Samsung Internet Browser

978.848
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Experience the cutting edge of web browsing with Samsung's fastest, smoothest, safest web browser for Android.
Now supports Android 5.0 and above.

Security & Privacy
Samsung Internet helps you protect your security and privacy while browsing the Internet.

* Smart Anti-Tracking
Intelligently identify domains which have cross-site tracking ability and block storage(cookie) access.

* Protected Browsing
We will warn you before you can view known malicious sites to prevent you from visiting web sites which may try to steal your data.

* Content Blockers
Samsung Internet for Android allows 3rd party apps to provide filters for Content Blocking, making browsing safer and more streamlined.

* Do Not Track
Switch on the new Do Not Track setting to ask websites not to collect your data or track your browsing.

UI Improvements
* One-Handedness UI
Change UI concept for one-handed usability by following One UI, which is Samsung’s new UI concept.

* Save All Images
All images from a web page can be saved at once.

* Reader Mode
Reader Mode allows you to read articles clearly and comfortably. Now you can customize Reader Mode’s appearance by choosing the font, font size and background.

* URL Bar
The URL bar shows a badge for allowing quick access to Reader Mode. Also an Add To Homescreen button which allows installation of Web Apps in a single tap.

* Download Manager
Download files faster with our new optimised, parallel download system. It is also easier to manage your downloads - you can pause, resume and cancel downloads directly from the notification.

* Tab Swipe
Swipe left or right in the URL bar or bottom toolbar, to navigate to your previous/next tab.

* High Contrast Mode
High Contrast Mode can be enabled in the settings of Samsung Internet, for those who require increased contrast to view webpages more comfortably like visually impaired.

More Comfortable
Samsung Internet supports features that make your everyday browsing more comfortable.

* Web Payments
Shopping on the web will get more secure and easier than ever with support for the new Web Payments API, letting you check out and pay securely with only a few taps.

* Amazon Shopping Assistant
Amazon Shopping Assistant can be turned on to enable you to get the best deals when shopping on the web by comparing products with Amazon.

Better integrated with Samsung devices
Samsung Internet aims to provide a consistent and continuous user experience among various Samsung devices.

* You can use biometric authentication for website logins, Web Payments and accessing Secret Mode, on supported Samsung devices.

* Place the phone into a Gear VR headset when you are viewing a web page and it will open in immersive Virtual Reality.

* Optimized for desktop browsing with DeX.

* Transfer Quick Access items across devices (where each device has version 8.2+) using Smart Switch.

Engine Upgrade
We have upgraded the browser engine to Chromium 67.

The following permissions are required for the app service.
For optional permissions, the default functionality of the service is turned on, but not allowed.

Required permissions
none

Optional permissions
Telephone: Used to check device-unique identification information for app analysis information
Location: Used to provide location-based content requested by the user or location information requested by the webpage in use
Camera: Used to provide webpage shooting function and QR code shooting function
Microphone: Used to provide recording function on webpage
Contacts: Used to get the device account information for cloud sync
Storage: Used to store files when downloading from webpages

If your system software version is lower than Android 6.0, please update the software to configure App permissions.
Previously allowed permissions can be reset on Apps menu in device settings after software update.
Trải nghiệm sự tiên tiến của trình duyệt web với trình duyệt web nhanh nhất, mượt mà nhất, an toàn nhất dành cho Android của Samsung.
Hiện hỗ trợ Android 5.0 trở lên.

Bảo mật & quyền riêng tư
Samsung Internet giúp bạn bảo vệ an ninh và quyền riêng tư của bạn khi duyệt Internet.

* Chống theo dõi thông minh
Xác định thông minh các tên miền có khả năng theo dõi chéo trang web và truy cập khối lưu trữ (cookie).

* Duyệt web được bảo vệ
Chúng tôi sẽ cảnh báo bạn trước khi bạn có thể xem các trang web độc hại đã biết để ngăn bạn truy cập các trang web có thể cố lấy cắp dữ liệu của bạn.

* Trình chặn nội dung
Samsung Internet cho Android cho phép các ứng dụng bên thứ 3 cung cấp các bộ lọc cho Chặn nội dung, giúp việc duyệt web an toàn hơn và hợp lý hơn.

* Không theo dõi
Bật cài đặt Không theo dõi mới để yêu cầu các trang web không thu thập dữ liệu của bạn hoặc theo dõi trình duyệt của bạn.

Cải tiến giao diện người dùng
* Giao diện người dùng một tay
Thay đổi khái niệm UI cho khả năng sử dụng bằng một tay bằng cách làm theo Một UI, đó là khái niệm UI mới của Samsung.

* Lưu tất cả hình ảnh
Tất cả hình ảnh từ một trang web có thể được lưu cùng một lúc.

* Chế độ đầu đọc
Chế độ đọc cho phép bạn đọc bài viết rõ ràng và thoải mái. Bây giờ bạn có thể tùy chỉnh giao diện Reader Mode bằng cách chọn phông chữ, cỡ chữ và nền.

* Thanh URL
Thanh URL hiển thị một huy hiệu cho phép truy cập nhanh vào Chế độ Reader. Ngoài ra, nút Thêm vào màn hình chính cho phép cài đặt Ứng dụng web chỉ bằng một cú chạm.

* Quản lý download
Tải tập tin nhanh hơn với hệ thống tải xuống song song, tối ưu hóa mới của chúng tôi. Việc quản lý tải xuống của bạn cũng dễ dàng hơn - bạn có thể tạm dừng, tiếp tục và hủy tải xuống trực tiếp từ thông báo.

* Vuốt tab
Vuốt sang trái hoặc phải trong thanh URL hoặc thanh công cụ dưới cùng, để điều hướng đến tab trước / tiếp theo của bạn.

* Chế độ tương phản cao
Chế độ tương phản cao có thể được bật trong cài đặt của Samsung Internet, đối với những người yêu cầu độ tương phản tăng để xem các trang web thoải mái hơn như khiếm thị.

Thoải mái hơn
Samsung Internet hỗ trợ các tính năng giúp trình duyệt hàng ngày của bạn thoải mái hơn.

* Thanh toán trên web
Mua sắm trên web sẽ trở nên an toàn và dễ dàng hơn bao giờ hết với sự hỗ trợ cho API Thanh toán Web mới, cho phép bạn kiểm tra và thanh toán an toàn chỉ với một vài thao tác.

* Trợ lý mua sắm Amazon
Trợ lý mua sắm Amazon có thể được bật để cho phép bạn nhận được các ưu đãi tốt nhất khi mua sắm trên web bằng cách so sánh các sản phẩm với Amazon.

Tích hợp tốt hơn với các thiết bị Samsung
Samsung Internet nhằm mục đích cung cấp trải nghiệm người dùng nhất quán và liên tục giữa các thiết bị Samsung khác nhau.

* Bạn có thể sử dụng xác thực sinh trắc học để đăng nhập trang web, Thanh toán trên web và truy cập Chế độ bí mật, trên các thiết bị Samsung được hỗ trợ.

* Đặt điện thoại vào tai nghe Gear VR khi bạn đang xem một trang web và nó sẽ mở trong Thực tế ảo nhập vai.

* Tối ưu hóa cho trình duyệt máy tính để bàn với DeX.

* Chuyển các mục Truy cập nhanh trên các thiết bị (trong đó mỗi thiết bị có phiên bản 8.2+) bằng Chuyển đổi thông minh.

Nâng cấp động cơ
Chúng tôi đã nâng cấp công cụ trình duyệt lên Chromium 67.

Các quyền sau đây là bắt buộc đối với dịch vụ ứng dụng.
Đối với quyền tùy chọn, chức năng mặc định của dịch vụ được bật, nhưng không được phép.

Quyền yêu cầu
không ai

Quyền tùy chọn
Điện thoại: Được sử dụng để kiểm tra thông tin nhận dạng duy nhất của thiết bị để biết thông tin phân tích ứng dụng
Vị trí: Được sử dụng để cung cấp nội dung dựa trên vị trí được yêu cầu bởi người dùng hoặc thông tin vị trí được yêu cầu bởi trang web đang sử dụng
Camera: Được sử dụng để cung cấp chức năng chụp trang web và chức năng chụp mã QR
Micrô: Được sử dụng để cung cấp chức năng ghi âm trên trang web
Danh bạ: Được sử dụng để lấy thông tin tài khoản thiết bị để đồng bộ hóa trên đám mây
Lưu trữ: Được sử dụng để lưu trữ tệp khi tải xuống từ các trang web

Nếu phiên bản phần mềm hệ thống của bạn thấp hơn Android 6.0, vui lòng cập nhật phần mềm để định cấu hình quyền Ứng dụng.
Các quyền được phép trước đây có thể được đặt lại trên menu Ứng dụng trong cài đặt thiết bị sau khi cập nhật phần mềm.
Đọc thêm
Thu gọn
4,4
Tổng 978.848
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

New in 9.2.10.15
o Bug fix of Dark mode
o Bug fix of Iris auto login in DeX mode
o Add +10, -10 sec seek function by the double tap gesture in Youtube web video
o Optimize RAM usage

9.2.00.70
o One-Handedness UI
o Smart Anti-Tracking
o Save All Images
Đọc thêm
Thu gọn

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
24 tháng 5, 2019
Kích thước
Khác nhau tùy theo điện thoại
Lượt cài đặt
1.000.000.000+
Phiên bản hiện tại
Khác nhau tùy theo điện thoại
Cần có Android
5.0 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Yếu tố tương tác
Người dùng tương tác, Internet không bị hạn chế
Cung cấp bởi
Samsung Electronics Co., Ltd.
Nhà phát triển
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Rep. of KOREA
©2019 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.