RICOH Smart Device Print&Scan

2 202
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

================================================
Important Notice

Support for the RICOH Smart Device Print&Scan app ended on April 30, 2018.
We recommend using the successor app, RICOH Smart Device Connector.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ricoh.smartdeviceconnector

Note: The Print Settings, Scan Settings, Authentication Settings, and the devices registered in the RICOH Smart Device Print&Scan app such as MFP’s, printers, and print servers can be imported to the RICOH Smart Device Connector app.
================================================

RICOH Smart Device Print&Scan has the following features:

Print
-Print photos in an Android device.
-Print PDF documents stored in an Android device.
-Print texts saved to the clipboard.
-Print web pages displayed in RICOH Smart Device Print&Scan.
-Print images or PDF saved in cloud storage.*1
-Print photos or documents opened from another application using [Application Selection].*2
-Set Print settings such as staple.*3
-Print securely using the user code authentication or Locked Print function.
-Print using the on-demand print option.*4
-Print using the Location Free print server.*5

Scan
-Import the PDF documents and images with Scanner.
-Set Scan settings such as resolution and file type.
-Save the scanned data on Android device to the cloud storage.
-Send the scanned data on Android device to other applications using [Application Selection].

Others
-Searching for printers or MFPs on Bonjour.
-Registering printers or MFPs with IPaddress or Hostname.

*1: Support cloud storages are Dropbox/GoogleDrive.
*2:It does not mean that you can print in the all applications and file format.
*3: You may not be able to set parameters depending on the print file format, print method, printers or MFPs.
*4: On-demand print application to print with: Enhanced Locked Print NX V2
*5: LF printer server to print with: Enhanced Locked Print NX FlexRelease Server V2
================================================
Ważna uwaga

Wsparcie dla RICOH urządzenia Smart Print & aplikacji skanowania zakończony dnia 30 kwietnia 2018 r.
Zalecamy korzystanie z aplikacji następca, RICOH urządzenia Smart Connector.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ricoh.smartdeviceconnector

Uwaga: Ustawienia drukowania, ustawienia skanowania, Ustawienia uwierzytelniania, a urządzenia zarejestrowane w RICOH urządzenia Smart Print & Scan aplikacji takich jak MFP, drukarek oraz serwerów wydruku mogą być importowane do RICOH inteligentnych aplikacji złącze urządzenia.
================================================

RICOH urządzenia Smart Print & Scan posiada następujące cechy:

Wydrukować
-Print zdjęć w urządzeniu z systemem Android.
-Print dokumentów PDF zapisanych w urządzeniu z systemem Android.
Teksty -Print zapisany w schowku.
-Print stron internetowych wyświetlane w RICOH urządzenia Smart Print & Scan.
-Print obrazów lub PDF zapisane w chmurze. * 1
-Print zdjęcia lub dokumenty otwarte z innej aplikacji przy użyciu aplikacji [Wybór]. * 2
-Set ustawienia drukowania takie jak zszywanie. * 3
-Print bezpiecznie używając kodu uwierzytelniania użytkownika lub zablokowany funkcję wydruku.
-Print użyciu opcji druku na żądanie. * 4
-Print pomocą Lokalizacja darmowy serwer druku. * 5

Skandować
-Import dokumentów PDF i obrazów ze skanerem.
-Set ustawienia skanowania, takie jak rozmiar i typ pliku.
-Save zeskanowanych danych na urządzeniu z systemem Android do przechowywania w chmurze.
-send zeskanowanych danych na urządzeniu z systemem Android do innych aplikacji wykorzystujących [Wybór Aplikacja].

Pozostałe
-Searching do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na Bonjour.
-Registering drukarek lub urządzeń wielofunkcyjnych z adres_IP lub nazwę hosta.

* 1: Wsparcie chmura magazyny są Dropbox / Dysk Google.
* 2: To nie znaczy, że można drukować na wszystkich aplikacji i plików PDF.
* 3: Może nie być w stanie ustawić parametry w zależności od formatu wydruku, metody druku, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.
* 4: Na żądanie aplikacji druku do wydrukowania: Zwiększona Locked Print NX V2
* 5: Serwer druku LF do wydrukowania: Zwiększona Locked Print NX FlexRelease Server V2
Więcej informacji
Zwiń
3,4
Łącznie: 2 202
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

- Minor changes.
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
17 lipca 2018
Rozmiar
Zależy od urządzenia
Instalacje
500 000+
Aktualna wersja
Zależy od urządzenia
Wymaga Androida
Zależy od urządzenia
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
Ricoh Co., Ltd.
Deweloper
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.