My Backup

18 287
Ietver reklāmas
·
Piedāvā pirkumus lietotnē
Vai izmantot Google tulkotāju, lai tulkotu aprakstu šādā valodā: latviešu?Tulkot aprakstu atpakaļ šādā valodā: angļu (Amerikas Savienotās Valstis)

MyBackup is the easiest, most reliable, and feature packed Android backup solution available.

Supporting the most content, and the most Android devices.

For FREE:
* Backup locally to your device or SD card
* Backup and restore using an On The Go (OTG) USB card
* Cloud Backup
* Schedule multiple automatic backups
* Supporting THE MOST content including your Applications, Photos, Music, Videos, Contacts, Call log, Browser Bookmarks, SMS (text messages), MMS (message attachments), Calendar, System Settings, Dictionary, Music Playlists, APNs, Home Screens (Some devices), Alarms (Some devices), and more...
* Users with root access can backup APKs AND DATA!
* Backup and restore one device, to go across another device (data migration) you will need the Pro features

Unlocked Pro features include:
* Backup and Restore to any number of Android devices sharing the same account
* Cloud backup support to any of the following services: 1) Rerware Cloud, 2) Dropbox, 3) Google Drive.
* Direct backup to your computer over the Internet!
* Direct migration from one Android device to another over WiFi
* View your data and application backups online
* Users with Root access can:
- Freeze bloatware, system apps
- Defrost frozen applications
- Wipe Cache of applications
- Wipe Data of applications
- Uninstall applications
- Force Close applications
- And more...


MyBackup will work on all Android mobile devices, regardless if they have root access or not.

Find out why over 5 million people trust MyBackup as their secure source for a Backup Solution.

NOTE: Data and setting of applications can only be supported if you have a rooted device, or if the application integrates with us.

________________________________

NEWS AND REVIEWS:
CNET TV recommends Android users to use MyBackup Pro to backup their personal data.

T-Mobile highlights MyBackup Pro in their quarterly magazine as "an application to have For the Security Minded."

TechHive (PCWorld) gives MyBackup Pro 4.5 stars and recommends Android users to use MyBackup Pro to backup and secure their Android devices.
________________________________
MyBackup ir vieglākais, visticamākais, un iezīme iepakotu Android backup risinājums, kas pieejams.

Atbalstot visvairāk saturu, un lielākā daļa Android ierīces.

Par brīvu:
* Backup lokāli uz ierīci vai SD karti
* Backup un atjaunot, izmantojot On The Go (OTG) USB kartes
* Cloud Backup
* Plānot vairākus automātisko backups
* Atbalstīt Visvairāk saturu, ieskaitot jūsu pieteikumus, fotogrāfijas, mūziku, video, Kontakti, Zvanu žurnāls, pārlūka grāmatzīmes, SMS (īsziņas), MMS (ziņojumu pielikumiem), kalendārs, sistēmas iestatījumus, vārdnīca, mūzikas atskaņošanas sarakstus, APN, sākuma ekrāniem ( Dažas ierīces), signalizācija (Dažas ierīces), un vēl ...
* Lietotāji ar root piekļuvi var backup APKs UN DATU!
* Backup un atjaunot vienu ierīci, lai dotos pāri citas ierīces (datu migrācija), jums būs nepieciešams PRO iezīmes

Atslēgt Pro funkcijas ietver:
* Backup un Restore uz jebkuru Android ierīču skaita dalīšanu to pašu kontu
* Cloud backup atbalsts kāds no šādiem pakalpojumiem: 1) Rerware Cloud, 2) Dropbox, 3) Google Drive.
* Direct backup ar datoru, izmantojot internetu!
* Direct migrācija no viena Android ierīces uz otru pāri WiFi
* Skatiet savus datus un pieteikuma backups tiešsaistē
* Lietotāji ar sakņu piekļuve varat:
     - Freeze bloatware, sistēmas progr
     - Atkausēšana saldētas pieteikumi
     - Noslaukiet Cache pieteikumu
     - Noslaucīt datiem pieteikumu
     - Atinstalēt pieteikumi
     - Force Aizveriet programmas
     - Un vēl...


MyBackup strādās uz visām Android mobilajām ierīcēm, neatkarīgi, ja tie ir root piekļuvi vai ne.

Uzziniet, kāpēc vairāk nekā 5 miljoni cilvēku uzticas MyBackup kā to drošu avotu Backup Solution.

Piezīme: Datu un iestatījumu pieteikumu var atbalstīt tikai tad, ja jums ir iesakņojusies ierīci, vai ja pieteikums integrējas ar mums.

________________________________

Jaunumi un apskati:
CNET TV iesaka Android lietotājiem izmantot MyBackup Pro, lai backup viņu personas dati.

T-Mobile uzsver MyBackup Pro savā ceturkšņa žurnālā kā "pieteikums ir par drošību domājošiem."

TechHive (PCWorld) sniedz MyBackup Pro 4.5 zvaigznes un iesaka Android lietotājiem izmantot MyBackup Pro rezerves un nodrošināt savu Android ierīces.
________________________________
Uzzināt vairāk
4,1
18 287 kopā
5
4
3
2
1
Notiek ielāde...

Jaunumi

v4.5.4
-Misc fixes.

v4.5.2
-Fixed backup/restore apk+data errors on some rooted devices.
-Misc fixes.

v4.5.1
- Fixed crashes on Android SDK 4.4.x.

v4.5.0
- Added an option for manual IP entry for migrate option for the receiver.
- Fixed root backup Apks+data error.
- Misc fixes.

v4.4.9
- Fix for contacts restore error on some devices.
- Fix for backup apps error on some rooted devices.

4.4.8
- Fix for Android 6 Root restore.
- Fix for duplicate contacts on restore in some situations.
Uzzināt vairāk

Papildinformācija

Atjaunināta
2017. gada 1. novembris
Lielums
8,1M
Instalēšanas reizes
1 000 000+
Pašreizējā versija
4.5.4
Nepieciešamā Android versija
2.3 un jaunāka versija
Satura vērtējums
Produkti lietotnē
1,00 $–100,00 $ par vienumu
Nodrošina
Rerware, LLC
Izstrādātājs
345 Diversion St. Suite 206 Rochester, MI. 48307 USA
©2018 GoogleVietnes pakalpojumu sniegšanas noteikumiKonfidencialitāteIzstrādātājiIzpildītājiAbout Google|Atrašanās vieta: Amerikas Savienotās ValstisValoda: latviešu
Iegādājoties šo vienumu, jūs noslēdzat darījumu ar Google Payments un piekrītat Google Payments pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un paziņojumam par konfidencialitāti.