Isalin ang paglalarawan sa Filipino gamit ang Google Translate?Isalin pabalik sa Ingles (Estados Unidos) ang paglalarawan

The temples of Khajuraho are a group of Hindu and Jain temples in Madhya Pradesh, India. The temples were built over a period of 100 years between 950-1050 CE by Chandela rulers. Out of the 85 or so temples that were built only 24 are now extant. The earliest temple, Chausath Yogini, constructed circa A.D. 850-900, was the only temple made entirely of Granite. Every other temple at Khajuraho is primarily constructed of sandstone. The stones were put together with mortise and tenon joints and they were held in place by gravity. This form of construction requires very precise joints. These temples are world treasures and Khajuraho is one of the UNESCO World Heritage Sites in India. Sculptures : Many of the temples of Khajuraho are covered in sculptures representing different aspects of life ranging from recreation to religion. They are intricate in detail, artistic and impressive created by artists with vast experience working with sandstone The sculptures found on the temples of Khajuraho are into three categories. Temple interiors have some three dimensional sculptures that does not protrude from anything ( in the round) , deep bas relief-sculptures with three dimensional effect but are not sculpted all around are present on the wall. Thin friezes of sculptures of varying depth are also seen on the platform and some parts of the wall. Categories of Sculptures: Cult Icons : These are usually in the sanctum and three dimensional Surrounding figures : These are seen in prominent places inside temple like Dikpalas Demi Gods : Vidyadharas, gandharvas, ganas on walls Apsaras or Surasundaris : Celestial women are shown in front, back and side views and in various activities on the walls Mithunas : Romantic couples and erotic sculptures General theme : Depict many aspects of Indian life together Animal figures : Vyala, a creature with a lion`s body and the head of different creatures such as a parrot, an elephant, a boar and others. Geometric and floral designs : on ceilings, borders of walls panels and others Ceilings : There are different type of ceilings over the halls in the temples. Samatala ceilings which are flat, ksipta ceilings are thrown in, and sama-ksipta ceilings are a combination in-between. These have decorative elements like lotus petals, floral cusps and different square arrangements. Temple Plan The advanced typical Hindu temple structure consists of five compartments: Entrance porch (ardh-mandapa), Main assembly hall (Mandapa), Ambulatory passage hall, (Maha-Mandapa) ante chamber between shrine and hall (Antarala) and the sanctum (Garbhagriha) These temples with the five compartments with an ambulatory passage around the Sanctum are know as Sandhara Temples. Lakshmana, Vishvanatha, Kandariya Mahadeva and Parshvanath temple are Sandhara temples These temples with the five compartments but without ambulatory passage around the Sanctum are know as Nirandara Temples Khajuraho temples are all built on large tall platforms or jagatis often made of granite. Religion : There are three jain temples at Khajuraho namely Ghantai, Adinātha, and Pārśhvanātha. The rest are Hindu Temples. The sculptures and inscriptions show both Puranic ( worship of Vedas ) and Tantric ( Sexual imagery ) Hinduism. Sexual themes cover about 10% of the temple sculpture. The app is a complete photo journey of all of the temples at Khajuraho with detailed explanation of each photo.
Ang Templo ng Khajuraho ay isang grupo ng Hindu at Jain Templo sa Madhya Pradesh, Indya. Ang Templo ay itinayo sa loob ng 100 taon sa pagitan ng 950-1050 CE pamamagitan chandela pinuno. Mula sa 85 o kaya mga templo na binuo lamang 24 ay nabubuhay pa ngayon. Ang pinakamaagang templo, Chausath Yogini, itinayo circa AD 850-900, ay ang tanging templo na ginawa lubos ng Granite. Bawat iba pang mga templo sa Khajuraho ay una itinayo ng senstoun. Ang mga bato ay magkasama na may magmitsa at mitsa joints at sila ay gaganapin sa lugar sa pamamagitan ng gravity. Ang form ng konstruksiyon ay nangangailangan ng napaka-tumpak na joints. Ang mga templo ay mundo kayamanan at Khajuraho ay isa sa mga UNESCO World Heritage Site sa Indya. Sculptures: Marami sa mga templo ng Khajuraho ay sakop sa mga eskultura kumakatawan sa iba't ibang aspekto ng buhay hanggang mula sa libangan sa relihiyon. Ang mga ito ay mga buhol-buhol sa mga detalye, masining at impressive na nilikha sa pamamagitan ng artist na may malawak na karanasan sa pagtratrabaho sa sandstone Ang eskultura natagpuan sa mga templo ng Khajuraho ay sa tatlong kategorya. Temple interiors magkaroon ng ilang mga tatlong dimensional eskultura na hindi ilabas mula sa anumang bagay (sa round), malalim bas relief-eskultura na may tatlong dimensional epekto ngunit hindi sculpted ang lahat sa paligid ay naroroon sa dingding. Manipis friezes ng mga eskultura ng iba't ibang depth ay makikita din sa mga platform at ang ilang mga bahagi ng pader. Kategorya ng eskultura: kulto icon: Ang mga ito ay karaniwang sa sanktum at tatlong dimensional nakapaligid numero: Ang mga ito ay makikita sa mga kilalang lugar sa loob ng templo tulad Dikpalas Demi diyos: Vidyadharas, Gandharvas, ganas sa pader Apsaras o Surasundaris: Celestial kababaihan ay ipinapakita sa harap, sa likod at sa gilid views at sa iba't-ibang mga gawain sa mga pader Mithunas: Romantic couples at erotikong eskultura General tema: Ilarawan maraming aspeto ng buhay Indian magkasama Animal numero: Vyala, isang nilalang na may lion`s katawan at ang ulo ng iba't ibang mga nilalang tulad ng isang loro, isang elepante, isang bulugan at iba pa. Geometric at floral disenyo: on ceilings, hangganan ng mga pader panel at iba kisame: May mga iba't ibang uri ng ceilings sa loob ng bulwagan sa mga templo. Samatala ceilings na flat, ksipta ceilings ay itinapon sa, at sama-ksipta ceilings ay isang kumbinasyon sa pagitan. Mga ito ay may mapalamuting elemento tulad ng lotus petals, floral cusps at iba't ibang mga square arrangements. Temple Plan Ang mga advanced na tipikal Hindu templo istraktura ay binubuo ng limang compartments: Entrance porch (Ardh-mandapa), Main assembly hall (Mandapa), Naglalakad ng daanan hall, (Maha-Mandapa) ante silid sa pagitan ng dambana at hall (Antarala) at ang sanktum ( garbhagriha) Ang mga templo sa limang compartments na may isang naglalakad daanan sa paligid ng Sanctum ay kilala bilang Sandhara Temples. Lakshmana, Vishvanatha, Kandariya Mahadeva at Parshvanath templo ay Sandhara templo Ang mga templo sa limang compartments ngunit walang mga naglalakad daanan sa paligid ng Sanctum ay kilala bilang Nirandara Temples Khajuraho templo ay lahat na binuo sa malaking tall platform o jagatis madalas na gawa sa granite. Relihiyon: May tatlong jain templo sa Khajuraho lalo Ghantai, Adinātha, at Pārśhvanātha. Ang iba ay Hindu Templo. Ang mga eskultura at inscriptions ipakita ang parehong Puranic (pagsamba ng Vedas) at Tantric (Sexual imagery) Hinduism. Masakop tema Sexual tungkol sa 10% ng templo sculpture. Ang app ay isang kumpletong larawan na paglalakbay sa lahat ng mga templo sa Khajuraho may detalyadong paliwanag ng bawat larawan.
Magbasa pa
I-collapse
Naglo-load...

Karagdagang Impormasyon

Family Library
Kwalipikado kung binili pagkalipas ng 7/2/2016. Matuto nang Higit Pa
Na-update
Enero 29, 2016
Laki
48M
Mga Pag-install
10+
Kasalukuyang Bersyon
1.0
Nangangailangan ng Android
2.2 at mas bago
Rating ng Content
Teen
Mga Sekswal na Tema
Inaalok Ng
Reality Premedia Systems Pvt Ltd
Developer
S.P. Infocity, Building 4A, Ground Floor, Pune Saswad Road, Phursungi Pune 412308, India
©2019 GoogleMga Tuntunin ng Serbisyo ng SitePrivacyMga DeveloperMga ArtistTungkol sa Google|Lokasyon: Estados UnidosWika: Filipino
Sa pamamagitan ng pagbili sa item na ito, nakikipagtransaksyon ka sa Google Payments at sumasang-ayon ka sa Mga Tuntunin ng Serbisyo at Notification ng Privacy ng Google Payments.