RunCam App

524
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

RunCam App, for easy control of your RunCam high definition cameras.
By connecting the camera via WiFi, you can:
* Capture videos/photos with a variety of shooting modes.
* Adjust the camera parameters and preview in real time.
* Play/Download videos/photos.
* Record in landscape and preview in full screen.
* Update firmware through App.
* Set all camera parameters.

----The main functions——

Real-time parameters settings
+ Full control of the camera: adjust the camera parameters, start/stop recording and switch mode.
+ Customize white balance, exposure value, FOV, metering mode, image flip etc.
+ Adjust the camera parameters and preview in real time according to the actual scene.
+ Loop recording, automatic recording, WDR and more parameters.

Capture/Download
+ User-friendly shooting interface, easy to operate.
+ Linkage of the button: When the camera is connected to the App, you can also use the power button on the camera to start/stop shooting.
+ View, play back the captured video/photos and download to the local album.
+ Browse and delete files from your camera's memory card

Update your cameras
+ Update your camera anytime, anywhere to experience the latest features and best performance

--RunCam App applicable equipments -
+ RunCam2
+ RunCam3
+RunCam Split

--Instructions for use--
-Turn on the camera and open the camera WiFi.
-Use your mobile device to search the camera WiFi (Initial name is RUNCAM2_xxx / RUNCAM3_xxx, the initial password is 1234567890) and connect.
-Open the App, connect the camera and enter into preview.

--System Requirements--
Android4.2 and above
IOS 6.0 and above

Details can be found at: http://www.runcam.com
If you have any comments or suggestions, please contact us at runcamapp@gmail.com
RunCam App, ułatwia kontrolę nad swoimi RunCam kamer o wysokiej rozdzielczości.
Po podłączeniu aparatu za pośrednictwem WiFi, można:
* Nagrywanie filmów / zdjęć z różnych trybów fotografowania.
* Regulacja parametrów aparatu i podgląd w czasie rzeczywistym.
* Odtwarzanie / Pobieranie filmów / zdjęć.
* Nagrywanie w krajobrazie i podgląd na pełnym ekranie.
* Aktualizacja oprogramowania poprzez App.
* Ustaw wszystkie parametry kamery.

---- Głównym functions--

Ustawienia parametrów w czasie rzeczywistym
+ Pełna kontrola kamery: dostosować parametry kamery, rozpoczęciu / zakończeniu nagrywania i tryb przełączania.
+ Dostosuj balansu bieli, wartość ekspozycji, pola widzenia, w trybie pomiaru, Obrócenie obrazu itd.
+ Ustawianie parametrów aparatu i podgląd w czasie rzeczywistym, w zależności od aktualnej sceny.
+ Nagrywanie Loop, automatyczny zapis, WDR i więcej parametrów.

Przechwytywanie / Pobierz
+ Przyjazny dla użytkownika interfejs strzelanie, łatwe w obsłudze.
+ Linka przycisku: Gdy aparat jest podłączony do aplikacji, można również używać przycisku zasilania aparatu do fotografowania start / stop.
+ Zobacz, odtwarzać nagrane wideo / zdjęcia i pobrać do lokalnego albumu.
+ Przeglądanie i usuwanie plików z karty pamięci aparatu

Zaktualizować kamer
+ Aktualizacja aparatu w dowolnym momencie, w dowolnym miejscu, aby skorzystać z najnowszych funkcji i najwyższą wydajność

--RunCam App zastosowanie urządzeń -
+ RunCam2
+ RunCam3
+ RunCam Splicie

--Instrukcja użycia--
-Skręć aparat i otwórz WiFi kamery.
-Za pomocą urządzenia mobilnego wyszukiwania WiFi aparacie (nazwa początkowa jest RUNCAM2_xxx / RUNCAM3_xxx, początkowe hasło to 1234567890) i podłączyć.
-open App, podłącz aparat i wejść w podglądzie.

--Wymagania systemowe--
Android4.2 i powyżej
IOS 6.0 i wyżej

Szczegóły można znaleźć na stronie: http://www.runcam.com
Jeśli masz jakieś uwagi lub sugestie, prosimy o kontakt na runcamapp@gmail.com
Więcej informacji
Zwiń
4,0
Łącznie: 524
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

1. Support RunCam Hybrid.
2. Fixed some bugs.
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
10 września 2019
Rozmiar
79M
Instalacje
50 000+
Aktualna wersja
2.1.8
Wymaga Androida
4.1 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
RunCam Co.,Ltd.
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.