PhotoGrid: Video & Pic Collage Maker, Photo Editor

8.085.175
Conté anuncis
·
Ofereix compres des de l'aplicació
Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Estats Units)

Handy Video& Photo Collage, Video& Photo Edit, Slideshow and other fun features! One powerful enough for all!

-VIDEO: Merge Music with your edited Video. Add Text & Emoji, 700+ fonts to choose. Crop video and splice it. A slow motion video editor also! Filters and other transition effects are waiting for u!

-Make & share on your Instagram story, Facebook, Twitter or Whatsapp..!

🌟 Recent Updates
1. DIY 3D card templates to send greetings to someone you love or care about.
2. Clips the object from the photo or remove the background
3. Added funny Gif in your Meme
4. Clear cache files to free up your phone storage!
5. Lipstick and lip gloss! Choose classic matte color or shine colors depending
on your mood.
6. Dye your own hair - color hair any way you want!

A must-have free video collage & photo editor app for photography fanatics and Instagram users! It's packed with features like meme, GIF maker, video collage, pic collage, scrapbook, camera effects, instasize for Instagram, crop, AR face filters, stickers, photo clipping, backgrounds, templates, fonts, slideshows, blur, retouch, patterns and so much more!


🏆 Video Maker: Collage videos and photos
Best Instagram Video Editor and Photo Editor, add blur backgrounds with no cropping or watermarks! Add music and other effects on videos for Instagram. Merge and trim videos with effects. A professional photo editor with collage maker

🚀 Photo Collage: 300+ different collage templates
You can customize templates to suit your needs! Design your own photo creations! Make beautiful Film strips and cool photo stitches! You can also personalize your own scrapbook with freestyle pic stitches! Happy Scrapbooking


🔥 Photo Editing: Beautify your photos in few steps
1. Crop, rotation, resize, blur and beautify your photos easily, you can even frame your images in Instagram's 1:1 aspect ratio!
2. Add stickers, texts, backgrounds, graffiti, boarders and pixelization, or adjust your photo's brightness, contrast, saturation and layout!
3. The latest smart facial recognition tech helps soften wrinkles, even out skin tones and remove blemishes instantly with a single tap.

💖Smart Face Filter/ Camera: Real-time Selfie camera & Video recorder
Make ordinary photos look fantastic with 100+ animated filter effects. Whether you're on your own, with a friend, or with however many people there are, WowCam (AR Beauty Face filter) will preserve and add magic to your wonderful moments.

💎 Other popular editing tools
1. Edit: Crop & ratio, adjust, text, blur, frame, poster, twinkle, mosaic, layout, graffiti, filmstrip, instant share, Venus filter and the list goes on.
2. Stickers: Personalize your photo collage with 500+ stickers and cute emojis.
3. Filters: 200+ exquisite filters, including retro, landscape, halo, glowing and all sorts of festive filters for beautiful photos.
4. Backgrounds: 200+ varieties of backgrounds

💖Follow our Instagram: photogrid
if you share your post with #photogrid, your photo will get a chance to be promoted by us!

Permissions Requested by PhotoGrid
◎To create amazing photos or videos, PhotoGrid needs the “Storage” permission to access photos, media, and files on your device.
◎To capture your precious moments,PhotoGrid needs the “Camera” permission to take pictures and record videos.
◎To make your videos special, PhotoGrid needs the “Microphone” permission to record audio.

TOS Privacy:http://www.cmcm.com/protocol/site/tos.html
Policy:http://www.cmcm.com/protocol/site/privacy.html
Ad Choice:http://www.cmcm.com/protocol/site/ad-choice.html


# Filmmaker # Movie maker # Sticker Maker # Edits #Slide Show Maker # Movie Video Maker # Youtube Video editor #Free app #Free music
Handy Video & Photo Collage, edició de vídeo i foto, presentació de diapositives i altres funcions divertides! Un prou potent per a tots!

-VIDEO: Fusiona música amb el vídeo editat. Afegiu Text i Emoji, més de 700 tipus de lletra per triar. Retallar el vídeo i empalmar-lo. Un editor de vídeo en càmera lenta també! Els filtres i altres efectes de transició estan esperant!

-Feu i compartiu a la vostra història de Instagram, Facebook, Twitter o Whatsapp ..!

🌟 Actualitzacions recents
1. Plantilles de targetes 3D de bricolatge per enviar salutacions a algú que estimeu o que us preocupa.
2. Retira l’objecte de la foto o elimina el fons
3. S'ha afegit Gif divertit al vostre Meme
4. Esborrar fitxers de memòria cau per alliberar l’emmagatzematge del telèfon.
5. Barret de llavis i brillantor de llavis! Trieu colors clars mate o brillants segons els colors
sobre el vostre estat d'ànim.
6. Tingueu el vostre propi cabell - color del cabell de la manera que vulgueu.

Una aplicació gratuïta gratuïta de collage de vídeo i editor de fotografies per als fanàtics de la fotografia i els usuaris de Instagram. Està ple de funcions com meme, fabricant GIF, collage de vídeo, collage de fotos, llibre de records, efectes de càmera, instasize per a Instagram, cultiu, filtres de cara AR, adhesius, retallades de fotos, fons, plantilles, fonts, presentacions de diapositives, desenfocament, patrons i molt més!


🏆 Video Maker: collage de vídeos i fotos
El millor editor de vídeo de Instagram i editor de fotografies, afegeixen fons difusos sense retallar ni marques d'aigua. Afegeix música i altres efectes als vídeos d'Instagram. Combinar i retallar vídeos amb efectes. Un editor de fotos professional amb fabricant de collage

🚀 Collage de fotos: més de 300 plantilles de collage diferents
Podeu personalitzar les plantilles segons les vostres necessitats. Dissenya les teves pròpies creacions fotogràfiques! Fes belles tires de pel·lícula i punts frescos de fotos! També podeu personalitzar el vostre propi bloc de notes amb punts d'imatges de estil lliure. Happy Scrapbooking


🔥 Edició de fotografies: embellisseu les vostres fotografies en pocs passos
1. Esborreu, gireu, redimensioneu, difumineu i embellisseu les vostres fotos amb facilitat, fins i tot podeu encadrar les imatges en la relació d'aspecte 1: 1 d'Instagram.
2. Afegiu adhesius, textos, fons, grafits, píxels o ajustar la brillantor, el contrast, la saturació i el disseny de la vostra foto.
3. L'última tecnologia de reconeixement facial intel·ligent ajuda a suavitzar les arrugues, a eliminar els tons de la pell i eliminar les taques a l'instant amb un sol toc.

/Smart Face Filter / Camera: Càmera i gravadora de vídeo Selfie en temps real
Feu que les fotos ordinàries siguin fantàstiques amb més de 100 efectes de filtre animats. Tant si sou sols, amb un amic, o amb tanta gent que hi hagi, WowCam (filtre de AR Beauty Face) preservarà i agregarà màgia als vostres meravellosos moments.

💎 Altres eines d’edició populars
1. Editeu: cultiu i proporcioneu, ajusteu, text, desenfocament, marc, cartell, brillantor, mosaic, maquetació, graffiti, tira de pel·lícules, acció instantània, filtre de Venus i la llista continua.
2. Stickers: personalitzeu el vostre collage fotogràfic amb més de 500 adhesius i emojis simpàtics.
3. Filtres: més de 200 filtres exquisits, incloent retro, paisatge, halo, brillant i tot tipus de filtres festius per a fotos boniques.
4. Fons: 200+ varietats de fons

💖Segueix el nostre Instagram: photogrid
 si compartiu la vostra entrada amb #photogrid, la vostra foto tindrà l'oportunitat de ser promocionada per nosaltres!

Permisos sol·licitats per PhotoGrid
◎ Per crear fotos o vídeos sorprenents, PhotoGrid necessita el permís d '"Emmagatzematge" per accedir a fotos, suports i fitxers al dispositiu.
Per capturar els vostres moments preciosos, PhotoGrid necessita el permís "Càmera" per fer fotografies i gravar vídeos.
◎ Per fer que els vostres vídeos siguin especials, PhotoGrid necessita el permís "Micròfon" per gravar àudio.

Privadesa del TOS: http: //www.cmcm.com/protocol/site/tos.html
Política: http: //www.cmcm.com/protocol/site/privacy.html
Ad Choice: http: //www.cmcm.com/protocol/site/ad-choice.html


# Filmmaker # Movie maker # Sticker Maker # Edicions #Slide Show Maker # Movie Video Maker # Youtube Editor de vídeo #Free app #Free music
Més informació
Replega

Comentaris

Ressenya Policy
4,6
8.085.175 en total
5
4
3
2
1
S'està carregant...

Novetats

More charming materials and the new way to find pictures are waiting for you!
.
In this update, you will see...
#NewLayouts – let's enjoy more fantastic heart layouts.
#StickerSearch – you can find whatever you want by simply inputting the keyword
#GoogleSearchFixed – one of the best way to find pictures is successfully fixed.
#UnsplashGallery – amazing pictures with high quality now available for you to choose!

Love,
PhotoGrid team
Més informació
Replega

Informació addicional

Actualitzada
16 d’agost de 2019
Mida
39M
Instal·lacions
100.000.000+
Versió actual
7.20
Requereix Android
4.1 i versions posteriors
Classificació del contingut
Per a tots els públics
Elements interactius
Els usuaris interaccionen
Productes de compra a l'aplicació
0,99 USD - 99,99 USD per cada element
Oferta per
Cheetah Mobile (Photo Editor)
Desenvolupador
225 Bush St. floor 12th. San Francisco, CA, 94104
©2019 GoogleTermes i condicions del llocPrivadesaDesenvolupadorsArtistesQuant a Google|Ubicació: Estats UnitsIdioma: català
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les condicions del servei i l'avís de privadesa.