Llyfrau Bach Magi Ann

10K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Mae Menter Iaith Sir y Fflint yn cyflwyno: ap newydd i helpu disgyblion ail iaith sy'n dysgu Cymraeg yn y Cyfnod Sylfaen i ddarllen Cymraeg
Menter Iaith Sir y Fflint present: a new app to help second-language pupils who learn Welsh in the Foundation Phase to learn to read in Welsh

Dewch i ddarllen gyda Magi Ann, Pero, Tedi, Doli a Dicw


12 stori syml –Llyfrau bach Magi Ann - 12 easy stories

Helpwch eich plentyn i ddysgu Cymraeg
Help your child learn Welsh

Darllenwch, gwrandewch a thapiwch eiriau unigol i glywed ynganiad ac i weld cyfieithiad
Read along, listen and tap individual words to hear pronunciation and to see a translation
Updated on
Feb 26, 2021

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

Improved text layout