Vil du oversette beskrivelsen til norsk (Norge) med Google Oversetter?Oversett beskrivelsen tilbake til fransk (Frankrike)

Vous suivez vos temps de conduite, repos, dispo sur un cahier ?
Time Book by Renault Trucks est fait pour vous.

Time Book se veut être un outil simple, permettant de remplacer votre cahier papier.

Le paramétrage est simple
- Vous décidez si vous souhaitez activer les alertes
- Si vous activez celles-ci, vous paramétrez votre temps de conduite maximum, et les pré-alertes avant d’atteindre la limite du temps de conduite
- Vous pouvez faire de même, pour les temps de pause, et ainsi vous reposer plus sereinement, sans surveiller votre montre, votre SmartPhone vous préviendra quand vous pourrez recommencer à conduire

Une fois le paramétrage effectué, l’utilisation est encore plus simple
- En début de journée de travail, vous cliquez sur le bouton ON/OFF. Cette action déclenche un chronomètre sur l'activité "Autre tâche", et vous êtes alertés suivant le paramétrage que vous avez entré sur vos alarmes.
- En fin de journée de travail, vous recliquez sur le même bouton ON/OFF, pour arrêter le chronomètre en cours, et passer en mode alarme "pause longue" si elle est activée.

A chaque fois que vous arrêtez une action, une ligne est entrée dans votre cahier virtuel, avec l’heure de début, l’heure de fin et le temps. Tout est modifiable, si vous vous rendez compte que vous avez oublié de déclencher ou arrêté l’action au bon moment

Vous pouvez envoyer votre journal par mail, pour exploiter, imprimer à partir d’un micro ordinateur (format CSV), à n’importe quel contact connu dans votre SmartPhone, donc à vous-même si vous êtes connu en tant que contact.

ATTENTION : CETTE APPLICATION EST UNE AIDE AU CONDUCTEUR, ET NE REMPLACE EN AUCUN CAS LE CHRONOTACHYGRAPHE, QUI SEUL FAIT FORCE DE LOI.
Du følger din kjøretid, hvile, tilgjengelig på en bærbar PC?
Tid Bestill innen Renault Trucks er for deg.

Tid Book som mål å være et enkelt verktøy for å erstatte papir notebook.

Innstillingen er enkel
- Du bestemmer selv om du vil aktivere varsler
- Hvis du aktiverer dem, sette deg maksimal kjøretid, og pre-varsler før de når grensen for kjøretid
- Du kan gjøre det samme for pausetid, og så vil du hvile mer fredelig, uten å se dine viser, vil din SmartPhone varsle deg når du kan gjenoppta kjøring

Når innstillingen, er bruken enda enklere
- I begynnelsen av arbeidsdagen, klikker du på ON / OFF-knappen. Denne handlingen starter en tidtaker på aktiviteten "Andre oppgave", og du blir varslet i henhold til innstillingene du har lagt inn dine alarmer.
- På slutten av arbeidsdagen, klikker du igjen på samme ON / OFF-knappen for å stoppe gjeldende timer og alarm bytte til "long pause" hvis det er aktivert.

Når du stoppe en handling, en linje oppføring i din virtuelle notisbok, med starttid, sluttid og tid. Alt er redigerbar, slik at du innser at du har glemt å starte eller stoppe handlingen til rett tid

Du kan sende papir mail, å operere, for å skrive ut fra en personlig datamaskin (CSV-format) til enhver kjent i din SmartPhone touch, så til deg selv hvis du er kjent som en kontakt.

Advarsel: Dette er en applikasjon med sjåføren og ikke erstatning for fartsskriver Hvilken er lovs kraft.
Finn ut mer
Skjul
3,8
235 totalt
5
4
3
2
1
Laster inn …

Dette er nytt

General improvements
Finn ut mer
Skjul

Tilleggsinformasjon

Oppdatert
11. juni 2019
Størrelse
8,9M
Installeringer
10 000+
Gjeldende versjon
1.11
Krever Android
4.1 og nyere
Egnethet
Tillatelser
Levert av
Renault Trucks SAS
Utvikler
RENAULT TRUCKS TER A 50 1 20 99 ROUTE DE LYON 69806 SAINT-PRIEST
©2021 GoogleNettstedets vilkårPersonvernUtviklereOm Google|Posisjon: USASpråk: norsk
Ved å kjøpe denne varen gjør du en transaksjon med Google Payments, og du samtykker i vilkårene for bruk og personvernreglene for Google Payments.