Reading Raven: Learn to read phonics adventure

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Reading Raven is an extremely engaging learn-to-read educational game that provides step-by-step reading lessons designed to help young children build a solid foundation for reading.

Praise for Reading Raven:
▸ Voted Most Awesome Kids App of the year by over 100,000 Red Tricycle readers
▸ Parents' Choice Award Winner
▸ Rated as Among Best Reading Apps for 4 to 8 Year Olds by Brightly
▸ Rated Among Best Apps to Teach Your Kid How to Read by Huffington Post
▸ Voted Among Best Children’s Educational Apps by Teachers with Apps
▸ Rated Among 7 Best Apps That Can Teach Kids How to Read by Lifehack

____________________

FEATURES:
- Self-paced lessons take kids all the way from pre-reading to reading sentences!
- 11 types of super fun games/activities that teach critical sub-skills for learning to read!
- Configure profiles for multiple children!
- Fully customizable by age or reading level!
- Speed and tolerance dynamically adapt to motor control ability!
- Works on both Android phones and tablets!
- Sticker rewards that reinforce what was learned!
- No pressure tactics!
- Extremely effective voice instructions and feedback!
- Free form letter and word writing!
- Children can pause and save their progress anytime!
- Beautiful hand-illustrated artwork!
- No third party advertising!
- No external links to social network sites!

With the Reading Raven companion guiding them along, children will go on delightful fun-filled adventures where they will encounter fly eating frogs, caterpillars that turn into butterflies, circus acrobats, ball balancing seals, underwater sea creatures, snow monsters, flying penguins, space robots, rhyming rockets, and much more!

Reading Raven includes the following progression of self-paced educational activities:

Ages 3 and Up
- Letter matching
- Letter tracing
- Letter recognition
- Word matching

Ages 4 and Up
- Vocabulary
- Word beginnings
- Word building (spelling)
- Word spotting

Ages 5 and Up
- Reading aloud using voice recording
- Word tracing
- Word groups (rhyming and beginning sounds)

Reading Raven includes five extensive lessons, with hundreds of individual activities in total. Parents and teachers will find the multi-sensory learning games to be a great complement to traditional classroom and home-based reading instruction.

Recommended Ages: 3-7

Build your child's reading confidence with Reading Raven and watch their learning take flight.

Happy Reading Adventures!
____________________

MORE INFO, FEEDBACK & SUPPORT

Learn more about the product and our team: http://www.readingraven.com/
Like us on Facebook: http://facebook.com/readingraven
Follow us on Twitter: http://twitter.com/readingraven

If you have feedback or suggestions, please email us at feedback@earlyascent.com.

We’d love to hear from you!
____________________

PRIVACY

We have kids too and take the privacy of you and your children seriously. This product does not collect any personally identifiable information by default.
Čtení Raven je velmi poutavá vzdělávací hra, která umožňuje čtení, která poskytuje krok za krokem lekce čtení určené k pomoci malým dětem vybudovat pevný základ pro čtení.

Chvála za přečtení Havrana:
▸ Hlasovalo za nejúžasnější dětskou aplikaci roku více než 100 000 čtenářů Red Tricycle
Win Vítěz ceny rodičů
▸ Jasně hodnoceno jako jedno z nejlepších aplikací pro čtení pro 4 až 8 leté
▸ Hodnoceno mezi nejlepšími aplikacemi, jak naučit své dítě číst od Huffington Post
▸ Učitelé s aplikacemi hlasovali mezi nejlepšími dětskými vzdělávacími aplikacemi
▸ Hodnocení mezi 7 nejlepšími aplikacemi, které mohou děti naučit, jak číst pomocí Lifehacku

____________________

FUNKCE:
- Lekce s vlastním chodem berou děti celou cestu od předčtení po čtení vět!
- 11 typů super zábavných her / aktivit, které učí kritické sub-dovednosti pro učení se číst!
- Konfigurace profilů pro více dětí!
- Plně přizpůsobitelné podle věku nebo úrovně čtení!
- Rychlost a tolerance se dynamicky přizpůsobují schopnosti ovládání motoru!
- Funguje na telefonech a tabletech se systémem Android!
- nálepka odměny, které posilují to, co se naučili!
- Žádná tlaková taktika!
- Extrémně efektivní hlasové pokyny a zpětná vazba!
- Zdarma psaní dopisů a slov formou!
- Děti mohou kdykoli pozastavit a zachránit svůj pokrok!
- Krásné ručně ilustrované kresby!
- Žádná reklama třetích stran!
- Žádné externí odkazy na stránky sociálních sítí!

S průvodcem Reading Raven je budou děti procházet nádhernými zábavnými dobrodružstvími, kde se setkají s létajícími žabami, housenkami, které se promění v motýly, cirkusové akrobaty, tulení na vyvažování míčků, podvodní mořské tvory, sněhové monstra, létající tučňáky, vesmír roboti, rýmující se rakety a mnoho dalšího!

Čtení Raven zahrnuje následující průběh vzdělávacích aktivit zaměřených na vlastní tempo:

Věk 3 a vyšší
- Sladění písmen
- Sledování dopisů
- Rozpoznávání dopisů
- Shoda slov

Ve věku 4 a více
- Slovní zásoba
- Začátky slov
- Budování slov (pravopis)
- Slovní skvrna

Věk 5 a vyšší
- Čtení nahlas pomocí hlasového záznamu
- Sledování slov
- Skupiny slov (rýmování a počáteční zvuky)

Čtení Raven zahrnuje pět rozsáhlých lekcí, celkem se stovkami jednotlivých aktivit. Rodiče a učitelé najdou multisenzorické vzdělávací hry jako skvělý doplněk k tradiční výuce ve třídě a doma.

Doporučený věk: 3-7

Pomocí Reading Raven si vybudujte sebevědomí svého dítěte a sledujte, jak se jeho učení ubere.

Happy Reading Adventures!
____________________

VÍCE INFO, ZPĚTNÁ PODPORA A PODPORA

Další informace o produktu a našem týmu: http://www.readingraven.com/
Stejně jako nás na Facebooku: http://facebook.com/readingraven
Sledujte nás na Twitteru: http://twitter.com/readingraven

Pokud máte zpětnou vazbu nebo návrhy, napište nám na adresu feedback@earlyascent.com.

Rádi bychom od vás slyšeli!
____________________

SOUKROMÍ

Máme také děti a vážně bereme soukromí vás a vašich dětí. Tento produkt ve výchozím nastavení neshromažďuje žádné osobní údaje.
Další informace
Sbalit
4,4
Celkem 21
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Reading Raven, winner of a Parents Choice Award, is now available on Android. Your children's reading adventures await!
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
27. května 2018
Velikost
56M
Instalace
5 000+
Aktuální verze
1.08
Vyžaduje Android
4.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
Early Ascent LLC
Vývojář
3518 Fremont Avenue North Suite 428, Seattle, WA 98103
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.