RescueTime Time Management and Digital Wellness

2 447
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

“Waste less time and get more done with RescueTime, an outstanding time-management tool that provides intelligent insights into how you spend your days. It's one of the best productivity apps we've ever tested.” - PC Mag

RescueTime for Android is an automatic productivity and time tracker that helps you understand and control the time spent on your Android device. Get rich insights into how you spend your day, build better habits, and beat distractions.

FEATURES:

* Invisible productivity and app-usage tracking for your full digital life

RescueTime automatically tracks application usage on your Android device and desktop computer (with the free RescueTime desktop app) to give you a full and accurate picture of how you spend your time. Activities are automatically categorized by productivity level, so you can see how your phone usage impacts your day, work patterns, and overall focus. (Privacy options let you control exactly what gets tracked.)

* Set screen time goals and control your phone usage

Whether you want to cut hours or minutes from your daily screen time, RescueTime for Android can help. Get an accurate view of how much time you’re spending on your Android device each day and then set custom screen time goals based on your personal targets. We’ll notify you in real-time if you go over.

* Keep all your daily goals front and center to help build better habits

Screen time isn’t the only factor in creating a healthy balance with your digital devices. Want to spend more time writing and designing? Lower your time spent on social media? All your RescueTime goals are front and center in the Android app, so you can get a quick view of how you’re doing and stay on track.

* Log offline activities from your Android device

Get a clearer picture of how you spend your time by logging offline time—meetings, phone calls, lunch breaks—directly from your phone.

* Automatically go into do-not-disturb mode during FocusTime sessions

RescueTime’s FocusTime feature allows you to block distracting websites when you need time to focus. With RescueTime for Android, FocusTime sessions automatically put your phone in do-not-disturb mode so you’re protected from all digital interruptions.

PREMIUM FEATURES:

RescueTime Lite is free forever. However, for even more control over how you spend your time, you can upgrade to RescueTime Premium for $9/month or $72/year.

RescueTime Premium using desktop app and website includes:
FocusTime distraction management: Block distracting websites on desktop and put your phone in do-not-disturb mode when you need help staying focused.
Real-time Alerts: Get instant feedback when you spend too much time on distractions (or a congratulations when you hit your goals!)
Unlimited data history (RescueTime Lite only shows a 3-month history)
More reporting details and filters: Get deeper insights and individual document names
Track Offline Time: Log time in meetings, phone calls, and away from the computer for a full picture of your day

* Support:
RescueTime offers full support of the paid and free subscription. Just log in to our website at www.rescuetime.com and click "help" in the top right corner, then "start a discussion" to create the ticket. You get direct engineer access!

Please, before you rate us, give us a chance to help you!

We require an email because that is our "user name", and it is how we identify your login across multiple devices. Your email is NEVER shared with anyone.

If you have ANY issues or questions, please contact us via the help system, or send email to support@rescuetime.com and give us a chance to help you. We happily extend Pro trials if your setup has any issues.

The permissions we request of your phone are designed to make this tracking possible. More information is available on our website.
"Zredukuj mniej czasu i zrób więcej dzięki RescueTime, znakomitemu narzędziu zarządzania czasem, które zapewnia inteligentny wgląd w to, jak spędzasz swoje dni. To jedna z najlepszych aplikacji wydajnościowych, jakie kiedykolwiek testowaliśmy. "- PC Mag

RescueTime na Androida to automatyczna analiza czasu i wydajności, która pomaga zrozumieć i kontrolować czas spędzony na urządzeniu z Androidem. Uzyskaj bogaty wgląd w to, jak spędzasz dzień, buduj lepsze nawyki i pokonuj rozrywki.

CECHY:

* Niewidoczna wydajność i śledzenie użycia aplikacji dla pełnego życia cyfrowego

RescueTime automatycznie śledzi wykorzystanie aplikacji na Twoim urządzeniu z systemem Android i komputerze stacjonarnym (dzięki bezpłatnej aplikacji komputerowej RescueTime), aby uzyskać pełny i dokładny obraz tego, jak spędzasz czas. Działania są automatycznie kategoryzowane według poziomu produktywności, dzięki czemu można zobaczyć, w jaki sposób wykorzystanie telefonu wpływa na Twój dzień, wzorce pracy i ogólną ostrość. (Opcje prywatności pozwalają kontrolować dokładnie to, co jest śledzone).

* Ustaw cele na ekranie i kontroluj wykorzystanie telefonu

Niezależnie od tego, czy chcesz skrócić godziny lub minuty z codziennego czasu na ekranie, RescueTime dla Androida może pomóc. Uzyskaj dokładny wgląd w to, ile czasu spędzasz na urządzeniu z Androidem każdego dnia, a następnie ustaw niestandardowe cele czasu na ekranie na podstawie osobistych celów. Powiadomimy Cię w czasie rzeczywistym, jeśli przejdziesz dalej.

* Zachowaj wszystkie swoje codzienne cele z przodu i środka, aby pomóc w budowaniu lepszych nawyków

Czas ekranowy nie jest jedynym czynnikiem zapewniającym zdrową równowagę z urządzeniami cyfrowymi. Chcesz spędzić więcej czasu na pisanie i projektowanie? Obniżyć czas spędzany w mediach społecznościowych? Wszystkie Twoje cele RescueTime są najważniejsze w aplikacji na Androida, dzięki czemu możesz szybko zorientować się, jak sobie radzisz i pozostać na bieżąco.

* Rejestruj aktywności offline z urządzenia z systemem Android

Uzyskaj bardziej przejrzysty obraz tego, jak spędzasz czas, logując się na spotkania w czasie offline, rozmowy telefoniczne, przerwy na lunch - bezpośrednio z telefonu.

* Automatycznie przejdź do trybu "nie przeszkadzać" podczas sesji FocusTime

Funkcja FocusTime RescueTime pozwala zablokować rozpraszające się strony internetowe, gdy potrzebujesz czasu na skupienie się. Dzięki RescueTime na Androida sesje FocusTime automatycznie przełączają telefon w tryb "nie przeszkadzać", dzięki czemu jesteś chroniony przed wszystkimi zakłóceniami cyfrowymi.

CECHY PREMIUM:

RescueTime Lite jest bezpłatny na zawsze. Aby uzyskać jeszcze większą kontrolę nad tym, jak spędzasz czas, możesz przejść na RescueTime Premium za 9 USD miesięcznie lub 72 USD rocznie.

RescueTime Premium za pomocą aplikacji komputerowej i strony internetowej zawiera:
Zarządzanie rozproszeniem w FocusTime: Blokuj rozpraszające strony na komputerze i przełącz telefon w tryb "nie przeszkadzać", gdy potrzebujesz pomocy w koncentrowaniu się.
Alerty w czasie rzeczywistym: uzyskaj natychmiastową informację zwrotną, gdy poświęcisz zbyt dużo czasu na rozrywkę (lub gratulacje, gdy osiągniesz swoje cele!)
Nieograniczona historia danych (RescueTime Lite pokazuje tylko 3-miesięczną historię)
Więcej szczegółów i filtrów raportowania: uzyskaj głębszy wgląd i indywidualne nazwy dokumentów
Śledź czas offline: rejestruj czas na spotkaniach, rozmowach telefonicznych i poza komputerem, aby uzyskać pełny obraz dnia

* Wsparcie:
RescueTime oferuje pełne wsparcie płatnej i bezpłatnej subskrypcji. Wystarczy zalogować się na naszej stronie internetowej www.rescuetime.com i kliknąć "pomoc" w prawym górnym rogu, a następnie "rozpocząć dyskusję", aby utworzyć bilet. Otrzymasz bezpośredni dostęp do inżyniera!

Proszę, zanim ocenisz nas, daj nam szansę, aby Ci pomóc!

Wymagamy wiadomości e-mail, ponieważ jest to nasza "nazwa użytkownika" i to w jaki sposób identyfikujemy twoje logowanie na wielu urządzeniach. Twój adres e-mail NIGDY nie jest udostępniany nikomu.

Jeśli masz DOWOLNE problemy lub pytania, skontaktuj się z nami za pomocą systemu pomocy lub wyślij wiadomość e-mail na adres support@rescuetime.com i daj nam szansę, aby Ci pomóc. Z przyjemnością przedłużamy Pro testy, jeśli twoja konfiguracja ma jakiekolwiek problemy.

Uprawnienia, o które prosimy telefonu, mają na celu umożliwienie śledzenia. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej.
Więcej informacji
Zwiń
3,9
Łącznie: 2 447
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

2019-01-15 5.1.13 Prevent negative-time events
2019-01-02 5.1.12 Fix year-end date math bug for Lite users; default persistent notification to minimized
2018-12-26 5.1.11 Refresh data models a bit more often
2018-12-04 5.1.10 Show upgrade warning when free users try to view reports older than 2 months
2018-11-30 5.1.9 Prevent edge cases of overlapping events; add more diagnostics
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
15 stycznia 2019
Rozmiar
4,3M
Instalacje
100 000+
Aktualna wersja
5.1.13
Wymaga Androida
5.0 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Interakcja użytkowników
Sprzedawca
RescueTime Team
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.