10 χιλ.+
Λήψεις
Αξιολόγηση περιεχομένου
Κατάλληλο για όλους
Εικόνα στιγμιότυπου οθόνης
Εικόνα στιγμιότυπου οθόνης
Εικόνα στιγμιότυπου οθόνης
Εικόνα στιγμιότυπου οθόνης
Εικόνα στιγμιότυπου οθόνης
Εικόνα στιγμιότυπου οθόνης
Εικόνα στιγμιότυπου οθόνης
Εικόνα στιγμιότυπου οθόνης

Περιγραφή εφαρμογής

Δυνατότητες Προγράμματος:

- Γρήγορη πρόσβαση σε βαθμολογίες χωρίς την απαίτηση σύνδεσης VPN, ΜΟΝΟ αν το site της ηλεκτρονικης γραμματειας Π.Θ. λειτουργεί κανονικά (https://euniversity.uth.gr/unistudent/).

- Υπολογισμός μέσου όρου βαθμολογιών και άλλα στατιστικά στοιχεία.

- Εμφάνιση ανακοινώσεων του τμήματος.

- Υποστήριξη ανακοινώσεων από την πλατφόρμα E-class για τα μαθήματα στα οποία είναι εγγεγραμμένος ο χρήστης (απαιτούνται τα προσωπικά στοιχεία εισόδου του χρήστη στο Eclass).

- Προβολή εβδομαδιαίου μενού Λέσχης (*ΔΕΝ* υποστηρίζεται για τα πρώην τμήματα ΤΕΙ).

- Προβολή και εξατομίκευση ωρολογίου προγράμματος (Υποστηρίζεται *ΜΟΝΟ* για τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ιστορικό Αρχαιολογικό, Οικονομικών Επιστημών, Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης)*Επικοινωνήστε μαζί μας για να προσθέσουμε επιπλέον λειτουργικότητα για το τμήμα σας.

Το πρόγραμμα αποτελεί ανεπίσημη υλοποίηση για την παροχή εύκολης εποπτείας διάφορων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο οποίο και δεν αποτελεί επίσημο/εξουσιοδοτημένο μέρος του. Ο χρήστης που επιλέγει την χρήση αυτής της εφαρμογής το κάνει καθαρά με δική του ευθύνη, έχοντας υπόψιν τα παραπάνω. Η συγκεκριμένη υλοποίηση δεν αποθηκεύει πουθενά απομακρυσμένα, τα στοιχεία του χρήστη παρά μόνο στο κινητό του. Σκοπός αυτής της εφαρμογής δεν είναι η αντικατάσταση των ήδη υπαρχόντων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αλλά η εύκολη πρόσβαση σε κάποιες από αυτές, όταν ο χρήστης βρίσκεται εν κινήσει.
Ενημερώθηκε στις
7 Ιουλ 2021

Ασφάλεια δεδομένων

Οι προγραμματιστές μπορούν να προβάλλουν εδώ πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συλλογής και χρήσης των δεδομένων σας από την εφαρμογή τους. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ασφάλεια δεδομένων
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες.

Τι νέο υπάρχει

Long-term:
📱 Completely redesigned
📱 New items badges
📱 Dark mode
🚀 Completely rewritten
🚀 Better statistics
🚀 Push notifications
🔐 More secure
🐞 Major bug fixes

Short-term:
🐞. Fix announcement crashes with Samsung devices
🐞 Fix firebase crashes with Huawei devices
🐞. Fix minor bugs
🪄 Fix spelling errors