Sify Samachar - India News

Chứa quảng cáo
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Sify Samachar is multilingual news app which offers news on India in English and regional languages from top Indian publications. Get breaking news and opinions from India in English, Hindi, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Gujarati, Punjabi, Marathi and Bengali.

Features of the Samachar app:
The Samachar app showcases a variety of Indian publications that cover topics from Indian politics, cricket, sports, Bollywood, southern Indian cinema, business and technology.

Your favourite publications at one place: View stories and headlines by publication name. Choose the publications you want to follow.

Choose your language: Opt to read hyper local news in the language of your choice English, Hindi, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Gujarati, Punjabi, Marathi and Bengali.

Top stories and trending topics: Choose the sections that interest you (say Sports or Politics) and stay updated on the latest on the topics you track
Sify Samachar là ứng dụng tin tức đa ngôn ngữ trong đó cung cấp tin tức về Ấn Độ bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khu vực từ các ấn phẩm hàng đầu của Ấn Độ. Nhận tin tức mới nhất và ý kiến ​​của Ấn Độ bằng tiếng Anh, Tiếng Hin-ddi, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Gujarati, Punjabi, Marathi và Bengali.

Đặc điểm của ứng dụng Samachar:
Ứng dụng Samachar giới thiệu một loạt các ấn phẩm của Ấn Độ bao phủ các chủ đề từ chính trị Ấn Độ, cricket, thể thao, Bollywood, rạp chiếu phim miền nam Ấn Độ, kinh doanh và công nghệ.

ấn phẩm yêu thích của bạn tại một nơi: Xem câu chuyện và các tiêu đề theo tên ấn bản. Chọn các ấn phẩm mà bạn muốn noi theo.

Chọn ngôn ngữ của bạn: Opt để đọc tin tức địa phương hyper bằng ngôn ngữ của bạn lựa chọn Tiếng Anh, Tiếng Hin-ddi, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Gujarati, Punjabi, Marathi và Bengali.

câu chuyện hàng đầu và chủ đề thịnh: Chọn các phần mà bạn quan tâm (nói thể thao hay chính trị) và luôn cập nhật mới nhất về các chủ đề bạn theo dõi
Đọc thêm
3,9
Tổng 35
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

Bug fixes and performance improvement.
Đọc thêm

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
19 tháng 9, 2018
Kích thước
Khác nhau tùy theo điện thoại
Lượt cài đặt
1.000+
Phiên bản hiện tại
0.0.1
Cần có Android
Khác nhau tùy theo điện thoại
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Yếu tố tương tác
Người dùng tương tác
Cung cấp bởi
Sify Technologies Limited
©2018 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.