Samsung Smart View

За всички възрасти
112 015
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

Extend your mobile contents onto your Samsung Smart TV and The FRAME TV

With the all-new Samsung Smart View app, you can enjoy your personalized Smart Hub experience on your smartphone or tablet with all the benefits of touch. Browse across your favorite live TV and streaming apps more. Discover and launch your movies, shows, sports, music or games directly from your phone without interrupting your viewing experience on the TV.

New features of Smart View include:
1. A brand new user interface that unifies your experience across all devices
2. Direct access to your favorite apps on the mobile phone without interrupting TV playback
3. A completely re-designed soft remote that is always accessible
4. Direct deep linking to your entertainment apps including sports, music and games
5. Ability to turn on the TV in Standby mode (Wake on Wireless) for supported models. Need Bluetooth to be ON on the mobile device or tablet.
6. A new game controller
7. An art mode navigation & setting menu for The Frame TV users, to customize Arts or Photos

Supported Smasung SmartTV models*:
. 2011 : LED D7000 and above, PDP D8000 and above.
. 2012 : LED ES7500 and above, PDP E8000 and above.
. 2013 : LED F4500 and above (except F9000 and above), PDP F5500 and above.
. 2014 : H4500, H5500 and above (except H6003/H6103/H6153/H6201/H6203).
. 2015 : J4500, J5500 and above (except J6203).
. 2016 : K4300, K5300 and above.
. 2017 : ULS003U
* Supported TV models may vary by region.
* Art mode navigation is not supported for tablet models.

Required Permissions:

Storage: Required to access the local photos, music and videos on your phone to cast to TV from the app
Location: Discovers TVs in proximity (2016 and 2017 TV models)

Optional Permissions:

Phone: Required to check if network is connected
Microphone: Needed to send voice commands from the app to TV


*You can only change permissions for the App if your device is running Android OS version 6.0 or above. Please check if an OS update is available for your phone and upgrade to Android 6.0 or above.

*Some features of Smart View may be limited by region and release schedule, and Samsung does not guarantee that all features of Smart View will be available in all regions.

Please contact us at smartview.op@samsung.com for feedback and help.
Разширете съдържанието си за мобилни устройства на Samsung Smart TV и The FRAME TV

С изцяло новото приложение Samsung Smart View можете да се наслаждавате на персонализирания си опит в Smart Hub на вашия смартфон или таблет с всички предимства на докосването. Разгледайте още повече любимите си телевизионни предавания и приложения за стрийминг. Открийте и стартирайте филмите, шоутата, спорта, музиката или игри директно от телефона си, без да прекъсвате гледането на телевизора.

Новите функции на Smart View включват:
1. Чисто нов потребителски интерфейс, който обединява опита ви във всички устройства
2. Директен достъп до любимите ви приложения на мобилния телефон, без да се прекъсва възпроизвеждането на телевизора
3. Напълно преработено меко дистанционно, което винаги е достъпно
4. Директно дълбоко свързване към приложенията за забавление, включително спорт, музика и игри
5. Възможност за включване на телевизора в режим на готовност (Wake on Wireless) за поддържаните модели. Нуждаете се от Bluetooth за включване на мобилното устройство или таблета.
6. Нов контролер за игри
7. Меню за навигация и настройка в режим на изкуство за потребителите на Frame TV, за да персонализирате Изкуства или Снимки

Поддържани модели Smasung SmartTV *:
, 2011: LED D7000 и по-горе, PDP D8000 и по-горе.
, 2012: LED ES7500 и по-горе, PDP E8000 и по-горе.
, 2013: LED F4500 и по-горе (с изключение на F9000 и по-горе), PDP F5500 и по-нови.
, 2014: H4500, H5500 и по-горе (с изключение на H6003 / H6103 / H6153 / H6201 / H6203).
, 2015: J4500, J5500 и по-горе (с изключение на J6203).
, 2016: K4300, K5300 и по-горе.
, 2017: ULS003U
* Поддържаните телевизионни модели могат да се различават по регион.
* Навигацията в режим на изкуство не се поддържа за модели таблети.

Задължителни разрешения:

Съхранение: Изисква се достъп до местните снимки, музика и видеоклипове на телефона ви, за да се прехвърлят на телевизор от приложението
Местоположение: Открива телевизори в близост (2016 и 2017 телевизионни модела)

Незадължителни разрешения:

Телефон: Задължително, за да проверите дали мрежата е свързана
Микрофон: Необходимо е да изпратите гласови команди от приложението на телевизора


* Можете да промените само разрешенията за приложението, ако устройството ви работи с Android OS версия 6.0 или по-нова версия. Моля, проверете дали е налице актуализация на операционната система за вашия телефон и надстройка до Android 6.0 или по-нова версия.

* Някои функции на Smart View могат да бъдат ограничени по график за региона и освобождаването, а Samsung не гарантира, че всички функции на Smart View ще бъдат достъпни във всички региони.

Моля, свържете се с нас на адрес smartview.op@samsung.com за обратна връзка и помощ.
Прочетете повече
Свиване
3,3
Общо 112 015
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

The Localization String for Service End Notification in Russian Language is properly implemented.
Прочетете повече
Свиване

Допълнителна информация

Актуализирано
4 януари 2019 г.
Размер
Варира според устройството
Инсталирания
10 000 000+
Текуща версия
Варира според устройството
Изисква Android
Варира според устройството
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Предлага се от
Samsung Electronics Co., Ltd.
Програмист
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Rep. of KOREA
©2019 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.