Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

Vill du uppleva hur en bank borde fungera? Gör som 190 000 andra kunder i Sverige och använd Rocker.

Skaffa Rockers kostnadsfria betalkort och få tillgång till:
Apple Pay och Google Pay
Designat mattsvart kort med genomskinliga och guldiga inslag
Reseförsäkring ingår
Inga valutaväxlingspåslag
Möjlighet till cashback
Grymma erbjudanden kopplade till kortet
Pushnotis vid köp
Slå på/av E-handel
Slå på/av kortet
Ansök om kontokredit* upp till 40 000 kr som du kan använda för att fylla på kortet


Öppna Rocker Savings och få:
Sparränta från första kronan. Sätt in din lön på sparkontot och låt den växa
Automatisk överföring från sparkontot till Rockerkortet när saldot på kortet är för lågt

Anslut dina andra banker och kort och upplev nya funktionaliteter du inte visste fanns:
Fota kvitton och koppla dem till en transaktion
Splitta kostnader med vänner och familj
Sök bland alla dina inkomster och utgifter
Se vad du spenderar dina pengar på
Tagga köp du vill ha extra koll på
Skjut upp eller delbetala genomförda köp
Och mycket mer.


Vi erbjuder även lån upp till 300 000 kr**. Hos oss har du möjlighet att samla dina lån och sänka räntan på befintliga lån, krediter eller avbetalningar du har - självklart har vi prisgaranti!***

Har du frågor och funderingar har vår grymma support öppet dygnet runt, året om på chatt, mail och telefon.

Som en bank borde fungera!

*Rocker Extra är en kontokredit. Efter godkänd ansökan kan du föra över pengar från krediten till ditt Rocker Visa-kort eller till ditt bankkonto. Räkneexempel: Kredit på 5 000 kr till 19,95 % nominell rörlig ränta, med en återbetalningstid på 12 månader, med avbetalning om 463 kr/månad, 21,88 % effektiv årsränta. Totalt att återbetala blir 5 557 kr. Varje månad måste du betala tillbaka 3 % (eller minst 50 kr) av det totala kreditbeloppet du nyttjar. Rocker agerar som kreditförmedlare åt Nordiska kreditmarknadsaktiebolaget.

**Räkneexempel: 100 000 kr i annuitetslån på 8 år med med uppläggningsavgift 398 kr med 7,95 % nominell rörlig ränta, 8,37 % effektiv ränta kostar 1 412 kr/mån (96 ggr). Att återbetala: 135 866 kr inkl. alla avgifter. Betalar du tillbaka hela beloppet inom 14 dagar så bjuder vi på räntekostnader och avgifter. Rocker agerar som kreditförmedlare åt Nordiska kreditmarknadsaktiebolaget.

***Garantin avser existerande blancolån, kortkrediter, kontokrediter samt avbetalningar som du har. Garantin avser inte medlemslån eller andra typer av lån och krediter som kräver säkerhet. Rockers garanti gäller ner till 4,95 % (nominell ränta) och är giltig för ansökningar som gjorts senast 2021-06-30. Sedvanlig kreditprövning genomförs. Krediterbjudande lämnas endast om du bedöms ha ekonomiska förutsättningar att fullgöra ditt åtagande. Garantin lämnas under förutsättning att du löser samtliga existerande skulder som lånet avser. Räntespannet är 1,95 % - 19,95 % nominell ränta.
Do you want to experience how a bank should work? Do as 190,000 other customers in Sweden and use Rocker.

Get Rocker's free debit cards and get access to:
Apple Pay and Google Pay
Designed matte black card with transparent and golden elements
Travel insurance is included
No currency exchange surcharges
Opportunity for cashback
Awesome offers linked to the card
Pushnotis when buying
Turn on / off E-commerce
Switch the card on / off
Apply for an account credit * up to SEK 40,000 that you can use to top up the card


Open Rocker Savings and get:
Savings interest from the first krona. Put your salary in the savings account and let it grow
Automatic transfer from the savings account to the Rocker card when the balance on the card is too low

Connect your other banks and cards and experience new functionalities you did not know existed:
Take photos of receipts and link them to a transaction
Split costs with friends and family
Search among all your income and expenses
See what you are spending your money on
Tag purchases you want extra control over
Postpone or partially pay for completed purchases
And much more.


We also offer loans up to SEK 300,000 **. With us, you have the opportunity to collect your loans and lower the interest rate on existing loans, credits or installments you have - of course we have a price guarantee! ***

If you have questions and concerns, our awesome support is open 24 hours a day, all year round via chat, email and phone.

As a bank should work!

* Rocker Extra is an account credit. After the application is approved, you can transfer money from the credit to your Rocker Visa card or to your bank account. Calculation example: Credit of SEK 5,000 at 19.95% nominal variable interest, with a repayment period of 12 months, with installments of SEK 463 / month, 21.88% effective annual interest. The total to be repaid will be SEK 5,557. Each month, you must repay 3% (or at least SEK 50) of the total credit amount you use. Rocker acts as a credit intermediary for the Nordic credit market limited company.

** Calculation example: SEK 100,000 in an annuity loan of 8 years with a set-up fee of SEK 398 with 7.95% nominal variable interest, 8.37% effective interest costs SEK 1,412 / month (96 times). To be repaid: SEK 135,866 incl. all fees. If you pay back the full amount within 14 days, we offer interest costs and fees. Rocker acts as a credit intermediary for the Nordic credit market limited company.

*** The guarantee refers to existing unsecured loans, card credits, account credits and installments that you have. The guarantee does not cover member loans or other types of loans and credits that require security. Rocker's guarantee applies down to 4.95% (nominal interest) and is valid for applications made no later than 2021-06-30. The usual credit check is carried out. Credit offers are only made if you are judged to have the financial means to fulfill your commitment. The guarantee is provided provided that you settle all existing debts to which the loan relates. The interest rate range is 1.95% - 19.95% nominal interest rate.
Read more
Collapse
3.5
257 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Nyheter:
I denna version har vi:
- Uppdaterat onboarding

Kortkampanj 500 kr*
*Kampanjen gäller endast nya Rockerkort-kunder som genomför tre köp med kortet mellan 26/7 - 31/10 i år. Kampanjen gäller högst 20 000 kunder. Pengarna sätts in på Rockerkortet inom 10 dagar efter det tredje köpet.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
October 4, 2021
Size
31M
Installs
100,000+
Current Version
1.28.0
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Permissions
Offered By
Google Commerce Ltd
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Language: English (United States)All prices include VAT.
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.