REDCOM Secure Client

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

REDCOM Secure Client is a SIP-based softphone app that provides secure voice, video, and chat with presence on Android™ phones and tablets.

REDCOM Secure Client is a stand-alone softphone app and not a VoIP service. To make calls, the app requires a standards-compliant SIP call control server or a subscription with a SIP-based VoIP service provider. REDCOM makes a great call controller called REDCOM Sigma®, which we recommend to our Secure Client users for the most optimal experience.


Product Highlights:

• Protect personal and corporate communications with Sigma’s 2048-bit RSA encryption
• Supports true dual registration to two or more independent SIP servers
• Wide range of standard and high definition audio codecs including G.711, G.722, G.729, Opus, and Speex
• Fully AS-SIP compliant

Unified Communications Features:

• Audio calls
• Video calls
• Full XMPP support, including:
o Presence
o One-to-one chats
o Group administration

General Features:

• Call forwarding
• Call transfer
• Call hold
• Call history (view & delete)
• Three-way calling
• Calling number delivery
• Missed call notifications
• TLS/SRTP for encrypted communications
• Call encryption (FIPS 140-2 validated)
• Support for ICE (XMPP)
• Noise suppression
• Echo cancellation (device dependent)
• Provisioning
• Dial plan rules
• Auto start on bootup
• Mutual authentication
• Emergency call handling by native dialer

For more information on the REDCOM Secure Client features, please visit: https://www.redcom.com/products/secure-client-service-providers

Emergency Calls:
When a user dials an emergency number from the REDCOM Secure Client app on a device with telephony support, the app is designed to pass the dialed digits to the mobile device's native cellular dialer, where the user can then attempt to complete the emergency call via their cellular carrier’s voice network. After handing off the dialed digits to the native dialer, the app is no longer involved in the call attempt. The emergency call, once placed, and any related location services are the responsibility of the cellular carrier. By default, the app treats ‘911’ as an emergency number and passes 911 calls to the native dialer.
The user can reconfigure the list of known emergency numbers within the app, which allows the user to control which dialed numbers, if any, are passed to the native dialer. Dialing emergency numbers from the app on a device without telephony support or reconfiguring the app to prevent emergency numbers from being passed to the native dialer will cause the app to process any emergency call as a VoIP call over the data network. Such calls can fail to complete due to any disruption of the app’s ability to communicate with its VoIP network service, such as power outages, lack of data network connectivity, etc. Placing a call through the VoIP network to report an emergency may also result in failure to direct the call to the correct emergency response center or failure to determine the user's correct location. For these reasons, REDCOM recommends that emergency calls be placed over the cellular carrier’s network using the device’s native dialer, if available. For devices without telephony support, REDCOM recommends that users always have an alternative means of accessing emergency operator services in case of disruption of VoIP service. REDCOM will not be liable for errors, delays, costs, damages, injury, or death resulting directly or indirectly from the use of the Secure Client app for emergency calls.
REDCOM Secure Client je softwarová aplikace založená na SIP, která poskytuje bezpečný hlas, video a chat s přítomností v telefonech a tabletech Android ™.

REDCOM Secure Client je samostatná aplikace pro mobilní telefony a ne služba VoIP. Aby bylo možné volat, aplikace vyžaduje server pro řízení hovorů SIP kompatibilní se standardy nebo předplatné u poskytovatele služeb VoIP na bázi SIP. REDCOM je skvělý ovladač hovorů s názvem REDCOM Sigma®, který našim uživatelům zabezpečeného klienta doporučujeme pro co nejoptimálnější zážitek.


Přednosti produktu:

• Chraňte osobní a firemní komunikaci pomocí 2048bitového šifrování RSA společnosti Sigma
• Podporuje skutečnou duální registraci na dva nebo více nezávislých serverů SIP
• Široký sortiment standardních audio kodeků s vysokým rozlišením včetně G.711, G.722, G.729, Opus a Speex.
• Plně kompatibilní s AS-SIP

Funkce sjednocené komunikace:

• Zvukové hovory
• Videohovory
• Plná podpora XMPP, včetně:
   o Přítomnost
   o Individuální rozhovory
   o Správa skupiny

Obecné rysy:

• Přesměrování hovorů
• Přepojení hovoru
• Přidržení hovoru
• Historie hovorů (zobrazit a smazat)
• Třícestné volání
• Doručení telefonního čísla
• Upozornění na zmeškaný hovor
• TLS / SRTP pro šifrovanou komunikaci
• Šifrování hovorů (ověřeno FIPS 140-2)
• Podpora ICE (XMPP)
• Potlačení ruchu
• Zrušení ozvěny (v závislosti na zařízení)
• Zajištění
• Pravidla plánu vytáčení
• Automatické spuštění při spuštění
• Vzájemná autentizace
• Zpracování tísňového volání nativním vytáčením

Další informace o funkcích zabezpečeného klienta REDCOM naleznete na adrese: https://www.redcom.com/products/secure-client-service-providers

Tísňová volání:
Když uživatel vytočí nouzové číslo z aplikace REDCOM Secure Client na zařízení s telefonickou podporou, je aplikace navržena tak, aby vytočené číslice předala nativnímu celulárnímu vytáčecímu zařízení mobilního zařízení, kde se pak uživatel může pokusit dokončit tísňové volání prostřednictvím svého mobilního telefonu hlasová síť mobilního operátora. Po předání vytočených číslic nativnímu číselníku se aplikace již neúčastní pokusu o volání. Po uskutečnění tísňového volání a všech souvisejících služeb určování polohy je odpovědný mobilní operátor. Ve výchozím nastavení aplikace zachází s číslem 911 jako s tísňovým číslem a předává 911 hovorů nativnímu vytáčecímu číslu.
Uživatel může překonfigurovat seznam známých čísel tísňových volání v aplikaci, což umožňuje uživateli ovládat, která volaná čísla, pokud existují, jsou předávána nativnímu číselníku. Vytáčení tísňových čísel z aplikace v zařízení bez telefonické podpory nebo překonfigurování aplikace, aby se zabránilo předávání tísňových čísel nativnímu číselníku, způsobí, že aplikace zpracuje jakékoli tísňové volání jako VoIP volání v datové síti. Taková volání mohou být neúspěšná z důvodu jakéhokoli narušení schopnosti aplikace komunikovat s její síťovou službou VoIP, jako jsou výpadky napájení, nedostatečná konektivita datové sítě atd. Uskutečnění hovoru prostřednictvím sítě VoIP za účelem hlášení nouze může také vést k nesměrování hovoru do správného střediska reakce na mimořádné situace nebo selhání určení správného umístění uživatele. Z těchto důvodů společnost REDCOM doporučuje, aby tísňová volání byla uskutečňována přes síť mobilního operátora pomocí nativního vytáčecího zařízení, pokud je k dispozici. U zařízení bez telefonické podpory společnost REDCOM doporučuje, aby uživatelé měli v případě přerušení služby VoIP vždy alternativní způsob přístupu ke službám nouzového operátora. Společnost REDCOM nenese odpovědnost za chyby, zpoždění, náklady, škody, zranění nebo smrt, které vzniknou přímo nebo nepřímo v důsledku použití aplikace Secure Client pro tísňová volání.
Další informace
Sbalit
4,3
Celkem 9
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Contact names are now displayed after upgrading to v3.0.
Various bug fixes to improve app stability.
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
4. října 2019
Velikost
18M
Instalace
500+
Aktuální verze
3.0.1 build 21
Vyžaduje Android
5.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Interaktivní prvky
Interakce uživatelů
Od vývojáře
REDCOM Laboratories
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.