Samsung Health

Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Wielka Brytania)

Samsung Health provides core features to keep up your body fit and healthy. It will record and analyze your daily activities and habits to help maintain successful diet and lead healthy lifestyle.

Whether you walk or run, hike or bike, play indoor or outdoor sports, you can add and track the various physical exercises and activities in a single step using the various built-in trackers.

Samsung Health helps to create a balanced lifestyle pattern by recording a variety of information like your food, caffeine and water intake details.

Manage health and environmental records such as heart rate, blood pressure, blood glucose levels, stress, weight & SpO₂ using built-in sensors and third party devices.

Set a goal for your Activity, Meals, or Sleep and go with it!

Check out your everyday activities at a glance!
You can easily add items that you want to measure and view records on the Home screen of Samsung Health.

Ask our experts if you have questions about your health! (Available in some countries only)

Compete with your friends and check your ranking. You can compete with your friends once your Samsung account is registered.

Check daily health news of your preference with customized news feed. Keep your body strong and healthy with tips offered by health professionals. (Available in some countries only)

Discover the best health and fitness apps that can connect with Samsung Health. Many health apps including 'Technogym' and 'MyFitnessPal' can be linked with Samsung Health.

Samsung Health protects your private health data securely. All Samsung Galaxy models released after August 2016, Knox enabled Samsung Health service will be available. Please be noted that Knox enabled Samsung Health service will not be available from rooted mobile.
The App supports all Samsung smartphones starting from Galaxy S3 onwards and includes Non-Samsung Android smartphones as well.

Tablets and some mobile devices may not be supported. Some functions may not be available based on regions/service providers/devices. Samsung Health requires Android OS 5.0 or above.

Samsung Health supports over 70 languages, including English, French, and Chinese. An English language version is available for the rest of the world.

Please note that Samsung Health is intended for fitness and wellness purposes only and is not intended for use in the diagnosis of disease or other conditions, or in the cure, mitigation, treatment, or prevention of disease.
The following permissions are required for the app service. For optional permissions, the default functionality of the service is turned on, but not allowed.

Required permissions
- None

Optional permissions
- Body Sensors : Used to measure heart rate, oxygen saturation, and stress
- Camera : When you add a friend using the Together feature, you can use the camera to scan a QR code, take photos of foods, recognize numbers on a blood glucose meter/blood pressure monitor, or video chat while receiving a telehealth service. (Available in some countries only)
- Contacts : Used to check if you're signed in to your Samsung account
- Location : Your location data is collected during exercise. You can find pharmacies or doctors using the Experts feature. (Available in some countries only)
- Microphone : You can make video calls while receiving a telehealth service. (Available in some countries only)
- Phone : Used to check device-unique identification information for providing app update and app analysis information
- Storage : You can import/export your exercise data, save exercise photos, save/load food photos, and upload photos saved while receiving a telehealth service. (Available in some countries only)

If your system software version is lower than Android 6.0, please update the software to configure App permissions.
Previously allowed permissions can be reset on Apps menu in device settings after software update.
Samsung Health zapewnia podstawowe funkcje, dzięki którym Twoje ciało jest zdrowe i sprawne. Będzie rejestrować i analizować codzienne czynności i nawyki, aby pomóc w utrzymaniu prawidłowej diety i prowadzić zdrowy tryb życia.

Niezależnie od tego, czy spacerujesz, biegasz, wędrujesz, jeździsz na rowerze, uprawiasz sporty wewnętrzne czy zewnętrzne, możesz dodawać i śledzić różne ćwiczenia fizyczne i aktywności w jednym kroku, korzystając z różnych wbudowanych trackerów.

Samsung Health pomaga stworzyć zrównoważony styl życia, rejestrując różnorodne informacje, takie jak informacje na temat żywności, kofeiny i wody.

Zarządzaj zapisami dotyczącymi zdrowia i środowiska, takimi jak tętno, ciśnienie krwi, poziom glukozy we krwi, stres, waga i SpO₂ za pomocą wbudowanych czujników i urządzeń innych producentów.

Ustaw cel dla swojej aktywności, posiłków lub snu i idź z nim!

Sprawdź swoje codzienne czynności w mgnieniu oka!
Możesz łatwo dodawać elementy, które chcesz zmierzyć i przeglądać rekordy na ekranie głównym Samsung Health.

Zapytaj naszych ekspertów, jeśli masz pytania na temat swojego zdrowia! (Dostępne tylko w niektórych krajach)

Rywalizuj z przyjaciółmi i sprawdź swój ranking. Możesz konkurować ze znajomymi po zarejestrowaniu konta Samsung.

Sprawdź codzienne wiadomości zdrowotne o swoich preferencjach za pomocą dostosowanego kanału informacyjnego. Utrzymuj ciało w zdrowiu i zdrowiu dzięki wskazówkom oferowanym przez pracowników służby zdrowia. (Dostępne tylko w niektórych krajach)

Odkryj najlepsze aplikacje zdrowotne i fitness, które można połączyć z usługą Samsung Health. Wiele aplikacji zdrowotnych, w tym "Technogym" i "MyFitnessPal" można połączyć z usługą Samsung Health.

Samsung Health bezpiecznie chroni twoje prywatne dane medyczne. Wszystkie modele Samsung Galaxy wydane po sierpniu 2016 r., Knox z włączoną usługą Samsung Health będzie dostępna. Należy pamiętać, że usługa Samsung Health włączona w Knox nie będzie dostępna z zrootowanego telefonu komórkowego.
Aplikacja obsługuje wszystkie smartfony Samsung począwszy od Galaxy S3 i obejmuje także smartfony spoza Samsunga.

Tablety i niektóre urządzenia mobilne mogą nie być obsługiwane. Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od regionów / usługodawców / urządzeń. Samsung Health wymaga systemu operacyjnego Android 5.0 lub nowszego.

Samsung Health obsługuje ponad 70 języków, w tym angielski, francuski i chiński. Angielska wersja językowa jest dostępna dla reszty świata.

Należy pamiętać, że Samsung Health jest przeznaczony wyłącznie do celów fitness i odnowy biologicznej i nie jest przeznaczony do stosowania w diagnostyce choroby lub innych stanów, ani w leczeniu, łagodzeniu, leczeniu lub zapobieganiu chorobie.
Poniższe uprawnienia są wymagane dla usługi aplikacji. W przypadku opcjonalnych uprawnień domyślna funkcjonalność usługi jest włączona, ale niedozwolona.

Wymagane uprawnienia
- Żaden

Opcjonalne uprawnienia
- Czujniki ciała: Służy do pomiaru częstości akcji serca, nasycenia tlenem i stresu
- Aparat: Po dodaniu znajomego za pomocą funkcji Połącz można korzystać z aparatu do skanowania kodu QR, robienia zdjęć żywności, rozpoznawania numerów na glukometrze / ciśnieniomierzu lub czatu wideo podczas odbierania usługi telezdrowia. (Dostępne tylko w niektórych krajach)
- Kontakty: służy do sprawdzania, czy jesteś zalogowany na konto Samsung
- Lokalizacja: Twoje dane dotyczące lokalizacji są zbierane podczas ćwiczeń. Możesz znaleźć apteki lub lekarzy za pomocą funkcji Eksperci. (Dostępne tylko w niektórych krajach)
- Mikrofon: możesz wykonywać połączenia wideo podczas odbierania usługi telezdrowia. (Dostępne tylko w niektórych krajach)
- Telefon: służy do sprawdzania informacji identyfikacyjnych unikalnych urządzenia w celu zapewnienia aktualizacji aplikacji i informacji o analizie aplikacji
- Przechowywanie: Możesz importować / eksportować swoje dane ćwiczeń, zapisywać zdjęcia ćwiczeń, zapisywać / ładować zdjęcia żywności i przesyłać zdjęcia zapisane podczas odbierania usługi telezdrowia. (Dostępne tylko w niektórych krajach)

Jeśli twoja wersja oprogramowania systemowego jest niższa niż Android 6.0, zaktualizuj oprogramowanie, aby skonfigurować uprawnienia aplikacji.
Uprzednio dozwolone uprawnienia można resetować w menu Aplikacje w ustawieniach urządzenia po aktualizacji oprogramowania.
Więcej informacji
Zwiń
4,3
Łącznie: 630 128
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

-Various bug fixes and improvements applied.
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
20 lutego 2019
Rozmiar
72M
Instalacje
500 000 000+
Aktualna wersja
6.1.1.001
Wymaga Androida
5.0 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
Samsung Electronics Co., Ltd.
Deweloper
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Rep. of KOREA
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.