Mobizen Screen Recorder - Record, Capture, Edit

Tất cả mọi người
1.799.793
Chứa quảng cáo
·
Cho phép mua hàng trong ứng dụng
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Download the most easy to use screen recorder Mobizen now and create your first, amazing video!Mobizen is the most easy-to-use, convenient screen recorder that allows you to record, capture and edit.
Everyone can use the 100% free features to make the best videos!

How to Make the Perfect First Video?ㆍClear Screen Recording in FULL HD!
※ Highest Quality supplied ▷ 1440p Resolution, 12.0Mbps Quality, 60 FPS
ㆍCapture your reactions freely while recording game sound and your voice with Facecam!
ㆍYou can record long videos without worrying while saving onExternal Memory (SD Card)!

ㆍ(Trim, Cut, Images, etc.) Raise the quality of your video with a Variety of Video Editing Features!
ㆍPut in your favorite BGM and an Intro & Outro Video to make a personalized video!
ㆍRecord a clean screen Without a Watermark with Clean Recording Mode!

Available Only with MobizenㆍAnyone can use it with No rooting starting from OS 4.4!
ㆍUse Screen Recording, Capture, and Editing all for FREE!
ㆍYou can Remove the Watermark for FREE!

Have Any Question while Using Mobizen?You can keep up-to-date with Mobizen Features, News, and the continually growing Mobizen Community through the following sites!
ㆍHelp Center: support.mobizen.com
ㆍYouTube: youtube.com/mobizenapp
ㆍCommunity: https://goo.gl/Apu9ef

Help Us Better the AppHave you seen any weird words in Mobizen?
ㆍLanguage Volunteer☞http://goo.gl/forms/0nxGT5XGqx

Don't hesitate and download Mobizen now!※ To experience all the features of Mobizen Screen Recorder, you must agree to Storage, Camera, Mic, and Draw over Apps Permissions.

Tải dễ dàng nhất để sử dụng máy ghi âm màn hình Mobizen bây giờ và tạo đầu tiên, video tuyệt vời của bạn!

Mobizen là, ghi màn hình thuận tiện dễ sử dụng nhất cho phép bạn ghi lại, chụp và chỉnh sửa.
Mọi người đều có thể sử dụng tính năng miễn phí 100% để làm cho video tốt nhất!

Làm thế nào để hoàn hảo đầu tiên Video?

ㆍ xóa Screen ghi trong FULL HD!
※ phân giải cao nhất chất lượng cung cấp ▷ 1440p, 12.0Mbps chất lượng, 60 FPS
ㆍ Chụp phản ứng của bạn một cách tự do trong khi ghi âm thanh trò chơi và giọng nói của bạn với Facecam !
ㆍ Bạn có thể ghi video dài mà không lo lắng trong khi tiết kiệm Bộ nhớ ngoài (SD Card) !

ㆍ (Trim, Cắt, hình ảnh, vv) Nâng cao chất lượng video của bạn với một loạt các video Chỉnh sửa tính năng !
ㆍ Đặt trong yêu thích của bạn BGM và Giới thiệu & Outro video để thực hiện một video được cá nhân!
ㆍ Ghi lại một màn hình sạch Nếu không có một Watermark với Sạch Recording Mode!

chỉ có sẵn với Mobizen

ㆍ Bất cứ ai cũng có thể sử dụng nó với Không rễ bắt đầu từ OS 4.4 !
ㆍ Sử dụng Screen Recording, Capture, và chỉnh sửa tất cả cho miễn phí !
ㆍ Bạn có thể Tháo Watermark cho miễn phí !

có thắc mắc gì trong khi dùng Mobizen?

Bạn có thể giữ up-to-date với tính năng Mobizen, Tin tức, và liên tục phát triển Mobizen cộng đồng thông qua các trang web sau đây!
Trung tâm trợ giúp ㆍ: support.mobizen.com
ㆍ YouTube: youtube.com/mobizenapp
ㆍ cộng đồng: https://goo.gl/Apu9ef

Help Us Better App

bạn đã thấy bất kỳ từ nào lạ trong Mobizen?
ㆍ Ngôn ngữ Volunteer☞http: //goo.gl/forms/0nxGT5XGqx

Đừng ngần ngại và tải Mobizen bây giờ!

※ Để trải nghiệm tất cả các tính năng của Screen Recorder Mobizen, bạn phải đồng ý với Storage, Camera, Mic, và Vẽ trên Apps Permissions.

Đọc thêm
4,3
Tổng 1.799.793
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

v 3.5.1.10
1. Added support to 2K resolution for recording!
2. Fixed an issue when application crashes by using a special character in the recorded video’s file name.
*Thank you for your patronage and support to Mobizen!
Đọc thêm

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
27 tháng 4, 2018
Kích thước
Khác nhau tùy theo điện thoại
Lượt cài đặt
50.000.000+
Phiên bản hiện tại
3.5.1.10
Cần có Android
4.4 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Sản phẩm trong ứng dụng
0,99 US$ - 21,99 US$ mỗi mặt hàng
Cung cấp bởi
MOBIZEN
Nhà phát triển
서울특별시 송파구 위례성대로 10 에스타워 11~15층, 모비즌 10, Wiryeseong-daero, Songpa-gu, Seoul, MOBIZEN
©2018 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.