Screen Time Parental Control

Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené království)

Screen Time Parental Control

Screen Time is a free to use parental control app that helps parents manage and control the amount of time their kids spend on smartphones and tablets.

From your own phone, you can limit your kids’ daily use, block specific apps, approve new apps, block certain times of day (e.g. bedtime) and reward extra time for good behavior!

Screen Time helps kids understand a healthy limit… and reduces those all too familiar device related arguments!

This is the Android Parental Control app. From it you can both monitor and control screen time on Android devices, Apple iOS devices and Amazon Kindle Fire devices.

Our app includes both Free and Paid (Premium) features.

Our Free version is free forever. Here is what you get:

• Monitor just how much time your kids are spending on their smart devices… from the convenience of your own smartphone
• See which specific apps are being used and for how long
• Receive a notification when your kids try and install a new app
• See which websites have been surfed from your kids' devices
• Also see what has been searched for from your kids' devices
• Get a ‘Family screen time pact’, to talk through with your kids before starting to monitor them (great way to help your kids understand)

We also have a Premium version of the app, which actively sets boundaries for your kids' screen time. You get all of the Free features plus some really useful Premium features when you subscribe, these include:

• Set a specific daily time limit for your kids’ screen time
• Instantly pause your kids’ devices at the push of a button
• Block certain apps at certain times of day
• Block all activity when it is time to go to bed
• Restrict activity during school hours
• Create other blocked periods based upon your needs with our Schedules
• Receive a daily summary of what your kids have been doing on their smart devices
• Set your kids tasks to complete so they can earn additional screen time
• With our monthly, 6 monthly or annual subscription, you can manage all your kids and all their devices. It’s all one price.
• You can share the management with other parents or grandparents as you wish. There is no limit.

All new users will get a 14 day free trial of the Premium version. There is no obligation to go Premium and no need to provide any payment details until you decide to go Premium.

See our Premium pricing here https://screentimelabs.com/pricing

What parents have recently said:

“A great app! No more arguments, the kids manage their own time... Perfect!”
-Parent from the US

“Super App... am very happy... I should have installed much earlier in order to save me a lot of trouble and discussions. 👍 “
-Parent from Germany

“I love this app, my son less so... everything is controlled without going into the privacy of the teenager... and customer service very very responsive... I highly recommend!”
-Parent from France


Feedback
If you have any problems please take a look at our help pages, or contact us via the contact page of our website, since we cannot always help you if you post questions in the reviews.

https://screentimelabs.com/help
https://screentimelabs.com/contact
Rodičovská kontrola na obrazovce

Screen Time je bezplatná aplikace pro rodičovskou kontrolu, která pomáhá rodičům řídit a řídit čas, který jejich děti vynakládají na smartphony a tablety.

Z vlastního telefonu můžete omezit každodenní používání svých dětí, blokovat konkrétní aplikace, schvalovat nové aplikace, zablokovat určité časy dne (např. Před spaním) a odměnit další čas za dobré chování!

Screen Time pomáhá dětem porozumět zdravému limitu ... a snižuje všechny známé argumenty týkající se zařízení!

Jedná se o aplikaci Rodičovská kontrola Android. Z toho můžete sledovat i ovládat čas na obrazovce v zařízeních Android, zařízeních Apple iOS a zařízeních Amazon Kindle Fire.

Naše aplikace obsahuje funkce Zdarma a Placené (Premium) .

Naše bezplatná verze je navždy zdarma. Zde je to, co dostanete:

&býk; Monitorujte, kolik času vaše děti vynakládají na své inteligentní zařízení ... z pohodlí vašeho vlastního smartphonu
&býk; Zjistěte, která konkrétní aplikace se používají a jak dlouho
&býk; Pokud vaše děti vyzkouší a nainstalují novou aplikaci, obdrží oznámení
&býk; Zjistěte, které webové stránky byly surfovány z vašich zařízení pro děti
&býk; Podívejte se také na to, co bylo vyhledáno v zařízeních vašich dětí
&býk; Získejte "smlouvu o rodině na obrazovce", abyste si s dětmi promluvili, než je začnete sledovat (skvělý způsob, jak pomoci vašim dětem pochopit)

Máme také verzi aplikace Premium, která aktivně nastavuje hranice času obrazovky vašich dětí. Získáte všechny volné funkce plus některé opravdu užitečné funkce Premium, když se přihlásíte k odběru, mezi ně patří:

&býk; Nastavte konkrétní denní časový limit pro čas strávený na obrazovce vašich dětí
&býk; Okamžitě přiklopte zařízení vašich dětí stisknutím tlačítka
&býk; Blokovat určité aplikace v určitých dnech
&býk; Zablokujte veškerou aktivitu, když je čas jít spát
&býk; Omezte aktivitu během školních hodin
&býk; Vytvořte další blokovaná období na základě vašich potřeb pomocí našich plánů
&býk; Získejte denní přehled o tom, co dělají vaše děti na svých inteligentních zařízeních
&býk; Nastavte úkoly pro děti, abyste mohli dokončit další čas na obrazovce
&býk; Pomocí našeho měsíčního, 6 měsíčního nebo ročního předplatného můžete spravovat všechny své děti a všechna jejich zařízení. Je to jedna cena.
&býk; Manažment můžete sdílet s ostatními rodiči nebo prarodiči, jak si přejete. Neexistuje žádný limit.

Všichni noví uživatelé získají 14denní bezplatnou zkušební verzi Premium. Neexistuje žádná povinnost přejít na Premium a není třeba poskytovat žádné platební údaje, dokud se nerozhodnete o prémii.

Přečtěte si naše prémiové ceny zde https://screentimelabs.com/pricing

Co nedávno uvedli rodiče:

"Skvělá aplikace! Žádné další argumenty, děti řídit svůj vlastní čas ... Perfektní! "
- Rodič z USA

"Super App ... jsem velmi šťastný ... měl jsem nainstalovat mnohem dříve, abych mi ušetřil spoustu problémů a diskuzí. 👍 "
- Rodič z Německa

"Mám rád tuto aplikaci, můj syn je méně ... vše je ovládáno bez toho, aby šlo do soukromí teenagera ... a zákaznický servis velmi velmi citlivý ... Velmi doporučuji!"
- Rodič z Francie


Zpětná vazba
Máte-li nějaké problémy, prostudujte si prosím naše stránky nápovědy, nebo nás kontaktujte prostřednictvím kontaktní stránky našich webových stránek, protože vám nemůžeme vždy pomoci, pokud budete do recenzí odesílat otázky.

https://screentimelabs.com/help
https://screentimelabs.com/contact
Další informace
Sbalit
4,0
Celkem 31 574
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Thank you for using Screen Time! We regularly update our app to make it work better for you. This update includes bug fixes and performance improvements.
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
18. ledna 2019
Velikost
8,7M
Instalace
1 000 000+
Aktuální verze
3.11.8
Vyžaduje Android
4.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Interaktivní prvky
Interakce uživatelů, Digitální nákupy
Produkty v aplikacích
1,52 US$–14,99 US$ za položku
Od vývojáře
Screen Time Labs
Vývojář
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.