Rapidict - Từ điển đa ngôn ngữ
(731)

Reviews

What's New
- Hỗ trợ phát âm tiếng Anh
- Cải tiến giao diện, thuận tiện hơn cho người dùng.
- Sửa lỗi Force Close khi phát âm ở một số máy

Similar

More from developer