Ioga Selog

1K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Ioga! Cyflwyno 12 safle ioga hwyliog yn y Gymraeg. Adnodd gwych i bob oed yn y teulu, yr ysgol, neu yn y gymuned.

Mae ioga gyda phlant werth y byd i’w datblygiad corfforol ac i sefydlu arferion cadw’n iach yn y teulu. Mae’r cyflwyniad Cymraeg gan Leisa Mererid yn cynorthwyo’r plentyn i ddysgu geirfa addysg gorfforol. Gall rhieni di-Gymraeg ddefnyddio’r ap er mwyn rhoi’r cyfle gorau i’w plentyn fod yn ddwyieithog / amlieithog. Mae’r ap yn addas i ysgolion a grwpiau cymunedol hefyd.

Yoga! 12 fun yoga stretches presented in Welsh, with English translation. Great resource for all ages in the family, school or community.

Yoga is very valuable for the physical development of children. The presentation by Leisa Mererid in Welsh, with English translation provided, expands the child’s physical education literacy. Non-Welsh speaking parents can use this app to boost their children’s opportunity to become bilingual / multi-lingual. The app is also suitable for schools and community groups.
Updated on
Dec 17, 2020

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

Updated Permissions