FingerSecurity

16 650
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

With it's first release on July 16, 2014 FingerSecurity is the first app that allows owners of an Android device with a fingerprint sensor to protect their apps with their fingerprints.
FingerSecurity allows you to protect any app with your fingerprint. FingerSecurity has many options to make your life easier and more secure.

- Protect any app with your fingerprint
- Widget for fast enabling/disabling
- Set timeouts to allow a short switch between apps
- Unlock multiple apps at ones
- Use your alternative password or pin code to unlock apps when your fingerprint is not recognized
- FingerSecurity can’t be uninstalled or killed
- Automatically protect new apps
- Use your favorite image as background
- Use fake crash dialog
- Automatically unlock your apps at specific locations
- Only allow specific people(fingerprints) to unlock an app
- Protect notifications of protected apps
- Detect intruders by taking a picture of them

This app uses the Device Administrator permission, as an opt-in option, to prevent the app from being uninstalled.

***FAQ***
- Why is my device not supported?
FingerSecurity will only work on Android devices with a fingerprint sensor. Even when your device has a fingerprint sensor it is still possible that your device is not supported due to limitations of the device.

- A notification is asking for a backup password. What should I do?
This is a security feature from the system(it is not a part of FingerSecurity but from Samsung’s firmware). When you scan your fingerprint too many times without identification then the system will block the sensor and ask for your backup password. The backup password was specified during the registration of your fingerprints(this might not be the same as your alternative password for FingerSecurity). You have to enter your backup password else you can’t use the fingerprint sensor.

- I can’t remember my backup password.
Unfortunately there is no way to reset the backup password when the sensor is blocked by the system. The only solution is performing a hard reset.

- FingerSecurity uses a lot of battery after updating.
Please restart your device. Then FingerSecurity will work normal again and the battery usage will drop.
Z jego pierwsze wydanie w dniu 16 lipca 2014 FingerSecurity to pierwsza aplikacja, która pozwala właścicielom na urządzeniu z Androidem w czytnik linii papilarnych, aby chronić swoje aplikacje z ich odciski palców.
FingerSecurity pozwala chronić dowolną aplikację z odciskiem palca. FingerSecurity posiada wiele opcji, aby ułatwić Ci życie i bardziej bezpieczne.

- Chronić dowolną aplikację z odciskiem palca
- Widżet do szybkiego włączania / wyłączania
- ustawione są limity czasu aby umożliwić krótki przełączanie pomiędzy aplikacjami
- odblokowanie wielu aplikacji na te
- Użyj alternatywnego hasło lub kod PIN, aby odblokować aplikacje gdy odcisk palca nie jest rozpoznawany
- FingerSecurity nie można odinstalować lub zabitych
- Automatycznie chronić nowe aplikacje
- Użyj swojego ulubionego zdjęcia jako tło
- Za pomocą okna dialogowego awarii fałszywy
- Automatycznie odblokować swoje aplikacje w konkretnych lokalizacjach
- pozwalają jedynie konkretne osoby (odciski palców), aby odblokować aplikację
- Chronić powiadomienia o chronionych aplikacji
- Wykrywanie intruzów poprzez zdjęcie z nich

Ta aplikacja korzysta z uprawnienia administratora urządzenia, jako opcja opt-in, aby zapobiec aplikacji przed odinstalować.

*** FAQ ***
- Dlaczego nie jest moje urządzenie obsługiwane?
FingerSecurity działa tylko na urządzeniach z Androidem w czytnik linii papilarnych. Nawet gdy urządzenie jest wyposażone w czujnik linii papilarnych jest nadal możliwe, że urządzenie nie jest obsługiwane ze względu na ograniczenia urządzenia.

- Zgłoszenie pyta o hasło kopii zapasowej. Co powinienem zrobić?
Jest to funkcja bezpieczeństwa z systemu (nie jest częścią FingerSecurity ale z firmware Samsunga). Podczas skanowania odcisku palca zbyt wiele razy bez identyfikacji wówczas system będzie blokować czujnika i poprosić o podanie hasła zapasowego. Hasło zapasowa została podana podczas rejestracji swoich odcisków palców (to nie może być takie samo jak hasło do alternatywnego FingerSecurity). Musisz podać swoje hasło kopii zapasowej innego nie można użyć czujnika linii papilarnych.

- Nie pamiętam mojego hasła zapasowego.
Niestety, nie ma sposobu, aby zresetować hasło kopii zapasowej, gdy czujnik jest zablokowany przez system. Jedynym rozwiązaniem jest wykonanie twardego resetu.

- FingerSecurity zużywa dużo baterii po aktualizacji.
Proszę ponownie uruchomić urządzenie. Następnie FingerSecurity będzie działać normalnie znowu i wykorzystanie baterii spadnie.
Więcej informacji
Zwiń
4,2
Łącznie: 16 650
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Fixed issue with detection of network status and app installs
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
26 grudnia 2018
Rozmiar
18M
Instalacje
500 000+
Aktualna wersja
3.12.4
Wymaga Androida
4.3 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Zakupy cyfrowe
Produkty w aplikacji
0,99 USD za element
Sprzedawca
Rick Clephas
Deweloper
Distelstraat 2 Heythuysen, 6093PV Netherlands
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.