ScanBizCards Lite - Scan Card

Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

ScanBizCards is the most versatile business card app for Android!

Are you tired of keeping track of your scattered business cards? This business card organizer lets you keep all of your business cards in your pocket via an app!

Business Card Scan app: Our unique business card scanner app offers you the option to scan the card on your phone OR submit the card for a 100%-accurate manual transcription.

Export business card to CRM : Are you a sales person utilizing CRM (customer-relationship management) software? We've got you covered there as well. ScanBizCards can export cards to CRM platforms like Salesforce and SugarCRM!

The ScanBizCards card reader app is an ideal solution for trade shows and conventions. Simply export contacts to Salesforce and in under 30 seconds, you'll be able to convert those new business cards into leads!

Go from business cards to contacts in four easy steps:
1. Snap or import a photo of a business card.
2. Scan the card.
3. Review and edit the results alongside the card image.
4. Add to the address book or merge with an existing contact.

You can capture contacts from email signature by enabling email signature capture. You can also use the clipboard to copy text from email signatures, then scan the text and create a contact.

ScanBizCards business card scanning app supports the following 22 scanning languages: Czech, Danish, English, German, Greek, Finnish, French, Hungarian, Italian, Lithuanian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovakian, Spanish, Serbian, Swedish, Turkish, Vietnamese

#####
AWARDS AND MEDIA:
#####

Winner of the 2011 MOBI Awards Best OCR and Camera Application! [September 21 2011]

Selected as a 2011 Appy Awards finalist [February 2011]

"Bringing order to the chaos of a business card collection" [New York Times]


#####
SCANBIZCARDS FEATURES
#####

-Edit the contact info side-by-side with the business card image
-Create personal notes for each card
-Organize your cards with custom folder names
-Submit cards for 100%-accurate manual transcriptions
-Send a Quick Intro email, along with a picture and your contact info
-Create new contacts in your phone, or merge with existing entries
-Scan double-sided business cards
-Make use of 3D gallery view mode
-Search your card collection
-Share a business card via email.
-Export Contacts to Salesforce (2 card exports)
- Export to other CRMs: SugarCRM
- Backup/restore to Google Drive


Equipped with all these features, ScanBizCards is indeed a smart business card manager
#####
LITE LIMITATIONS
#####
- Unlimited add to contacts (USA users only)
- Exports to SugarCRM - limited to 5
- Exports to Salesforce - limited (One-time credit of 2 exports)
- Create 1 folder

CONTACT

For more information please visit https://support.scanbizcards.com/ or email us at support@scanbizcards.com


We love talking to our users! Feel free to send us any questions or suggestions you have!
ScanBizCards to najbardziej wszechstronna aplikacja do wizytówek na Androida!

Czy jesteś zmęczony śledzeniem rozproszonych wizytówek? Ten organizator wizytówek umożliwia przechowywanie wszystkich wizytówek w kieszeni za pomocą aplikacji!

Aplikacja do skanowania wizytówek : Nasza unikalna aplikacja do skanowania wizytówek oferuje możliwość zeskanowania karty w telefonie LUB przesłania karty w celu dokładnej transkrypcji ręcznej w 100%.

Eksportuj wizytówkę do CRM : Czy jesteś handlowcem wykorzystującym oprogramowanie CRM (zarządzanie relacjami z klientami)? Mamy tam również ciebie. ScanBizCards może eksportować karty do platform CRM, takich jak Salesforce i SugarCRM!

Aplikacja czytnika kart ScanBizCards jest idealnym rozwiązaniem na targi i konwencje. Po prostu wyeksportuj kontakty do Salesforce, a w niecałe 30 sekund będziesz mógł zamienić te nowe wizytówki w potencjalnych klientów!

Przejdź od wizytówek do kontaktów w czterech prostych krokach:
1. Przyciągnij lub zaimportuj zdjęcie wizytówki.
2. Zeskanuj kartę.
3. Przejrzyj i edytuj wyniki obok obrazu karty.
4. Dodaj do książki adresowej lub połącz z istniejącym kontaktem.

Możesz przechwytywać kontakty z podpisu e-mail, umożliwiając przechwytywanie podpisu e-mail. Możesz także użyć schowka do skopiowania tekstu z podpisów e-mail, a następnie zeskanować tekst i utworzyć kontakt.

Skaner wizytówek ScanBizCards obsługuje 22 języki skanowania: czeski, duński, angielski, niemiecki, grecki, fiński, francuski, węgierski, włoski, litewski, holenderski, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, słowacki, hiszpański, serbski, Szwedzki, turecki, wietnamski

#####
NAGRODY I MEDIA:
#####

Zwycięzca 2011 MOBI Awards Najlepsza aplikacja OCR i kamera! [21 września 2011 r.]

Wybrany jako finalista konkursu Appy Awards 2011 [luty 2011]

„Doprowadzenie porządku do chaosu kolekcji wizytówek” [New York Times]


#####
CECHY SCANBIZCARDS
#####

- Zmień informacje kontaktowe obok zdjęcia wizytówki
-Utwórz osobiste notatki dla każdej karty
-Uorganizuj swoje karty za pomocą własnych nazw folderów
-Submituj karty do 100% dokładnych transkrypcji ręcznych
-Wyślij e-mail Quick Intro wraz ze zdjęciem i informacjami kontaktowymi
-Utwórz nowe kontakty w telefonie lub połącz się z istniejącymi wpisami
-Scan dwustronne wizytówki
-Użyj trybu widoku galerii 3D
-Szukaj swojej kolekcji kart
- Udostępnij wizytówkę za pośrednictwem poczty e-mail.
-Eksportuj kontakty do Salesforce (eksport 2 kart)
- Eksport do innych CRM: SugarCRM
- Kopia zapasowa / przywracanie na Dysk Google


Wyposażony we wszystkie te funkcje ScanBizCards jest rzeczywiście inteligentnym menedżerem wizytówek
#####
OGRANICZENIA LITE
#####
- Nieograniczony dodatek do kontaktów (tylko użytkownicy z USA)
- Eksport do SugarCRM - ograniczony do 5
- Eksport do Salesforce - ograniczony (jednorazowy kredyt w wysokości 2 eksportu)
- Utwórz 1 folder

KONTAKT

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://support.scanbizcards.com/ lub napisz do nas na support@scanbizcards.com


Kochamy rozmawiać z naszymi użytkownikami! Prosimy o przesłanie nam wszelkich pytań lub sugestii!
Więcej informacji
Zwiń
4,1
Łącznie: 5 770
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

We fixed bugs, polished UI and made sure our app works great with the latest OS.
Love what we’ve done? There’s more where that came from!
In the meantime, rate us on the App Store!
Have suggestions or issues? Please make sure to "Email Us" under "Help" in ScanBizCards Settings."

More help at:
For more information please visit https://support.scanbizcards.com/
or email us at support@scanbizcards.com
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
20 czerwca 2019
Rozmiar
24M
Instalacje
500 000+
Aktualna wersja
7.0.1
Wymaga Androida
4.4 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Udostępnianie informacji
Produkty w aplikacji
0,99 USD za element
Sprzedawca
ScanBiz Mobile Solutions LP
Deweloper
1600 Tysons Blvd Suite 550 McLean, VA 22102
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.