Samsung Internet Browser Beta

Vil du oversætte beskrivelsen til Dansk (Danmark) ved hjælp af Google Oversæt?Oversæt beskrivelsen tilbage til Engelsk (USA)

Introducing the Samsung Internet Beta, giving you early access to the newest features of the secure, private and optimized mobile web browser.

Security & Privacy
* Protected Browsing
We will warn you before you can view known malicious sites to prevent you from visiting web sites which may try to steal your data.

* Content Blockers
Samsung Internet for Android allows 3rd party apps to provide filters for Content Blocking, making browsing safer and more streamlined.

* Do Not Track
Switch on the new Do Not Track setting to ask websites not to collect your data or track your browsing.

UI Improvements
* Reader Mode
Reader Mode allows you to read articles clearly and comfortably. Now you can customize Reader Mode's appearance by choosing the font, font size and background.

* URL Bar
The URL bar redesign now makes room for helpful badges. A badge for allowing quick access to Reader Mode. Also an Add To Homescreen button which allows installation of Web Apps in a single tap.

* Download Manager
Download files faster with our new optimised, parallel download system. It is also easier to manage your downloads - you can pause, resume and cancel downloads directly from the notification.

* Tab Swipe
Swipe left or right in the URL bar or bottom toolbar, to navigate to your previous/next tab.

* High Contrast Mode
High Contrast Mode can be enabled in the Accessibility settings of Samsung Internet, for those who require increased contrast to view webpages more comfortably like visually impaired.

More Comfortable
Samsung Internet supports features that make your everyday browsing more comfortable.

* Web Payments
Shopping on the web will get more secure and easier than ever with support for the new Web Payments API, letting you check out and pay securely with only a few taps.

* Amazon Shopping Assistant
Amazon Shopping Assistant can be turned on to enable you to get the best deals when shopping on the web by comparing products with Amazon.

* Video Assistant
Video Assistant lets you switch between various viewing modes while watching videos. Pop-up player lets you browse the web while watching videos.

* 360 Video
You can also view immersive videos right in the browser without needing to wear a GearVR headset. You can swipe to pan 360 videos to look around.

Better integrated with Samsung devices

* You can use Intelligent Scan biometric authentication for website logins, Web Payments and accessing Secret Mode, on supported Samsung devices.

* Place the phone into a Gear VR headset when you are viewing a web page and it will open in immersive Virtual Reality.

* Optimized for desktop browsing with DeX.

* Transfer Quick Access items across devices (where each device has version 8.2+) using Smart Switch.

Engine Upgrade
We have upgraded the browser engine to Chromium 63.

The following permissions are required for the app service.
For optional permissions, the default functionality of the service is turned on, but not allowed.

Required permissions
none

Optional permissions
Telephone: Used to check device-unique identification information for app analysis information
Location: Used to provide location-based content requested by the user or location information requested by the webpage in use
Camera: Used to provide webpage shooting function and QR code shooting function
Microphone: Used to provide recording function on webpage
Contacts: Used to get the device account information for cloud sync
SMS: Used to provide automatic SMS authentication function for Wi-Fi sign-in
Storage: Used to store files when downloading from webpages

If your system software version is lower than Android 6.0, please update the software to configure App permissions.
Previously allowed permissions can be reset on Apps menu in device settings after software update.
Introduktion til Samsung Internet Beta, der giver dig hurtig adgang til de nyeste funktioner i den sikre, private og optimerede mobile webbrowser.

Sikkerhed og fortrolighed
* Beskyttet browsing
Vi vil advare dig, før du kan se kendte ondsindede websteder for at forhindre dig i at besøge websteder, der kan forsøge at stjæle dine data.

* Indholdsbeskyttelse
Samsung Internet til Android giver tredjeparts apps mulighed for at levere filtre til indholdsbeskyttelse, hvilket gør browseren mere sikker og mere strømlinet.

* Spor ikke
Tænd for den nye Do not Track-indstilling for at bede websteder om ikke at indsamle dine data eller spore din browsing.

Forbedringer i brugergrænsefladen
* Læser tilstand
Reader Mode giver dig mulighed for at læse artikler tydeligt og komfortabelt. Nu kan du tilpasse Reader Mode udseende ved at vælge skrifttype, skriftstørrelse og baggrund.

* URL-bar
URL-redesignet gør nu plads til nyttige badges. Et badge for at give hurtig adgang til Reader Mode. Også en Tilføj til Homescreen-knap, der tillader installation af Web Apps i et enkelt tryk.

* Download Manager
Download filer hurtigere med vores nye optimerede, parallelle download system. Det er også nemmere at administrere dine downloads - du kan sætte pause, genoptage og annullere downloads direkte fra meddelelsen.

* Tab Slet
Stryg til venstre eller højre i adresselinjen eller nederste værktøjslinje for at navigere til din tidligere / næste fane.

* Høj kontrast tilstand
Høj kontrasttilstand kan aktiveres i tilgængelighedsindstillingerne for Samsung Internet, for dem der kræver øget kontrast for at se websider mere komfortabelt som synshandicappede.

Mere behageligt
Samsung Internet understøtter funktioner, der gør din daglige browsing mere behagelig.

* Webbetalinger
Shopping på internettet bliver mere sikkert og nemmere end nogensinde med støtte til den nye webbetalings API, så du kan tjekke ud og betale sikkert med kun få vandhaner.

* Amazon Shopping Assistant
Amazon Shopping Assistant kan tændes for at give dig de bedste tilbud, når du handler på nettet ved at sammenligne produkter med Amazon.

* Videoassistent
Videoassistent lader dig skifte mellem forskellige visningsmodus, mens du ser videoer. Pop-up afspiller lader dig surfe på internettet, mens du ser videoer.

* 360 Video
Du kan også se efterdybende videoer lige i browseren uden at skulle bruge et GearVR-headset. Du kan swipe for at panorere 360 ​​videoer til at kigge rundt.

Bedre integreret med Samsung-enheder

* Du kan bruge biometrisk autentificering af intelligent scanning til login på internettet, webbetalinger og adgang til hemmelig tilstand på understøttede Samsung-enheder.

* Placer telefonen i et Gear VR-headset, når du ser en webside, og den åbnes i den underholdende Virtual Reality.

* Optimeret til desktop browsing med DeX.

* Overfør Quick Access-elementer på tværs af enheder (hvor hver enhed har version 8.2+) ved hjælp af Smart Switch.

Opgradering af motor
Vi har opgraderet browserens motor til Chromium 63.

Følgende tilladelser er påkrævet for app-tjenesten.
For valgfri tilladelser tændes standardfunktionen for tjenesten, men det er ikke tilladt.

Nødvendige tilladelser
ingen

Valgfrie tilladelser
Telefon: Bruges til at kontrollere enhedens unikke identifikationsoplysninger for appanalyser
Placering: Bruges til at levere lokationsbaseret indhold, der anmodes om af brugeren eller placeringsoplysningerne, der anmodes om af den webside, der er i brug
Kamera: Bruges til at tilvejebringe websideoptagelsesfunktion og QR-kodeskydningsfunktion
Mikrofon: Bruges til at give optagelsesfunktion på webside
Kontakter: Bruges til at få enhedens kontooplysninger til cloud sync
SMS: Bruges til at levere automatisk SMS-godkendelsesfunktion til Wi-Fi-login
Opbevaring: Bruges til at gemme filer, når de downloades fra websider

Hvis din systemsoftwareversion er lavere end Android 6.0, skal du opdatere softwaren til at konfigurere App-tilladelser.
Tidligere tilladte tilladelser kan nulstilles på Apps-menuen i enhedsindstillinger efter softwareopdatering.
Læs mere
4,6
34.232 i alt
5
4
3
2
1
Indlæser...

Nyheder

o Bug fixing and stabilization
: fix an issue with playing HLS video
o Improvement of Download Manager
o Quick Access sync via 'Smart Switch' (version 8.2+ between devices)
Læs mere

Yderligere oplysninger

Opdateret
15. november 2018
Størrelse
62M
Installationer
1.000.000+
Aktuel version
8.2.01.2
Kræver Android
5.0 eller nyere
Indholdsklassificering
Interaktive elementer
Ubegrænset internet
Tilladelser
Udbydes af
Samsung Electronics Co., Ltd.
Udvikler
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Rep. of KOREA
©2018 GoogleServicevilkår for websitetPrivatlivUdviklereKunstnereOm Google|Placering: USASprog: Dansk
Når du køber denne vare, betaler du via Google Payments, og du accepterer servicevilkårene og erklæringen om privatliv for Google Payments.