100+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Real Asset แอพพลิเคชั่น สำหรับผู้ที่สนใจรับข้อมูล ข่าวสารโครงการของ Real Asset และอำนวยความสะดวกในการจัดการเรื่องบ้านของลูกบ้าน Real Asset ด้วยฟังก์ชันต่างๆดังนี้
- Projects Information : ข้อมูลโครงการ
- Pormotion : โปรโมชั่นพิเศษ
- Payment : ข้อมูลและชำระงวดดาวน์
- Repair : แจ้งซ่อมและติดตามการแจ้งซ่อม
- Facility Booking : จองพื้นที่ส่วนกลาง
- Notification : แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมโครงการ
Updated on
Dec 23, 2021

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

ปรับปรุงการแสดงผลแบนเนอร์