Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Organize your content and free up space on your phone! The SanDisk Memory Zone 4.0 app lets you access and even move your files from one place—whether they’re on your phone, a microSD card or the cloud. The app also lets you find files across all your storage locations using geo-tagging or timeline searches. If space on your phone is at a premium, you can clean up downloads from chat apps, or easily offload files to a SanDisk Dual Drive or microSD card. 1

Manage all your files from one app - Are your photos and files scattered across different devices and cloud services? Access them all in one spot to easily organize them. The SanDisk Memory Zone app lets you move content between internal phone storage, microSD cards, SanDisk Dual Drives and multiple cloud storage accounts without having to go back and forth between accounts. 1

Locate files saved in multiple locations - Use geo-tagging and timelines to find files on your phone, microSD card and Dual Drive and/or the cloud.

Clean up app clutter to free up phone memory - Instantly delete media files from chat apps, temp data from memory-hungry apps and even uninstall an unused app in just a few clicks.

Free up space on your phone - Easily move files off your phone to a microSD card or a mobile flash drive such as the SanDisk Dual Drive.1

Automatically back up your phone to a SanDisk mobile flash drive - Back up photos, videos, contacts and social media accounts or set up auto-backup to your SanDisk Dual Drive. 1

1 SanDisk® Dual Drive or microSD cards not included. Cloud services provider compatibility subject to change.

SanDisk, the SanDisk logo, and SanDisk Dual Drive are registered trademarks or trademarks of Western Digital Corporation or its affiliates in the US and/or other countries. Android and Google Play are trademarks of Google Inc. The microSD mark is a trademark of SD-3C, LLC. All other marks are the property of their respective users.
©2018 Western Digital Corporation or its affiliates. All rights reserved.
Uporządkuj swoje treści i zwolnij miejsce w telefonie! Aplikacja SanDisk Memory Zone 4.0 umożliwia dostęp do plików, a nawet ich przenoszenie z jednego miejsca - niezależnie od tego, czy znajdują się na telefonie, karcie microSD czy w chmurze. Aplikacja umożliwia także wyszukiwanie plików we wszystkich lokalizacjach pamięci za pomocą tagowania geograficznego lub przeszukiwania osi czasu. Jeśli miejsce w telefonie jest na wagę złota, możesz wyczyścić pliki do pobrania z aplikacji czatu lub łatwo odciążyć pliki na dysk SanDisk Dual Drive lub kartę microSD. 1

Zarządzaj wszystkimi plikami z jednej aplikacji - czy Twoje zdjęcia i pliki są rozproszone na różnych urządzeniach i usługach w chmurze? Uzyskaj dostęp do wszystkich w jednym miejscu, aby łatwo je uporządkować. Aplikacja SanDisk Memory Zone pozwala przenosić zawartość między wewnętrzną pamięcią telefonu, kartami microSD, podwójnymi dyskami SanDisk i wieloma kontami pamięci w chmurze bez konieczności przechodzenia między kontami. 1

Lokalizuj pliki zapisane w wielu lokalizacjach - użyj geo-tagowania i osi czasu, aby znaleźć pliki w telefonie, karcie microSD i Dual Drive i / lub chmurze.

Oczyść bałagan z aplikacji, aby zwolnić pamięć telefonu - natychmiast usuwaj pliki multimedialne z aplikacji czatu, tymczasowe dane z aplikacji wymagających dużej ilości pamięci, a nawet odinstaluj nieużywaną aplikację za pomocą kilku kliknięć.

Zwolnij miejsce w telefonie - łatwo przenieś pliki z telefonu na kartę microSD lub przenośny dysk flash, taki jak SanDisk Dual Drive.1

Automatycznie wykonaj kopię zapasową telefonu na przenośnym dysku flash SanDisk - Twórz kopie zapasowe zdjęć, filmów, kontaktów i kont mediów społecznościowych lub skonfiguruj automatyczne tworzenie kopii zapasowych na podwójnym dysku SanDisk. 1

1 karta SanDisk® Dual Drive lub microSD nie są dołączone. Zgodność dostawcy usług w chmurze może ulec zmianie.

SanDisk, logo SanDisk i SanDisk Dual Drive są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Western Digital Corporation lub jej oddziałów w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach. Android i Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc. Znak microSD jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC. Wszystkie pozostałe znaki są własnością odpowiednich użytkowników.
© 2018 Western Digital Corporation lub jej spółki zależne. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Więcej informacji
Zwiń
4,4
Łącznie: 115 960
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

1. Bug fixes and improvements
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
14 stycznia 2020
Rozmiar
Zależy od urządzenia
Instalacje
5 000 000+
Aktualna wersja
Zależy od urządzenia
Wymaga Androida
Zależy od urządzenia
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
© Western Digital Corporation or its affiliates.
©2020 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.