ภาษาอังกฤษ ป.1 มีเสียงอ่าน
(787)

Reviews

What's New
3.2 เพิ่มคำศัพท์ เดือน, ยานพาหนะ
3.1 เพิ่มคำศัพท์เสื้อผ้า, ปรับปรุงการใช้งานหน่วยความจำ
2.9 เพิ่มการรองรับแท็บเล็ต(Tablet) 7 นิ้ว
2.6 เพิ่มคำศัพท์อาหาร
2.4 เพิ่มคำศัพท์ผัก
2.3 เพิ่มคำศัพท์ผลไม้
2.2 เพิ่มเกมทายคำแปล

Similar

More from developer