Flat Moon - Icon Pack

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

How to get the classic phone Look
-> Download launcher & set it as your default home.
-> Apply Flat Moon Icon pack to Launcher
-> Change launcher settings as follows :

Home screen:
- Portrait gird : 5x4

Drawer:
- Portrait gird : 6x4
- Drawer background transparency : 0-10%

Dock:
- Number of dock icons : 5

Advanced:
- Icon size 140%
- Icon font : systemFEATURES

- Full HD 192 x 192px . Ready for future device.
- 1.350+ Flat Icons.
- All Icons be vector designed
- All Icons be redrawn carefully
- Compatible with Multi Launcher
- Icon Back and Icon Mask
- No Advertising
- Monthly updates
- Capacity light, easy to use
- Clean and cool, bright and colorful
- Limited time sales
- Icon request tool inside the app
- Cloud based wallpaper section
- Help and FAQ section
- Material design theme dashboard
- Support lot of launchers

Thanks and Please give me 5 stars. Get more free apps in the future.
Please, if you have any issues with the app, send me an email before writing a negative review or refund. I would help you immediately quickly


★★★★★ HOW TO USE ? ★★★★★

- Download a supported application launcher (see the list at bottom)
- Install the icon pack
- Start application and apply. In the list choose your launcher.
- If you do not see your application launcher in the list then apply it within your launcher

★★★★★ Supported launchers ( Apply From Icon Pack Dashboard) ★★★★★

Apex , ADW , Go , TSF , Holo , Nova , Holo for ICS , Lucid , Pro , KK , Hola , Solo , Smart , Action , M , N , Etc , Inspire , Lollipop , L , Dodol , ADW EX , Atom , Aviate , Themer , CM Theme Engine , Mini , Nemus , S , Next , Nine , Unicon , Epic , ABC , Evie , LG Home , Nougat , V , Arrow…

and most others that have icon pack support.

If you do not see your application launcher in the list then apply it within your launcher

=> You can also apply icon pack from the respective launcher's theme / icon settings

This icon pack has been tested. It works with these launchers. However, it may also work with others too. In case you do not found an apply section in dashboard. You can apply icon pack from a theme setting.

Notes

• Google Now Launcher do not support any icon packs.
• Missing an Icon? feel free to send me an icon request and I will try to update this pack with your requests.
• FOR LG USERS: LG HOME With latest update LG HOME does not support icon pack on some devices.I am still working on it may be it will work in a upcoming release. So in a mean time you have to use a launcher on LG devices.
Follow us and update app on
Google+: https://plus.google.com/u/0/+RaymondRudo
Jak se dostat na klasické telefonní Podívejte se
-> Ke stažení launcher a nastavit jako výchozí domova.
-> Použít Flat Moon Icon Pack pro Spouštěč
-> Změnit nastavení launcher takto:

Domovská obrazovka:
- Portrét Gird: 5x4

Šuplík:
- Portrét Gird: 6x4
- transparentnost zásuvky background: 0-10%

Dok:
- Počet doku ikon: 5

Pokročilý:
- velikost Icon 140%
- Ikona font: systemFUNKCE

- Full HD 192 x 192px. Připraveno pro budoucí zařízení.
- 1.350+ Ploché ikony.
- Všechny ikony být vektor navržen tak,
- Všechny ikony se překreslí opatrně
- Kompatibilní s multi Launcher
- Icon Back a Icon Mask
- Ne Reklama
- měsíční aktualizace
- Kapacita lehký, snadno ovladatelný
- Čisté a chladné, světlé a barevné
- tržby po omezenou dobu
- Požadavek na ikonu nástroje v aplikaci
- Cloud založený oddíl tapeta
- Nápověda a FAQ sekce
- Materiál téma designu palubní desky
- Podpora mnoho odpalovacích

Díky a prosím, dej mi 5 hvězdiček. Získejte více bezplatných aplikací v budoucnu.
Prosím, pokud máte nějaké problémy s aplikací, pošlete mi e-mail před zápisem negativní recenzi nebo vrácení peněz. Rád bych vám okamžitě pomůže rychle


★★★★★ JAK SE? ★★★★★

- stáhnout podporovanou spouštěč aplikací (viz seznam v dolní části)
- Instalace Icon Pack
- Start aplikace a aplikovat. V seznamu vybrat raketomet.
- Pokud nevidíte spouštěč aplikací v seznamu a pak ho aplikovat ve spouštěči

★★★★★ Podporované odpalovací zařízení (použijí ode dne ikona balení panelu) ★★★★★

Apex, ADW, Go, TSF, Holo, Nova, Holo pro ICS, Lucid, Pro, KK, Hola, Solo, inteligentní, akční, M, N, Etc, Inspire, Lollipop, L, Dodol, ADW EX, atom, letět , Themer, CM Theme Engine, Mini, Nemus, S, Next, devět, Unicon, Epic, ABC, Evie, LG Home, nugát, V, Arrow ...

a většina ostatních, které mají podporu ikona balení.

Pokud nechcete vidět své spouštěč aplikací v seznamu a pak ho aplikovat ve spouštěči

=> Můžete také použít ikonu balíček z nastavení námět / ikon příslušného Launcher

Tato ikona balíček byl testován. Pracuje s těmito odpalovací zařízení. Nicméně, to může také pracovat s ostatními příliš. V případě, že nebyla nalezena sekci platí v palubní desce. Můžete použít ikony pack z nastavení tématu.

Poznámky

• Google Launcher nepodporují žádné ikonu balení.
• Chybí ikona? neváhejte mi poslat žádost o ikony a budu se snažit aktualizovat tento balíček se svými požadavky.
• LG uživatelé: LG HLAVNÍ S nejnovější aktualizací LG HLAVNÍ nepodporuje ikony pack na některých devices.I jsem stále pracuje na tom může být, že bude fungovat v příštím vydání. Takže v té doby budete muset použít spouštěč na zařízeních LG.
Sledujte nás a aktualizovat aplikace na
Google+: https://plus.google.com/u/0/+RaymondRudo
Další informace
Sbalit
4,2
Celkem 147
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

We are regularly update the app to improve the application for you. Please download the latest version. Thank you
(New) October 20, 2018 - v 1.7.1
- Added 30 new icons.
- Fixed many icons not applying
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
20. října 2018
Velikost
20M
Instalace
10 000+
Aktuální verze
1.7.1
Vyžaduje Android
4.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
A1 Design
Vývojář
A1/Design - 2203C.201M.C5
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.