone ★

** Most HTC phones require "direct mode" setting. Most gingerbread builds for HTC phones require root access due to HTC changing the permissions on the LED control files. **

** If upgrading from the "lite" version, please uninstall the lite version first but you can backup and restore settings between versions **

===================================


Smart Connect extension for SmartWatch 2
LiveWare™ extension for SmartWatch
Ljusflödet gör att du kan ta kontroll över anmälningar på enheten.

Det är viktigaste funktioner är:
 - Styra anmälan LED för telefoner som har dem (cykel färger genom utestående anmälningar)
 - Ljud kontroll, inklusive upprepade ljud
 - Vibrations kontroll, inklusive anpassade vibrationsmönster och upprepade vibrationer
 - Android slitvibrationsstöd
 - Sova gånger
 - Låsskärmen baserade meddelanden (på telefoner som stöder live wallpapers på låsskärmar)
 - Kontakta specifika meddelanden för vissa typer anmälan

Om du har kommit från en Blackberry-enhet och missar funktionerna i BeBuzz / BerryBuzz sedan ge LightFlow ett försök!

Denna app gör att du kan styra färg anmälan för över 600 ansökningar och systemhändelser såsom:
   * Missade samtal
   * Telefonsvarare
   * Kalenderpåminnelser
   * Gmail
   * E-post
   * SMS-meddelanden
   * MMS
   * Låg batterinivå
   * Ingen signal
   * Google Talk
   * Facebook
   * Twitter
   ... Och många många fler

Se vår hemsida för en komplett lista över program som stöds:
http://www.reactle.com/p/features.html
 
Det gör färgerna att blinka i rad, så om du har ett nytt SMS och ett missat samtal kan växla mellan de två färgerna. Du kan också ställa in vilka anmälan typ har högsta prioritet och låt den blinkar bara det att en färg.

Det kommer även push-meddelanden ut till din sten Smart klocka, Sony Smart Watch och DashClock låsskärmen förlängning.


För fullständig ändrings se här: För fullständig ändrings se här:
http://www.reactle.com/p/change-log.html

För en fullständig lista över behörigheter som krävs och varför se här:
http://www.reactle.com/2014/06/app-permissions.html

Kända problem / begränsningar
-------------------------
Samsung telefoner när tillgängligheten är aktiverat kan göra att telefonen att börja prata, varningar om luft utsikt och några andra frågor. Dessa bekräftas samsung buggar (se här: http://developer.samsung.com/forum/board/thread/view.do?boardName=GeneralB&messageId=204387) men app kan köras utan tillgängligheten service och fortfarande fungerar (men med en lista reducerad anmälan)


Inte alla telefoner stöder alla färger.
Till exempel: De flesta HTC-telefoner stöder endast 3 färger och kräver "Böka" och kör programmet i "direktläge"

Vissa telefoner kan bara lysa upp anmälan medan skärmen är avstängd.

Vissa telefoner kan inte ha sin anmälan ljus alltid på

Vissa telefoner kan inte ha sin blink anmälan och det kommer alltid att vara på

Observera att det kommer att ta över kontrollen av dina meddelanden och du kommer därför bara få anmälningar för kategorier som app tillåter.


★ Vi rekommenderar att du prova "light" versionen först innan de köper för att undvika besvikelse om det inte fungerar för dig. Vissa telefoner kräver administratörsbehörighet för att komma åt lamporna. ★

★ För skillnaderna mellan denna version och Lite-versionen se här: http://www.reactle.com/p/features.html ★

★ Om efter uppdatering du har problem rekommenderar vi att du startar om telefonen ★

** De flesta HTC-telefoner kräver inställningen "direkt". Mest pepparkakor bygger för HTC-telefoner kräver root-åtkomst på grund av HTC ändra behörigheterna på LED styrfiler. **

** Om du uppgraderar från "light" version, avinstallera lite versionen först, men du kan säkerhetskopiera och återställa inställningar mellan versioner **

===================================


Smart Connect förlängning för Smartwatch 2
Liveware ™ förlängning för Smartwatch
Läs mer

Recensioner

Recensionspolicy
4,0
17 970 totalt
5
4
3
2
1
Läser in ...

Nyheter

* Added new wifi notification type
* Fixed issue with sounds sometimes cutting off or stopping after a while
* Fixed issue where in the notification picker a sound wouldn't stop
* Other bug fixes
http://www.reactle.com/p/change-log.html
Läs mer

Mer information

Familjens bibliotek
Innehållet kan delas. Läs mer
Uppdaterad
28 februari 2018
Storlek
19M
Installationer
100 000+
Aktuell version
3.75.00
Kräver Android
4.0 och senare
Innehållsrankning
Ingen åldersgräns
Behörigheter
Leverantör
Reactle
Utvecklare
First Floor, Telecom House, 125-135 Preston Road, Brighton, England, BN1 6AF
©2018 GoogleAnvändarvillkor för webbplatsenSekretessUtvecklareArtisterOm Google|Plats: USASpråk: Svenska
När du köper varan gör du en transaktion med Google Payments och godkänner därmed Google Payments användarvillkor och sekretesspolicy.