Angry Birds
Cho phép mua hàng trong ứng dụng
(2.616.779)
Nhà phát triển hàng đầu

Đánh giá

Tính năng mới
Get ready for the after shock! That’s right, Bomb Bird is back with his devastating Shock Wave power in 15 electrifying NEW levels. This brings the grand total to 45 levels for the Short Fuse episode!

Tương tự

Thông tin thêm từ nhà phát triển