Dandara

Všichni od 10 let
287
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

** Winner - Best of the MIX - E3 2017 **
** Finalist - 2017 Nominee - IMGA **
** Finalist - Best Game - SB Games **
** Finalist - Brazilian Award - BIG Festival 2016 **

The world of Salt hangs on the brink of collapse. The citizens, once free spirits, now stand oppressed and isolated. But not all is lost, for out of this aether of fear arises a heroine, a ray of hope. Her name is Dandara.

Welcome to a unique 2D metroidvania platformer full of mystical creatures and boundless exploration. Defy gravity as you jump across floors, walls, and ceilings alike. Discover the mysteries and secrets hidden throughout the world of Salt and its diverse array of characters. Empower Dandara for combat and survival against enemies bent on oppression.

Awaken, Dandara, to bring freedom and balance to this directionless world.

-----

INNOVATIVE CONTROLS

Built natively for both touchscreen and gamepad input, movement and combat interact smoothly and seamlessly.

BOUNDLESS EXPLORATION

Traverse across the esoteric world of Salt through fast and fluid jumps off any surface, unhindered by gravity, in lovingly crafted environments.

CHALLENGING PROGRESSION

Use a combination of speed & skill, wits & reflexes, to solve puzzles, earn powerups, and access areas previously unreachable.

BEAUTIFUL AND IMMERSIVE WORLD

A visual and auditory wonderland comes to life through gorgeous handcrafted pixel art and original soundtrack compositions.
** Vítěz - nejlepší z MIX - E3 2017 **
** Finalista - 2017 Nominace - IMGA **
** Finalist - nejlepší hra - SB hry **
** Finalista - brazilská cena - BIG Festival 2016 **

Svět Sole visí na pokraji kolapsu. Občané, jakmile jsou svobodní duchové, nyní stojí utlačovaný a izolovaný. Ale ne všechno je ztraceno, neboť z tohoto strachu vznikají hrdinka, paprsek naděje. Jmenuje se Dandara.

Vítejte na jedinečné platformě 2D metroidvania plné mystických tvorů a nekonečného průzkumu. Defy gravitace při skoku přes podlahy, stěny a stropy podobně. Objevte tajemství a tajemství, která jsou skrytá po celém světě soli a jeho rozmanitých řad charakterů. Posilněte Dandara k boji a přežití proti nepřátelům, kteří se skládají proti útlaku.

Probuďte se, Dandara, přinést svobodu a rovnováhu tomuto bezmocnému světu.

-----

INOVATIVNÍ KONTROLY

Přirozeně postavené pro vstupy, dotykové obrazovky a gamepady, pohyb a boj vzájemně komunikují hladce a bez problémů.

BĚŽNÉ ZKOUŠKY

Přechází přes esoterický svět Slanu rychlým a tekutým seskokem z jakéhokoliv povrchu, který je neomezen gravitací, v láskyplně vytvořeném prostředí.

PROBLÉMOVÁ VÝVOJ

Použijte kombinaci rychlosti a dovedností, inteligence a reflexe, abyste vyřešili hádanky, vydělávali vylepšení a přístupové oblasti dříve nedosažitelné.

KRÁSNÉ A IMERZIVNÍ SVĚT

Vizuální a sluchová zázračná půvab přichází k životu díky nádhernému ručně kreslenému obrazovému umění a originálním zvukovým skladbám.
Další informace
Sbalit
4,5
Celkem 287
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Adaptive icons!
More akin to Google's guidelines. Back button fixed, no unnecessary permission questions, etc.
The new map rotation feature.
Aiming is easier and more intelligent.
Invert controls for touch.
Lots of bug fixes and balancing.
Floating enemies now more threatening.
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
18. září 2018
Velikost
25M
Instalace
1 000+
Aktuální verze
1.1.5
Vyžaduje Android
7.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Všichni od 10 let
Násilí ve fantastickém prostředí, Jazyk
Od vývojáře
Raw Fury
Vývojář
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.