Text Fairy (OCR Text Scanner)

Tất cả mọi người
59.841
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

What the Text Fairy can do:

• Converts an image to text.
• Correct the viewpoint of an image.
• Edit extracted text.
• Copy extracted text into the clipboard for use in other apps.
• Convert the scanned page into PDF.
• Recognises printed text from more than 50 languages.
• Free and no ads.

Please bear in mind that:

• You need to take sharp images with good lightning for best results.
• The text fairy cannot read handwriting.


Icon Design by Hooi Zhoong (hooizhongc@gmail.com)

Become a beta tester: https://play.google.com/apps/testing/com.renard.ocr

Footnote

The Text Fairy is still in development.
Feature suggestions or bug reports are greatly appreciated!
Source code can be found here:
https://github.com/renard314/textfairy
Điều gì Text Tiên có thể làm:

• Chuyển đổi hình ảnh vào văn bản.
• Đúng theo quan điểm của một hình ảnh.
• Sửa trích văn bản.
• Sao chép trích văn bản vào clipboard để sử dụng trong các ứng dụng khác.
• Chuyển đổi các trang quét sang PDF.
• Nhận văn bản in ra từ hơn 50 ngôn ngữ.
• Miễn phí và không có quảng cáo.

Xin nhớ rằng:

• Bạn cần phải thực hiện hình ảnh sắc nét với sét tốt cho kết quả tốt nhất.
• Các cổ tích văn bản không thể đọc được chữ viết tay.


Biểu tượng Thiết kế bởi Hooi Zhoong (hooizhongc@gmail.com)

Trở thành một thử nghiệm beta: https://play.google.com/apps/testing/com.renard.ocr

Footnote

Text Tiên vẫn đang được phát triển.
gợi ý tính năng hoặc báo cáo lỗi được đánh giá rất cao!
mã nguồn có thể được tìm thấy ở đây:
https://github.com/renard314/textfairy
Đọc thêm
4,3
Tổng 59.841
5
4
3
2
1
Đang tải...

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
10 tháng 10, 2018
Kích thước
Khác nhau tùy theo điện thoại
Lượt cài đặt
5.000.000+
Phiên bản hiện tại
Khác nhau tùy theo điện thoại
Cần có Android
4.0.3 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Cung cấp bởi
Renard Wellnitz
©2018 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.