iPOLiS mobile

3.458
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

★ Always update to the latest version.
★ Always run the app when update is finished.

iPOLiS mobile is a free application designed specifically for Hanwha Techwin's security network products. iPOLiS mobile app lets you view the live video and control pan/tilt/zoom functions, search & playback anywhere with your smartphone if you are using Hanwha Techwin's security system.

◎ iPOLiS mobile Help http://cctv.hanwhatechwin.co.kr/mobile/New_iPOLiS_Mobile-android_Help.html

◎ Supported models will be updated continuously.

◎ This application has been tested for the listed devices
- Samsung Galaxy S4/S5/S6/S7 series
- Samsung Galaxy Note4/Note5 series
- Samsung Galaxy Tab S2 series

◎ Current compatibilty with our surveillance models: See our app's help link below
(http://cctv.hanwhatechwin.co.kr/mobile/New_iPOLiS_Mobile-android_Help.html)

◎ Recommended profile information for optimal live video monitoring
- If using MJPEG : 320x240, 5fps, Normal(10)
- If using H.264 : 320x240, 10fps, Normal(10)
* Videos of more than 2M pixels are not supported.

◎ Recommended settings for Network Camera
- Wi-Fi Environment: 8fps @ 320x240
- 3G Environment: 4fps @ 320x240

◎ Recommended Settings for DVR
- Wi-Fi Environment: 320x240, Quality (low)
- 3G Environment: 320x240, Quality (low)
* bandwidth : higher than 800Kbps

◎ Features
- Live streaming video with PTZ control
- Supported format : H.265/H.264, MJPEG
- Video Image Flip/Mirror, Video Image Capture
- Calendar Search/Playback/Bookmark functions
- Provide the profile selection(NWC) and shows profile status
- Password function for security
- Register up to 1,000 number of devices
- Digital Zoom
- Show the status of a network as a color
- Quick & easy access of mobile environment & Wi-Fi networks.
- Compatible with "Dynamic domain naming service"(DDNS)
- Multi-Language

◎ Some features are not supported in certain devices.

◎ This application uses FFmpeg under LGPL v2.1

◎ The device can limit the number of users depending on network traffic status.
★ Luôn cập nhật lên phiên bản mới nhất.
★ Luôn chạy ứng dụng khi cập nhật xong.

Điện thoại di động iPOLiS là một ứng dụng miễn phí được thiết kế đặc biệt cho các sản phẩm mạng bảo mật của Hanwha Techwin. Ứng dụng di động iPOLiS cho phép bạn xem video trực tiếp và điều khiển chức năng pan / tilt / zoom, tìm kiếm và phát lại mọi nơi bằng điện thoại thông minh của bạn nếu bạn đang sử dụng hệ thống bảo mật của Hanwha Techwin.

◎ Trợ giúp về điện thoại di động iPOLiS http://cctv.hanwhatechwin.co.kr/mobile/New_iPOLiS_Mobile-android_Help.html

◎ Mô hình được hỗ trợ sẽ được cập nhật liên tục.

◎ Ứng dụng này đã được thử nghiệm cho các thiết bị được liệt kê
  - Sê-ri Samsung Galaxy S4 / S5 / S6 / S7
  - Samsung Galaxy Note4 / Note5 series
  - Dòng Samsung Galaxy Tab S2

◎ Tương thích hiện tại với các mô hình giám sát của chúng tôi: Xem liên kết trợ giúp của ứng dụng bên dưới
   (http://cctv.hanwhatechwin.co.kr/mobile/New_iPOLiS_Mobile-android_Help.html)

◎ Thông tin hồ sơ được đề xuất để theo dõi video trực tiếp tối ưu
  - Nếu sử dụng MJPEG: 320x240, 5fps, Bình thường (10)
  - Nếu sử dụng H.264: 320x240, 10fps, Bình thường (10)
   * Các video có dung lượng hơn 2M pixel không được hỗ trợ.

◎ Cài đặt được khuyến nghị cho Máy ảnh mạng
  - Môi trường Wi-Fi: 8fps @ 320x240
  - Môi trường 3G: 4fps @ 320x240

◎ Cài đặt được đề xuất cho DVR
  - Môi trường Wi-Fi: 320x240, Chất lượng (thấp)
  - Môi trường 3G: 320x240, Chất lượng (thấp)
   * băng thông: cao hơn 800Kb / giây

◎ Tính năng
 - Phát trực tiếp video với điều khiển PTZ
 - Hỗ trợ định dạng: H.265 / H.264, MJPEG
 - Quay video / gương hình ảnh, quay video
 - Chức năng Tìm kiếm Lịch / Phát lại / Đánh dấu
 - Cung cấp lựa chọn hồ sơ (NWC) và hiển thị trạng thái hồ sơ
 - Chức năng mật khẩu để bảo mật
 - Đăng ký tối đa 1.000 thiết bị
 - Thu phóng kỹ thuật số
 - Hiển thị trạng thái của mạng dưới dạng màu
 - Truy cập nhanh chóng và dễ dàng mạng di động & mạng Wi-Fi.
 - Tương thích với "Dịch vụ đặt tên miền động" (DDNS)
 - Đa ngôn ngữ

◎ Một số tính năng không được hỗ trợ trong một số thiết bị nhất định.

◎ Ứng dụng này sử dụng FFmpeg theo LGPL v2.1

◎ Thiết bị có thể giới hạn số lượng người dùng tùy thuộc vào trạng thái lưu lượng mạng.
Đọc thêm
3,4
Tổng 3.458
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

Device login error fixed
★ Always update to the latest version.
★ Always run the app when update is finished
Đọc thêm

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
2 tháng 10, 2018
Kích thước
14M
Lượt cài đặt
500.000+
Phiên bản hiện tại
2.8.7
Cần có Android
4.0 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Cung cấp bởi
HANWHA TECHWIN CO., LTD
©2018 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.