RoboForm Password Manager

Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

RoboForm for Android is a password manager and form filler app that allows you to easily and securely access your RoboForm Everywhere logins and form fields. Using this app makes it easy to take your passwords with you wherever you go, eliminating the need to remember and type them. With a user-friendly interface, seamless integration with your RoboForm Everywhere account, and top-of-the-line security features, the RoboForm for Android app is a must-have for all!

Key Features:
- Automatically login to your web accounts with the embedded RoboForm browser.
- Easily handle multi-step Logins with the "Matching Logins" feature.
- Automatically save new login information when you login to websites.
- View and Edit your Logins, Bookmarks, Identities, and Safenotes.
- Secure and save your RoboForm data to your RoboForm Everywhere account.
- Synchronize your RoboForm data with multiple computers and mobile devices.
- Fill long web forms with a single click.
- Generate strong, unique passwords with the built-in Password Generator.
- Options for AutoLogoff and Manual Logoff.
- Import your logins from LastPass, Dashlane,1Password and other password managers.
- Easily search Logins with the built-in search feature.

Notes:
- App runs in its own browser by default, as the native Android browser does not currently support integration.
- App integrates with Chrome browser. To activate this feature, follow the steps below:

Works for applications with Login screen on Android 4.1.2 & higher and web sites in Chrome on Android 4.3 and higher.

- Open Android Settings -> Accessibility -> RoboForm and switch it on.
- Open another App with a login screen or a web site in Chrome.
- Tap on the password field. Roboform should open matching dialog. In this dialog you can find your saved password. If you have not previously saved a password, then you can save it.
- Return to the application or Chrome browser using the system application manager.
- Tap on any input and you will see it filled.

IN-APP PURCHASE TERMS
- RoboForm is free for unlimited Logins and web form fill on a single device.
- RoboForm Everywhere and RoboForm Family are available as one year renewable subscriptions.
- RoboForm Everywhere adds automatic sync across all devices and browsers, secure cloud backup, two factor authentication, secure sharing, web access, and priority 24/7 support.
- RoboForm Family: Up to 5 RoboForm Everywhere accounts under a single subscription.
RoboForm pro Android je správce hesel a aplikace pro vyplňování formulářů, která umožňuje snadný a bezpečný přístup k přihláškám RoboForm Everywhere a polím formuláře. Pomocí této aplikace je snadné vzít si s sebou své hesla, ať jste kdekoli, a vyloučit potřebu zapamatovat si a psát je. S uživatelsky přívětivým rozhraním, bezproblémovou integrací s vaším účtem RoboForm Everywhere a nejmodernějšími bezpečnostními funkcemi je aplikace RoboForm pro Android nezbytná pro všechny!

Klíčové vlastnosti:
    - Automatické přihlášení k vašim webovým účtům pomocí integrovaného prohlížeče RoboForm.
    - Snadno zvládněte vícestupňové přihlašování pomocí funkce "Přizpůsobení přihlášení".
    - Při přihlašování k webovým stránkám automaticky ukládáte nové přihlašovací údaje.
    - Zobrazit a upravit vaše přihlašovací údaje, záložky, identity a bezpečnostní symboly.
    - Zabezpečte a uložte data RoboForm do účtu RoboForm Everywhere.
    - Synchronizujte data RoboForm s více počítači a mobilními zařízeními.
    - Vyplňte dlouhé webové formuláře jediným kliknutím.
    - Vytvořte silná a jedinečná hesla pomocí vestavěného generátoru hesel.
    - Možnosti automatického odhlášení a ručního odhlášení.
    - Importujte své přihlašovací údaje z aplikace LastPass, Dashlane, 1Password a dalších správců hesel.
    - Snadno vyhledávat přihlášení pomocí vestavěného vyhledávacího prvku.

Poznámky:
    - Aplikace běží ve výchozím nastavení ve vlastním prohlížeči, protože nativní prohlížeč Android momentálně nepodporuje integraci.
    - Aplikace se integruje s prohlížečem Chrome. Chcete-li tuto funkci aktivovat, postupujte podle následujících kroků:

    Pracuje pro aplikace s obrazovkou Přihlášení v systému Android 4.1.2 a vyšší a webové stránky v Chromu v systému Android 4.3 a novějších.

- Otevřete Nastavení Android -> Dostupnost -> RoboForm a zapněte jej.
- Otevřete další aplikaci s přihlašovací obrazovkou nebo webem v prohlížeči Chrome.
- Klepněte na pole hesla. Roboform by měl otevřít odpovídající dialog. V tomto dialogu najdete své uložené heslo. Pokud jste heslo předtím neuložili, můžete jej uložit.
- Vraťte se do aplikace nebo prohlížeče Chrome pomocí Správce systémových aplikací.
- Klepněte na libovolný vstup a uvidíte, že je vyplněn.

PODMÍNKY NÁKUPU V POČÁTEK APP
- RoboForm je zdarma pro neomezené přihlášení a webový formulář vyplní jedno zařízení.
- RoboForm Everywhere a RoboForm Family jsou k dispozici jako jednoroční obnovitelné předplatné.
- RoboForm Everywhere přidává automatickou synchronizaci mezi všemi zařízeními a prohlížeči, zabezpečenou zálohování cloud, ověření dvou faktorů, zabezpečené sdílení, přístup k webu a podpora 24 hodin denně.
- RoboForm Family: Až 5 účtů RoboForm Everywhere pod jedním předplatným.
Další informace
Sbalit
4,3
Celkem 15 273
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Fixed Sharing issues
Fixed Autofill options promotion dialog issues
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
12. listopadu 2018
Velikost
28M
Instalace
500 000+
Aktuální verze
8.5.6.2
Vyžaduje Android
4.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Interaktivní prvky
Neomezený internet
Produkty v aplikacích
19,99 US$–47,99 US$ za položku
Od vývojáře
Siber Systems Inc
©2018 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.