បកប្រែការ​ពិពណ៌នា​នេះ​ទៅជា ខ្មែរ (កម្ពុជា) ដោយប្រើ​កម្មវិធី Google បកប្រែ?បកប្រែការ​ពិពណ៌នា​នេះត្រឡប់ទៅជា អង់គ្លេស (សហរដ្ឋអាមេរិក) វិញ

RT is a 24/7 English-language news channel. We are set to show you how any story can be another story altogether. Broadcasting over six continents and 100 countries, our coverage focuses on international headlines, giving an innovative angle set to challenge viewers worldwide.

The channel is government-funded but shapes its editorial policy free from political and commercial influence. Our dedicated team of news professionals unites young talent and household names in the world of broadcast journalism.

We're here to bring you another story.
ត្រ​គឺ​ជា​ឆា​នែ​ល​ព័ត៌មាន 24/7 ភាសា​អង់គ្លេស​។ យើង​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ដើម្បី​បង្ហាញ​អ្នក​ពី​របៀប​រឿង​ណា​មួយ​ដែល​អាច​ជា​រឿង​មួយ​ផ្សេង​ទៀត​ទាំងអស់គ្នា​។ ផ្សាយ​នៅ​លើ​ទ្វីប​ទាំង​ប្រាំមួយ​និង​ប្រទេស​ចំនួន 100​, គ្រប​ដ​ណ្ត​ប់​របស់​យើង​ផ្តោ​ត​លើ​ចំណង​ជើង​អ​ន្ដ​រ​ជាតិ​, ផ្តល់​ជា​មុំ​ច្នៃប្រឌិត​ថ្មី​កំណត់​ដើម្បី​ប្រកួតប្រជែង​ទស្សនិកជន​ទូទាំង​ពិភពលោក​។

ឆា​នែ​ល​នេះ​គឺ​ជា​ការ​ផ្តល់​មូលនិធិ​ដោយ​រដ្ឋាភិបាល​ទេ​ប៉ុន្តែ shapes គោល​ន​យោ​បាយ​របស់​ខ្លួន​ដោយ​ឥត​គិត​វិចារណកថា​ឥទ្ធិពល​នយោបាយ​និង​ពាណិជ្ជកម្ម​ពី​។ ក្រុម​ការ​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​របស់​យើង​អ្នក​ជំនាញ​ព័ត៌មាន​បង្រួប​បង្រួម​ឈ្មោះ​ទេពកោសល្យ​និង​គ្រួសារ​វ័យ​ក្មេង​នៅ​ក្នុង​ពិភព​នៃ​សារព័ត៌មាន​ផ្សាយ​នេះ​។

យើង​នៅ​ទីនេះ​ដើម្បី​នាំ​យក​អ្នក​រឿង​មួយ​ផ្សេង​ទៀត​។
អាន​បន្ថែម
បង្រួម

ការ​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ

គោលការណ៍​វាយតម្លៃ
4,5
សរុប 58.308
5
4
3
2
1
កំពុង​ផ្ទុក...

តើមានអ្វីថ្មី

Version: 3.5
- Improved stability

If you like the new version of our application, please leave your a review in the Store - it will help us a lot!
Feel free to contact us via email: webteam@rt.com
អាន​បន្ថែម
បង្រួម

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​ដំឡើង​ជំនាន់
25 ធ្នូ 2018
ទំហំ
28M
ដំឡើង
1,000,000+
កំណែ​បច្ចុប្បន្ន
3.5.20
តម្រូវ​ឱ្យ​មាន Android
4.1 និង​ខ្ពស់​ជាង
​ការ​វាយតម្លៃ​ខ្លឹមសារ
ធាតុ​ដែល​ធ្វើ​អន្តរកម្ម
អន្តរកម្មរបស់អ្នកប្រើ
ផ្តល់​ជូន​ដោយ
RT (Russia Today)
©2019 Googleលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់គេហទំព័រភាពឯកជនអ្នកអភិវឌ្ឍន៍សិល្បករអំពី Google|ទីតាំង៖ សហរដ្ឋអាមេរិកភាសា៖ ខ្មែរ
ដោយទិញធាតុនេះ អ្នកនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដោយប្រើ Google Payments និងយល់ព្រមជាមួយលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ និងការជូនដំណឹងភាពឯកជនរបស់ Google Payments ។