Samsung Health

Obsahuje reklamy
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené království)

Samsung Health provides core features to keep up your body fit and healthy. It will record and analyze your daily activities and habits to help maintain successful diet and lead healthy lifestyle.

Whether you walk or run, hike or bike, play indoor or outdoor sports, you can add and track the various physical exercises and activities in a single step using the various built-in trackers.

Samsung Health helps to create a balanced lifestyle pattern by recording a variety of information like your food, caffeine and water intake details.

Manage health and environmental records such as heart rate, blood pressure, blood glucose levels, stress, weight & SpO₂ using built-in sensors and third party devices.

Set a goal for your Activity, Meals, or Sleep and go with it!

Check out your everyday activities at a glance!
You can easily add items that you want to measure and view records on the Home screen of Samsung Health.

Ask our experts if you have questions about your health! (Available in some countries only)

Compete with your friends and check your ranking. You can compete with your friends once your Samsung account is registered.

Check daily health news of your preference with customized news feed. Keep your body strong and healthy with tips offered by health professionals. (Available in some countries only)

Discover the best health and fitness apps that can connect with Samsung Health. Many health apps including 'Technogym' and 'MyFitnessPal' can be linked with Samsung Health.

Samsung Health protects your private health data securely. All Samsung Galaxy models released after August 2016, Knox enabled Samsung Health service will be available. Please be noted that Knox enabled Samsung Health service will not be available from rooted mobile.

Samsung Health requires Android 6.0 (Marshmallow)or later.

Tablets and some mobile devices may not be supported. Some functions may not be available based on regions/service providers/devices.

Samsung Health supports over 70 languages, including English, French, and Chinese. An English language version is available for the rest of the world.

Please note that Samsung Health is intended for fitness and wellness purposes only and is not intended for use in the diagnosis of disease or other conditions, or in the cure, mitigation, treatment, or prevention of disease.
The following permissions are required for the app service. For optional permissions, the default functionality of the service is turned on, but not allowed.

Required permissions
- None

Optional permissions
- Body Sensors : Used to measure heart rate, oxygen saturation, and stress
- Camera : When you add a friend using the Together feature, you can use the camera to scan a QR code, take photos of foods, recognize numbers on a blood glucose meter/blood pressure monitor, or video chat while receiving a telehealth service. (Available in some countries only)
- Contacts : Used to check if you're signed in to your Samsung account
- Location: Your location data is collected when you are using the exercises tracker and the steps tracker.
- Microphone : You can make video calls while receiving a telehealth service. (Available in some countries only)
- Phone : Collect unique device IDs while you are using Ask Experts (a remote medical consultation service), only in the US
- Storage : You can import/export your exercise data, save exercise photos, save/load food photos, and upload photos saved while receiving a telehealth service. (Available in some countries only)

If your system software version is lower than Android 6.0, please update the software to configure App permissions.
Previously allowed permissions can be reset on Apps menu in device settings after software update.
Samsung Health poskytuje základní funkce, které udržují vaše tělo v pořádku a zdravé. Bude zaznamenávat a analyzovat vaše každodenní aktivity a návyky, které pomohou udržet úspěšnou stravu a vést zdravý životní styl.

Ať už chodíte nebo běžíte, výletujete nebo jezdíte na kole, hrajete vnitřní nebo venkovní sporty, můžete přidat a sledovat různé fyzické cvičení a aktivity v jediném kroku pomocí různých vestavěných trackerů.

Společnost Samsung Health pomáhá vytvářet vyvážený vzor životního stylu tím, že zaznamenává řadu informací, jako jsou vaše informace o jídle, kofeinu a vodě.

Spravujte záznamy o zdraví a životním prostředí, jako je tepová frekvence, krevní tlak, hladiny glukózy v krvi, stres, hmotnost a SpO₂ pomocí vestavěných senzorů a zařízení třetích stran.

Nastavte cíl pro vaši aktivitu, jídlo nebo spánek a jděte s ním!

Podívejte se na své každodenní aktivity na první pohled!
Na domovské obrazovce aplikace Samsung Health můžete snadno přidávat položky, které chcete měřit a zobrazovat záznamy.

Zeptejte se našich odborníků, pokud máte otázky týkající se vašeho zdraví! (K dispozici pouze v některých zemích)

Soutěžte se svými přáteli a zkontrolujte si hodnocení. Po registraci účtu Samsung můžete soutěžit se svými přáteli.

Zkontrolujte denní zprávy o svých preferencích s přizpůsobeným zdrojem zpráv. Udržujte své tělo silné a zdravé s tipy nabízenými zdravotníky. (K dispozici pouze v některých zemích)

Objevte nejlepší aplikace pro zdraví a fitness, které lze propojit se službou Samsung Health. Mnoho zdravotnických aplikací, včetně „Technogym“ a „MyFitnessPal“, může být propojeno se společností Samsung Health.

Společnost Samsung Health bezpečně chrání vaše soukromá zdravotní data. K dispozici budou všechny modely Samsung Galaxy vydané po srpnu 2016, služba Knox s podporou Samsung Health. Upozorňujeme, že služba Knox umožňující službu Samsung Health nebude dostupná z zakořeněné mobilní sítě.

Samsung Health vyžaduje Android 6.0 (Marshmallow) nebo novější.

Tablety a některá mobilní zařízení nemusí být podporována. Některé funkce nemusí být dostupné v závislosti na regionech / poskytovatelích služeb / zařízeních.

Samsung Health podporuje více než 70 jazyků, včetně angličtiny, francouzštiny a čínštiny. Anglická verze je k dispozici pro zbytek světa.

Vezměte prosím na vědomí, že Samsung Health je určen pouze pro fitness a wellness účely a není určen pro diagnostiku nemocí nebo jiných stavů nebo pro léčbu, zmírnění, léčbu nebo prevenci onemocnění.
Pro službu aplikace jsou vyžadována následující oprávnění. Pro volitelná oprávnění je výchozí funkce služby zapnuta, ale není povolena.

Požadovaná oprávnění
- Žádný

Volitelná oprávnění
- Tělesné senzory: Používá se k měření tepové frekvence, nasycení kyslíkem a stresu
- Fotoaparát: Když přidáte přítele pomocí funkce Společně, můžete pomocí fotoaparátu skenovat QR kód, pořizovat fotografie potravin, rozpoznávat čísla na glukometru / monitoru krevního tlaku nebo videochat při přijímání služby telehealth. (K dispozici pouze v některých zemích)
- Kontakty: Používá se k ověření, zda jste přihlášeni k účtu Samsung
- Umístění: Údaje o poloze se shromažďují, když používáte sledovač cvičení a sledovač kroků.
- Mikrofon: Při příjmu služby telehealth můžete provádět videohovory. (K dispozici pouze v některých zemích)
- Telefon: Sbírejte jedinečná ID zařízení, když používáte službu Ask Experts (vzdálená lékařská konzultační služba), pouze v USA
- Úložiště: Data cvičení můžete importovat / exportovat, ukládat fotografie cvičení, ukládat / načítat fotografie potravin a ukládat fotografie uložené při přijímání služby telehealth. (K dispozici pouze v některých zemích)

Pokud je verze systémového softwaru nižší než verze Android 6.0, aktualizujte software a nakonfigurujte oprávnění App.
Dříve povolená oprávnění lze obnovit v nabídce Aplikace v nastaveních zařízení po aktualizaci softwaru.
Další informace
Sbalit
4,4
Celkem 846 863
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

-New and improved menu layout.
-New ‘recommended for you’ feature.
-Various bug fixes and improvements applied.
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
11. listopadu 2019
Velikost
71M
Instalace
500 000 000+
Aktuální verze
6.7.1.003
Vyžaduje Android
6.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
Samsung Electronics Co., Ltd.
Vývojář
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Rep. of KOREA
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.