สูตรคูณ คณิตศาสตร์ 101
(540)

Reviews

What's New
3.1 ปรับปรุงการรองรับแท็บเล็ต(Tablet) 7 นิ้ว
3.0 เพิ่มแกม บวก ลบ และหาร
2.4 เพิ่มเกมฝึกการคูณ
2.3 แก้ไขลิงค์ สบายๆ ไอที
2.2 เพิ่มสูตรคุณแม่ 13-25
2.0 เพิ่มไฟล์เสียง
1.0 First Version

Similar

More from developer