Wiedza bezużyteczna
(4,675)

Reviews

What's New
dodane opisy tekstowe do grup obrazków
poprawki błędów występujących na niektórych telefonach
zmniejszony rozmiar cache'u
usunięcie dodatkowych uprawnień

Similar

More from developer