My Backup

18 247
Obsahuje reklamy
·
Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

MyBackup is the easiest, most reliable, and feature packed Android backup solution available.

Supporting the most content, and the most Android devices.

For FREE:
* Backup locally to your device or SD card
* Backup and restore using an On The Go (OTG) USB card
* Cloud Backup
* Schedule multiple automatic backups
* Supporting THE MOST content including your Applications, Photos, Music, Videos, Contacts, Call log, Browser Bookmarks, SMS (text messages), MMS (message attachments), Calendar, System Settings, Dictionary, Music Playlists, APNs, Home Screens (Some devices), Alarms (Some devices), and more...
* Users with root access can backup APKs AND DATA!
* Backup and restore one device, to go across another device (data migration) you will need the Pro features

Unlocked Pro features include:
* Backup and Restore to any number of Android devices sharing the same account
* Cloud backup support to any of the following services: 1) Rerware Cloud, 2) Dropbox, 3) Google Drive.
* Direct backup to your computer over the Internet!
* Direct migration from one Android device to another over WiFi
* View your data and application backups online
* Users with Root access can:
- Freeze bloatware, system apps
- Defrost frozen applications
- Wipe Cache of applications
- Wipe Data of applications
- Uninstall applications
- Force Close applications
- And more...


MyBackup will work on all Android mobile devices, regardless if they have root access or not.

Find out why over 5 million people trust MyBackup as their secure source for a Backup Solution.

NOTE: Data and setting of applications can only be supported if you have a rooted device, or if the application integrates with us.

________________________________

NEWS AND REVIEWS:
CNET TV recommends Android users to use MyBackup Pro to backup their personal data.

T-Mobile highlights MyBackup Pro in their quarterly magazine as "an application to have For the Security Minded."

TechHive (PCWorld) gives MyBackup Pro 4.5 stars and recommends Android users to use MyBackup Pro to backup and secure their Android devices.
________________________________
MyBackup je nejjednodušší, nejspolehlivější, a nabitý funkcemi řešení pro zálohování Android.

Podpora většinu obsahu, a většina zařízení se systémem Android.

Zdarma:
* Zálohování lokálně do zařízení nebo na paměťovou kartu SD
* Zálohování a obnova za použití na (OTG) karty USB Go
* Cloud Backup
* Plán více automatického zálohování
* Podpora Nejvíce obsah včetně vašich aplikace, fotografie, hudbu, videa, kontakty, hovorů, Záložky prohlížeče, SMS (textové zprávy), MMS (přílohy zpráv), Kalendář, Nastavení systému, slovník, seznamy skladeb, APN domovských obrazovek ( Některá zařízení), Alarmy (Některá zařízení) a další ...
* Uživatelé s přístupem kořenové můžete zálohovat APKs a data!
* Zálohování a obnovení jedno zařízení, jít přes další (migrace dat), zařízení, budete potřebovat Pro funkce

Unlocked Pro funkce patří:
* Zálohování a obnovení na libovolný počet Android zařízení sdílení stejný účet
* Cloud podpora zálohování na některou z následujících služeb: 1) Rerware Cloud, 2) Dropbox, 3) Disku Google.
* Přímé zálohování na počítači přes internet!
* Přímá migrace z jednoho Android zařízení do druhého přes WiFi
* Zobrazit vaše data a aplikace on-line zálohy
* Uživatelé s přístupem root může:
     - Freeze Bloatware, systémové aplikace
     - Rozmrazování zmrazené aplikace
     - Otřete Cache aplikací
     - Vymazání dat aplikací
     - Odinstalování aplikací
     - Force zavírání aplikací
     - A více...


MyBackup bude fungovat na všech Android mobilních zařízeních, bez ohledu na to, zda mají root přístup, nebo ne.

Zjistěte, proč více než 5 milionů lidí důvěřují MyBackup jako jejich bezpečného zdroj pro záložní řešení.

Poznámka: Údaje a nastavení aplikací může být podporována pouze v případě, že máte kořeny zařízení, nebo v případě, že aplikace se integruje s námi.

________________________________

Novinky a recenze:
CNET TV doporučuje Android uživatelům používat MyBackup Pro zálohování jejich osobní údaje.

T-Mobile upozorňuje MyBackup Pro ve svém čtvrtletníku jako "aplikace mít na bezpečnostní schopnosti."

TechHive (PCWorld) dává mybackup Pro 4.5 hvězdičky a doporučuje Android uživatelům používat MyBackup Pro zálohování a zabezpečení svých zařízení se systémem Android.
________________________________
Další informace
4,1
Celkem 18 247
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

v4.5.4
-Misc fixes.

v4.5.2
-Fixed backup/restore apk+data errors on some rooted devices.
-Misc fixes.

v4.5.1
- Fixed crashes on Android SDK 4.4.x.

v4.5.0
- Added an option for manual IP entry for migrate option for the receiver.
- Fixed root backup Apks+data error.
- Misc fixes.

v4.4.9
- Fix for contacts restore error on some devices.
- Fix for backup apps error on some rooted devices.

4.4.8
- Fix for Android 6 Root restore.
- Fix for duplicate contacts on restore in some situations.
Další informace

Další informace

Aktualizováno
1. listopadu 2017
Velikost
8,1M
Instalace
1 000 000+
Aktuální verze
4.5.4
Vyžaduje Android
2.3 a vyšší
Hodnocení obsahu
Produkty v aplikacích
1,00 US$–100,00 US$ za položku
Od vývojáře
Rerware, LLC
Vývojář
345 Diversion St. Suite 206 Rochester, MI. 48307 USA
©2018 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.